thế nào là giọng la thứ

  1. Yopovn

    GIÁO ÁN Giáo án âm nhạc lớp 7: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 gam Am: (thang 7 âm có âm chủ A) , Ôn bài Khúc hát bốn mùa

    Giáo án âm nhạc lớp 7: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 gam Am: (thang 7 âm có âm chủ A) , Ôn bài Khúc hát bốn mùa I. MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Hát ôn bài Khúc hát bốn mùa ở mức độ hồn chỉnh. - Làm quen và đọc TĐN viết ở gam Am: (thang 7 âm có âm chủ là A) 2- Kỹ năng: - Hát ôn thuộc lời, đúng nhịp , sắc thái...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn