âm nhạc lớp 1 chân trời sáng tạo

 1. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 FULL NĂM BỘ CÁNH ĐIỀU CV2345

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 FULL NĂM BỘ CÁNH ĐIỀU CV2345 CHỦ ĐỀ 1: ĐI HỌC (4 tiết) (Thực hiện từ tiết 1 – tiết 4) I.Mục tiêu chung 1. Phẩm chất: - Yêu mến trường lớp, quê hương, đất nước. - Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập...
 2. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 3: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 3: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
 3. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 1 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT VÀO RỪNG HOA

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 1 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT VÀO RỪNG HOA
 4. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP
 5. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 3: HÁT BÀI QUỐC CA - ÔN TẬP NHẠC CỤ TRỐNG CON

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 3: HÁT BÀI QUỐC CA - ÔN TẬP NHẠC CỤ TRỐNG CON
 6. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 2: ÔN TẬP HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 2: ÔN TẬP HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP
 7. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 1: HỌC HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - MỘNG LÂN

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 1: HỌC HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - MỘNG LÂN
 8. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 4 : ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP MỘT THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP MỘT THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY
 9. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ĐỌC NHẠC KẾT HỢP VẬN ĐỘNG THEO NHỊP - NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ĐỌC NHẠC KẾT HỢP VẬN ĐỘNG THEO NHỊP - NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
 10. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY
 11. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 1: HỌC BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 1: HỌC BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU
 12. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 3: VUI ĐÓN HÈ - VỖ TAY THEO PHÁCH, TIẾT TẤU BÀI NGÔI SAO LẤP LÁNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 3: VUI ĐÓN HÈ - VỖ TAY THEO PHÁCH, TIẾT TẤU BÀI NGÔI SAO LẤP LÁNH DOWNLOAD
 13. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 2: VUI ĐÓN HÈ - ÔN TẬP BÀI HÁT NGÔI SAO LẤP LÁNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 2: VUI ĐÓN HÈ - ÔN TẬP BÀI HÁT NGÔI SAO LẤP LÁNH DOWNLOAD
 14. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 1: VUI ĐÓN HÈ - học hát NGÔI SAO LẤP LÁNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 1: VUI ĐÓN HÈ - học hát NGÔI SAO LẤP LÁNH DOWNLOAD
 15. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT CÂY GIA ĐÌNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT CÂY GIA ĐÌNH
 16. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 3: ÔN TẬP ĐỌC NHẠC ĐỒ RÊ MI FA SOL

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 3: ÔN TẬP ĐỌC NHẠC ĐỒ RÊ MI FA SOL
 17. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT CÂY GIA ĐÌNH KẾT HỢP VỖ TAY THEO PHÁCH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT CÂY GIA ĐÌNH KẾT HỢP VỖ TAY THEO PHÁCH
 18. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 1: HỌC HÁT CÂY GIA ĐÌNH - ĐỌC LỜI CA XÚC XẮC XÚC XẺ

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 1: HỌC HÁT CÂY GIA ĐÌNH - ĐỌC LỜI CA XÚC XẮC XÚC XẺ
 19. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 6 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT GÀ GÁY

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 6 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT GÀ GÁY
 20. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 6 TIẾT 3: CÂU CHUYỆN VỀ THANH PHÁCH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 6 TIẾT 3: CÂU CHUYỆN VỀ THANH PHÁCH
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn