âm nhạc lớp 7 tđn số 3

 1. Yopovn

  Giáo án ĐIỆN TỬ âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

  Giáo án ĐIỆN TỬ âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint, Giáo án âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho năm học mới với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng cùng...
 2. Yopovn

  Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

  Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint , Giáo án Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint được biên soạn rất chi tiết, từ hình ảnh cho đến âm thanh , lời bài hát.. đém đến những tiết dạy sôi nỗi . Bộ tài liệu được chúng tôi siêu tầm từ các thầ cô giáo...
 3. Yopovn

  Giáo án điện tử lớp 3 môn âm nhạc TIẾT 23: HỌC HÁT BÀI: THẾ GIỚI CỦA TUỔI THƠ, Nhạc: Richard M, Sherman, Robert B. Shert B. Sherman (Mỹ)

  Giáo án điện tử lớp 3 môn âm nhạc TIẾT 23: HỌC HÁT BÀI: THẾ GIỚI CỦA TUỔI THƠ, Nhạc: Richard M, Sherman, Robert B. Shert B. Sherman (Mỹ) được soạn dưới dạng file pptx gồm 21 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 4. Yopovn

  POWERPOINT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CÁNH DIỀU; TIẾT 12: CHỌN NHẠC CỤ GÕ YÊU THÍCH, MÔ PHỎNG CÁC ĐỘNG TÁC CHƠI CÁC NHẠC CỤ

  POWERPOINT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CÁNH DIỀU; TIẾT 12: CHỌN NHẠC CỤ GÕ YÊU THÍCH, MÔ PHỎNG CÁC ĐỘNG TÁC CHƠI CÁC NHẠC CỤ được soạn dưới dạng file pptx gồm 15 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 5. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CẢ NĂM THEO CHỦ ĐỀ

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CẢ NĂM THEO CHỦ ĐỀ GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CẢ NĂM THEO CHỦ ĐỀ được soạn dưới dạng file word gồm 9 file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PASS GIẢI NÉN: YopoVn.Com XEM THÊM...
 6. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Âm nhạc lớp 3 bài quốc ca việt nam SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Âm nhạc lớp 3 bài quốc ca việt nam SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Âm nhạc lớp 3 bài quốc ca việt nam SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC được soạn dưới dạng file pptx gồm 20 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM THÊM...
 7. Yopovn

  BEAT NHẠC LỚP 3 BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT

  BEAT NHẠC LỚP 3 BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT BEAT NHẠC LỚP 3 BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file MP3 gồm các file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Pass giải nén: yopOVN.COM XEM THÊM...
 8. Yopovn

  ĐỀ KIỂM TRA ÂM NHẠC LỚP 7 HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT

  ĐỀ KIỂM TRA ÂM NHẠC LỚP 7 HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT ĐỀ KIỂM TRA ÂM NHẠC LỚP 7 HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 3 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 9. Yopovn

  POWERPOINT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3: TIẾT 20: HỌC BÀI HÁT EM YÊU TRƯỜNG EM(LỜI 2) ÔN TẬP TÊN NỐT NHẠC ( DỰ GIỜ GIÁO VIÊN)

  POWERPOINT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3: TIẾT 20: HỌC BÀI HÁT EM YÊU TRƯỜNG EM(LỜI 2) ÔN TẬP TÊN NỐT NHẠC ( DỰ GIỜ GIÁO VIÊN) POWERPOINT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3: TIẾT 20: HỌC BÀI HÁT EM YÊU TRƯỜNG EM(LỜI 2) ÔN TẬP TÊN NỐT NHẠC ( DỰ GIỜ GIÁO VIÊN) được soạn dưới dạng file word gồm 17 trang. Các bạn xem...
 10. Yopovn

  ĐỀ KIỂM TRA ÂM NHẠC 7 NĂM 2022 - 2023 GIỮA KÌ 1, HỌC KÌ 1, GIỮA KÌ 2, HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT

  ĐỀ KIỂM TRA ÂM NHẠC 7 NĂM 2022 - 2023 GIỮA KÌ 1, HỌC KÌ 1, GIỮA KÌ 2, HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT ĐỀ KIỂM TRA ÂM NHẠC 7 NĂM 2022 - 2023 GIỮA KÌ 1, HỌC KÌ 1, GIỮA KÌ 2, HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải đề kiểm tra âm nhạc 7, đề kiểm tra âm nhạc lớp 7 học kì...
 11. Yopovn

  GIÁO ÁN POWERPOINT ÂM NHẠC 7 TIẾT 2 CHỦ ĐỀ 1: LTAN: NHỊP LẤY ĐÀ ĐỌC NHẠC: BÀI ĐỌC NHẠC SỐ 1

  GIÁO ÁN POWERPOINT ÂM NHẠC 7 TIẾT 2 CHỦ ĐỀ 1: LTAN: NHỊP LẤY ĐÀ ĐỌC NHẠC: BÀI ĐỌC NHẠC SỐ 1 GIÁO ÁN POWERPOINT ÂM NHẠC 7 TIẾT 2 CHỦ ĐỀ 1: LTAN: NHỊP LẤY ĐÀ ĐỌC NHẠC: BÀI ĐỌC NHẠC SỐ 1 được soạn dưới dạng file pptx gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 12. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 MỚI NHẤT BỘ CÁNH DIỀU

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 MỚI NHẤT BỘ CÁNH DIỀU GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 MỚI NHẤT BỘ CÁNH DIỀU được soạn dưới dạng file word gồm 35 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 13. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 CÁNH DIỀU CẢ NĂM MỚI NHẤT

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 CÁNH DIỀU CẢ NĂM MỚI NHẤT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 CÁNH DIỀU CẢ NĂM MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 131 trang. Các bạn xem và tải giáo án âm nhạc lớp 7 cánh diều về ở dưới.
 14. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO CẢ NĂM MỚI NHẤT

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO CẢ NĂM MỚI NHẤT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO CẢ NĂM MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 70 trang. Các bạn xem và tải giáo án âm nhạc lớp 3 chân trời sáng tạo cả năm về ở dưới.
 15. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CÁNH DIỀU MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CÁNH DIỀU MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CÁNH DIỀU MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ được soạn dưới dạng file word gồm các file trang. Các bạn xem và tải giáo án âm nhạc lớp 3 cánh diều về ở dưới. PASS GIẢI NÉN: yopOvn.Com
 16. Yopovn

  THÔNG TIN CÁC TÁC GIẢ ÂM NHẠC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC LỚP 7 THEO CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT

  THÔNG TIN CÁC TÁC GIẢ ÂM NHẠC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC LỚP 7 THEO CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT THÔNG TIN CÁC TÁC GIẢ ÂM NHẠC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC LỚP 7 THEO CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 3 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 17. Yopovn

  KẾ HOẠCH DẠY HỌC ÂM NHẠC 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO CHỦ ĐỀ 2: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG 4 TIẾT

  KẾ HOẠCH DẠY HỌC ÂM NHẠC 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO CHỦ ĐỀ 2: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG 4 TIẾT KẾ HOẠCH DẠY HỌC ÂM NHẠC 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO CHỦ ĐỀ 2 được soạn dưới dạng file word gồm 15 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 18. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ( TIẾT 1,2,3)

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ( TIẾT 1,2,3) GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ( TIẾT 1,2,3) được soạn dưới dạng file word gồm 3 file trang. Các bạn xem và tải giáo án âm nhạc lớp 7 chân trời sáng tạo về ở dưới. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục các tiết mới.
 19. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 THEO CÔNG VĂN 2345 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 THEO CÔNG VĂN 2345 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 THEO CÔNG VĂN 2345 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 được soạn dưới dạng file word gồm các file. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 20. Yopovn

  Giáo án âm nhạc lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống BỘ MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

  Giáo án âm nhạc lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống BỘ MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ Giáo án âm nhạc lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống BỘ MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ được soạn dưới dạng file word gồm CÁC FILE. Các bạn xem và tải về ở dưới.
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn