tiết tấu bolero tiết tấu bài happy birthday

  1. Yopovn

    Ý nghĩa của tiết tấu, tiết nhịp và nhịp độ trong âm nhạc.

    Ý nghĩa của tiết tấu, tiết nhịp và nhịp độ trong âm nhạc. Tiết tấu-Lý thuyết âm nhạc cơ bản Tiết tấu Trong Từ điển Bách khoa Việt Nam, tiết tấu được hiểu là: “một hình ảnh, một âm thanh, một hiện tượng nào đó được lặp lại đều đặn, có hệ thống theo một nhịp điệu...
  2. Yopovn

    Cách phân nhóm trường độ trong thanh nhạc.

    Cách phân nhóm trường độ trong thanh nhạc. Tiết tấu và cách phân chia các trường độ 1. Trường độ cơ bản và trường độ tự do Trường độ cơ bản là nếu nốt đen được chia thành 2 nốt móc đơn. Nếu nốt đen được chia thành 3 nốt móc đơn (ngân dài đều nhau), đó là trường độ tự do...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn