trùng quãng là gì

  1. Yopovn

    GIÁO ÁN Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: Quãng là gì? phân biệt quãng giai điệu và quãng hòa âm - HỌC BÀI HÁT: BÀI Đi cắt lúa

    Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: Quãng là gì? phân biệt quãng giai điệu và quãng hòa âm - HỌC BÀI HÁT: BÀI Đi cắt lúa I. MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Tập một bài hát dân ca của người Hrê, lời đặt trên làn điệu dân ca. - Có khái niệm về quãng, phân biệt quãng giai điệu và quãng hòa âm. 2- Kỹ năng: - Tập...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn