giáo an âm nhạc lớp 7

 1. Yopovn

  Giáo án âm nhạc 7 2021 - 2022 mới nhất

  Giáo án âm nhạc 7 2021 - 2022 mới nhất
 2. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7: Tiết 2: Ôn tập bài hát : MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU, Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1 (PPT, MP3)

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7: Tiết 2: Ôn tập bài hát : MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU, Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1
 3. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7 NĂM 2021 - 2022 FULL NĂM MỚI NHẤT

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7 NĂM 2021 - 2022 FULL NĂM MỚI NHẤT
 4. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7 TIẾT 3: -Ôn tập bài hát: “ Mái trường mến yêu” Ôn tập: Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7 TIẾT 3: -Ôn tập bài hát: “ Mái trường mến yêu” Ôn tập: Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt
 5. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 MỚI NHẤT 2021 - 2022

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 MỚI NHẤT 2021 - 2022 Ngày dạy: Tiết 1: Bài 1 - Học hát : Bài Mái trường mến yêu - Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: Giúp học sinh biết tác giả của bài...
 6. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 CV5512 MỚI NHẤT 2021 - 2022

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 CV5512 MỚI NHẤT 2021 - 2022 Ôn tập bài hát: KHÚC CA BỐN MÙA Tập đọc nhạc: TĐN số 7 I. MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát Khúc ca bốn mùa, nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN. Biết bài TĐN số 7 – Quê...
 7. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7: Tiết 4 Ôn tập bài hát: LÝ CÂY ĐA Nhạc lý: Nhịp Tập đọc nhạc: TĐN số 2

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7: Tiết 4 Ôn tập bài hát: LÝ CÂY ĐA Nhạc lý: Nhịp Tập đọc nhạc: TĐN số 2
 8. Yopovn

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN Môn: Âm nhạc - Lớp 7 Năm học 2021- 2022(Kèm theo Công văn số 4040)

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN Môn: Âm nhạc - Lớp 7 Năm học 2021- 2022(Kèm theo Công văn số 4040) KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN (Kèm theo Công văn số 4040BGDĐT-GDTrH ngày ....tháng ..... năm 2021. của Bộ trưởng Bộ GDĐT) Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo...
 9. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7: Tiết 4: -Học hát: Bài Lí cây đa. Dân ca quan họ Bắc Ninh

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7: Tiết 4: -Học hát: Bài Lí cây đa. Dân ca quan họ Bắc Ninh
 10. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 3 Ôn tập đọc nhạc số 1 Nhạc lí : Cung và nửa cung – Dấu hóa

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 3 Ôn tập đọc nhạc số 1 Nhạc lí : Cung và nửa cung – Dấu hóa
 11. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 TIẾT 1: Tiết 1: Học hát bài: Mái trường mến yêu

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 TIẾT 1: Tiết 1: Học hát bài: Mái trường mến yêu
 12. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 2: Ôn tập bài hát : Đi học, Tập đọc nhạc : TĐN số 1

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 2: Ôn tập bài hát : Đi học, Tập đọc nhạc : TĐN số 1
 13. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 3: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Âm nhạc thường thức

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 3: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Âm nhạc thường thức
 14. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 5: OBH: Lí cây đa. NL: Nhịp 4/4. TĐN: TĐN số 2 - Âm nhạc 7

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 5: OBH: Lí cây đa. NL: Nhịp 4/4. TĐN: TĐN số 2 - Âm nhạc 7
 15. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 PPT CÁNH DIỀU: Tiết 1 Học hát bài : Đi học

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 PPT CÁNH DIỀU: Tiết 1 Học hát bài : Đi học 1. Giới thiệu Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo - Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, tên thật là Bùi Đình Sinh, sinh ngày 04/02-/1931 tại Hà Nam. - Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo nguyên là cán bộ Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nam. Ông bắt đầu sáng tác từ năm...
 16. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 ĐIỆN TỬ - CTST Tiết 14,15,16 ÔN TẬP BÀI HÁT: Mái trường mến yêu Lí cây Đa Chúng em cần hòa bình Khúc hát chim sơn ca

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 ĐIỆN TỬ - CTST Tiết 14,15,16 ÔN TẬP BÀI HÁT: Mái trường mến yêu Lí cây Đa Chúng em cần hòa bình Khúc hát chim sơn ca
 17. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 ĐIỆN TỬ - CTST Tiết 13 Ôn tập bài hát: Khúc hát chim Sơn Ca Tập đọc nhạc: TĐN số 5 Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 ĐIỆN TỬ - CTST Tiết 13 Ôn tập bài hát: Khúc hát chim Sơn Ca Tập đọc nhạc: TĐN số 5 Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét
 18. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 ĐIỆN TỬ - CTST Tiết 12 Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca Nhạc lí: Cung và nửa cung

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 ĐIỆN TỬ - CTST Tiết 12 Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca Nhạc lí: Cung và nửa cung
 19. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 ĐIỆN TỬ - CTST Tiết 11 HỌC HÁT : KHÚC HÁT CHIM SƠN CA, Nhạc và lời: Đỗ Hoà An

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 ĐIỆN TỬ - CTST Tiết 11 HỌC HÁT : KHÚC HÁT CHIM SƠN CA, Nhạc và lời: Đỗ Hoà An DOWNLOAD
 20. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 ĐIỆN TỬ - CTST Tiết 9 Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 ĐIỆN TỬ - CTST Tiết 9 Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân DOWNLOAD
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn