dấu hóa theo khóa

 1. Yopovn

  DẤU HÓA ( DẤU THĂNG, DẤU GIÁNG, DẤU BÌNH)

  DẤU HÓA ( DẤU THĂNG, DẤU GIÁNG, DẤU BÌNH) DẤU HÓA + Dấu hóa có 3 loại: dấu thăng (♯), dấu giáng (♭) và dấu bình (♮). - Dấu thăng (♯) là dấu quy định cao độ nốt nhạc tăng lên 1/2 cung. - Dấu giáng (♭) là dấu quy định cao độ nốt nhạc giảm xuống 1/2 cung. - Dấu bình (♮) là dấu hủy bỏ...
 2. Yopovn

  KÝ HIỆU DẤU HÓA, HÓA BIỂU ...

  KÝ HIỆU DẤU HÓA, HÓA BIỂU ... Trong ký hiệu nhạc, dấu hóa (accidental ) dùng để chỉ nốt nhạc bị biến âm,phân biệt với hóa biểu(key signature). Nói chung, người ta thường viết dấu hóa ngay sau khóa nhạc (clef) ở đầu bản nhạc mặc dù chúng có thể được viết ở những nơi khác của bản nhạc, chẳng hạn...
 3. Yopovn

  KIẾN THỨC Dấu hóa là gì? Dấu hóa theo khóa

  Dấu hóa là gì? Dấu hóa theo khóa Dấu hóa là gì? Dấu hóa là kí hiệu cho biết sẽ làm thay đổi cao độ của nốt nhạc lên cao hay xuống thấp với khoảng cách ½ cung so với vị trí nó đang đứng. 3 loại dấu hóa thường dùng là: dấu thăng(#), dấu giáng (b), dấu bình (dấu hoàn). Ngoài ra còn có dấu thăng...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn