dân ca bắc thái

  1. Yopovn

    TÀI LIỆU Tài liệu 100 bài dân ca 3 miền - Dân ca Việt Nam PDF

    Tài liệu 100 bài dân ca 3 miền - Dân ca Việt Nam PDF Dân ca Việt Nam là một thể loại âm nhạc cổ truyền của Việt Nam, hiện vẫn đang được sáng tác. Âm nhạc này có nhiều làn điệu từ khắp các miền cộng đồng người, thể hiện qua có nhạc hoặc không có của các dân tộc Việt Nam. Tuyển tập Dân ca Việt...
  2. Yopovn

    TÀI LIỆU TÀI LIỆU Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam PDF

    TÀI LIỆU Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam PDF Tài liệu " Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam " bao gồm một số nét về người Thái Tây Bắc Việt Nam: địa lý, con người, tín ngưỡng, tình đồng đội, xã hội...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn