nốt nhạc là gì

  1. Yopovn

    Những dấu hiệu bổ sung và nốt nhạc để tăng độ dài của âm thanh

    Những dấu hiệu bổ sung và nốt nhạc để tăng độ dài của âm thanh Dấu tăng giá trị độ dài Trong nhiều trường hợp, những nốt nhạc đã có vẫn không đủ đáp ứng những yêu cầu thể hiện độ dài của âm thanh, người ta phảibổ sung bằng nhiều hình thức với nhiều ký hiệu tăng thêm độ dài. Dấu nối (dấu liên...
  2. Yopovn

    HỎI ĐÁP Nốt nhạc, trường độ và ký hiệu trường độ. Khuông nhạc

    Nốt nhạc, trường độ và ký hiệu trường độ. Khuông nhạc Độ dài là giá trị thời gian của âm thanh. Về mặt vật lý, độ dài đo thời gian phát ra giao động của nguồn âm thanh quyết định. Trong âm nhạc, độ dài của âm thanh được quy định bằng các nốt nhạc với những hình dạngkhác nhau. Nốt nhạc và các...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn