quãng hòa âm là gì

  1. Yopovn

    Hòa âm 4 bè được soạn cho 4 giọng hát

    Hòa âm 4 bè được soạn cho 4 giọng hát: + Bè 1: soprano (giọng nữ cao)/tenor (giọng nam cao) + Bè 2: alto (giọng nữ thấp) + Bè 3: baritone (giọng nam trung) + Bè 4: bass (giọng nam thấp/trầm) Tuy nhiên, các bạn đừng bị bó buộc là phải tìm đúng chất giọng cho từng bè như "lý thuyết" nêu trên...
  2. Yopovn

    KIẾN THỨC Hệ thống âm nhạc, hàng âm, các bậc cơ bản và tên gọi của chúng, các quãng tám.

    Hệ thống âm nhạc, hàng âm, các bậc cơ bản và tên gọi của chúng, các quãng tám. Hệ thống âm nhạc, hàng âm, các bậc cơ bản và tên gọi của chúng, các quãng tám. Hệ thống âm thanh dùng làm cơ sở cho hoạt động âm nhạc hiện nay là lọa âm thanh có những mối tương quan nhất định với nhau về độ cao...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn