lý thuyết về âm nhạc cơ bản

  1. Yopovn

    KIẾN THỨC LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ

    LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ Hướng dẫn lý thuyết âm nhạc cơ bản này xem xét các khái niệm cơ bản mà các nhạc sĩ sử dụng để hiểu, phân tích và tạo ra âm nhạc. MỤC LỤC Lý thuyết âm nhạc là gì? Làm thế nào để học lý thuyết âm nhạc? Harmony trong âm nhạc là...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn