các trường độ trong âm nhạc

  1. Yopovn

    Cách phân nhóm trường độ trong thanh nhạc.

    Cách phân nhóm trường độ trong thanh nhạc. Tiết tấu và cách phân chia các trường độ 1. Trường độ cơ bản và trường độ tự do Trường độ cơ bản là nếu nốt đen được chia thành 2 nốt móc đơn. Nếu nốt đen được chia thành 3 nốt móc đơn (ngân dài đều nhau), đó là trường độ tự do...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn