họa âm bậc 3

 1. Yopovn

  KIẾN THỨC Nửa cung diatonic, chromatic và nguyên cung

  Nửa cung diatonic, chromatic và nguyên cung . Nửa cung diatonic, chromatic và nguyên cung. Ở trên đã nêu các định nghĩa về nửa cung và nguyên cung. Cần phân biệt sự khác nhau giữa các nửa cung, nguyên cung diatonic và chromatic. Nửa cung diatonic là nửa cung tạo nên giữa hai bậc kề nhau...
 2. Yopovn

  KIẾN THỨC Sự trùng âm của các âm thanh

  Sự trùng âm của các âm thanh Sự trùng âm của các âm thanh. Như trên đã nói tất cả các nửa cung trong quãng tám đều bằng nhau. DO đó cùng 1 âm thanh nhưng có thể là do hóa âm. Sự bằng nhau của các bậc có cùng 1 độ cao nhưng khác tên kí hiệu gọi là sự trùng âm. Bậc chuyển hóa có thể ở cùng...
 3. Yopovn

  KIẾN THỨC Hệ âm nhạc, hệ âm điều hòa, nửa cung và nguyên cung, các bậc chuyển hóa và tên gọi của chúng

  Hệ âm nhạc, hệ âm điều hòa, nửa cung và nguyên cung, các bậc chuyển hóa và tên gọi của chúng Hệ âm nhạc, hệ âm điều hòa, nửa cung và nguyên cung, các bậc chuyển hóa và tên gọi của chúng. Mối tương quan về độ cao tuyệt đối (được điều chỉnh chính xác) của các âm trong hệ thống âm nhạc gọi là hệ...
 4. Yopovn

  KIẾN THỨC Bồi âm, hàng âm tự nhiên

  Bồi âm, hàng âm tự nhiên 3. Bồi âm, Hàng âm tự nhiên. Hình thức phức tạp của sóng âm nảy sinh do việc vật thể dao động trong khi rung đã khúc triết ở những phần bằng nhau. Những phần này tạo ra những dao động độc lập trong quá trình dao động chung của vật thể và tạo ra những làn sóng phụ...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn