Chào mừng!

CÁC BẠN PHẢI ĐĂNG KÝ MỚI CÓ TÀI KHOẢN, CHỈ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ VIP THÁNG 9 » ƯU ĐÃI THÁNG 9YOPOVN
 • Khởi tạo chủ đề Yopovn
 • Ngày gửi
 • Replies 1
 • Views 11K

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
76,299
Điểm
113
tác giả
Bài thu hoạch chính trị hè năm 2023 - 2024 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 5 FILE trang. Các bạn xem và tải câu hỏi thảo luận chính trị hè 2023 về ở dưới.

Bài thu hoạch chính trị hè 2023​

Họ và tên:
Chức vụ:
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học
Số tờ bài thu hoạch:
Đảng viên: Có £ Không
ĐIỂM
BÀI THU HOẠCH


BÀI THU HOẠCH

lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường học

năm 2023

-----I. CÂU HỎI VIẾT THU HOẠCH:

Câu 1:
(05 điểm)

- Qua học tập, nghiên cứu những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, thứ năm Ban Chấp Hành Trung ương khóa XIII của Đảng, anh/chị tâm đắc nội dung nào nhất? Vì sao? (04 điểm)

- Liên hệ thực tiễn các nội dung trên tại đơn vị các anh/chị đang công tác? (01 điểm)

Câu 2: (05 điểm)

- Để triển khai và thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minhtại đơn vị công tác, theo anh/chị cần tập trung thực hiện những nội dung, giải pháp gì? (04 điểm)

- Liên hệ thực tiễn bản thân nhằm thực hiện tốt nội dung trên trong thời gian tới. (01 điểm)

II. NỘI DUNG VIẾT THU HOẠCH:Câu 1:


 • Qua học tập, nghiên cứu những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi tâm đắc nhất nội dung “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.
 • Nhiệm vụ:
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo, cần phải thực hiện tốt các vấn đề sau:

 • Coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề.
 • Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội. Thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức.
 • Phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.
 • Mở rộng giáo dục mầm non, hoàn thành phổ cập mầm non 5 tuổi. Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở với chất lượng ngày càng cao. Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng dạy nghề và giáo dục chuyên nghiệp. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trong cả nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, bảo đảm cơ chế tự chủ gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tập trung đầu tư xây dựng một số trường, khoa, chuyên ngành mũi nhọn, chất lượng cao.
 • Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học. Tích cực chuẩn bị để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ. Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục.
 • Đề xuất giải pháp:
Để nâng cao chất lượng giáo dục, các giải pháp cần được ngành giáo dục triển khai đồng bộ, đó là:

 • Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; Đổi mới kiểm tra đánh giá và tăng cường quản lý đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.
 • Kiểm tra và phân loại học sinh đầu năm học, qua đó chỉ đạo bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu kém ngoài giờ lên lớp. Xác định các nguyên nhân học sinh bỏ học và áp dụng các biện pháp vận động tạo điều kiện về hỗ trợ kinh tế để giảm tỉ lệ học sinh bỏ học.
 • Tổ chức chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên các môn học thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chỉ đạo dạy học hiệu quả, đổi mới phương pháp dạy học: Chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông. Chỉ đạo vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo khuyến khích khả năng tự học của học sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hợp lý; tổ chức dạy học sát đối tượng; sử dụng hợp lý Sách giáo khoa khắc phục dạy học theo lối đọc - chép. Qua đó từng bước làm thay đổi cách dạy của giáo viên.
 • Trong kiểm tra đánh giá cũng cần thực hiện đổi mới. Đảm bảo đánh giá sát, đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, công minh và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình; thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh của Bộ đã ban hành.
 • Cần tổ chức xây dựng và duy trì nguồn học liệu mở với các dữ liệu bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông, cập nhật thường xuyên để phục vụ dạy học, kiểm tra đánh giá.
 • Tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên: Bồi dưỡng giảng dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; bồi dưỡng hướng dẫn ra đề kiểm tra đánh giá.
 • Tăng cường cơ sở vật chất thiết bị trường học cho trường học. Về thiết bị dạy học cần được tăng cường bổ sung hàng năm đáp ứng yêu cầu giảng dạy; các phòng học được củng cố đầu tư sửa chữa đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh; phòng bộ môn đáp ứng được yêu cầu phục vụ khai thác, sử dụng của giáo viên. Sách giáo khoa được phát hành đầy đủ, kịp thời đến địa phương trong dịp hè để chuẩn bị năm học mới.


CÂU 2:

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minhtại đơn vị công tác cần tập trung thực hiện những nội dung, giải pháp đó là:

Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên…

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với giảng dạy, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành.

Làm cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn phận, trách nhiệm của bản thân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Nghiên cứu tổ chức cuộc vận động “Toàn Đảng, toàn dân khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”, với quyết tâm “sánh vai với các cường quốc” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của báo chí và hệ thống thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền.

Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cản bộ, giáo viên, nhân viên, nhất là người đứng đầu. Trước hết là các đồng chí Hiệu trưởng, Hiệu phó, Chủ tịch công đoàn, các tổ trưởng chuyên môn theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm nội quy trường học, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả.

Phát huy vai trò giám sát của ban thanh tra nhân dân trong thực hiện quy định của nhà trường. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các giáo viên, nhân viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những tấm gương tiêu biểu.

Liên hệ thực tiễn bản thân nhằm thực hiện tốt nội dung trên trong thời gian tới: Bản thân luôn cố gắng tự bồi dưỡng mang lại kết quả cao nhất trong bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Luôn trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, mạnh dạn học hỏi và luôn tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học. Công tác chuyên môn:

Thực hiện đúng qui chế chuyên môn:

Luôn có ý thức nghiêm túc, tự giác trong việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng suất lao động. Thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đúng theo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành, quy định cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động (Đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi họp cơ quan, tổ chuyên môn, đảm bảo đúng giờ, tuyệt đối không bỏ tiết - quên tiết…).

Hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

Với đối tượng là học sinh khá giỏi: Rèn luyện kĩ năng tư duy, sáng tạo thông qua các câu hỏi để mở rộng và đào sâu khai thác kiến thức chuyên môn, chủ động nỗ lực tạo điều kiện tối đa để HS phát huy tính chủ động và tự học – tự rèn…
Đối với học sinh yếu kém: Đảm bảo HS nắm được những kiến thức cơ bản nhất theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Giảng giải cụ thể những, đàm thoại, thảo luận nhóm, phân công HS khá hỗ trợ giúp đỡ HS yếu... v.vNGƯỜI VIẾT THU HOẠCH
(ký tên, ghi rõ họ và tên)


Bài thu hoạch học tập Chính trị hè năm 2023​

Câu hỏi: Qua nghiên cứu học tập các chuyên đề lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023, Thầy (Cô) tâm đắc những nội dung nào nhất, hãy phân tích làm rõ nhận thức của mình ?

Bài làm

Trong các chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 rất bổ ích đối với một nhà giáo như tôi. Nhưng trong tất các chuyên đề đó chuyên đề tôi tâm đắc nhất là chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”.

PHẦN THỨ NHẤT
SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng bộ và Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, việc học tập và làm theo Bác tiếp tục có những trọng tâm, trọng điểm, với mục đích, yêu cầu được xác định cao hơn, phạm vi sâu rộng hơn, gắn với bối cảnh, điều kiện và yêu cầu thực tiễn mới đặt ra.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Việc thực hiện nội dung nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay sẽ góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa phù hợp với thực tiễn của thành phố.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch 05 năm (2021 - 2025). Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; đặc biệt, những tác động tiêu cực, bất lợi của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Với mục đích vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề năm 2023 là “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, với 18 chỉ tiêu chủ yếu cùng 21 nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh - nội chính và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Xuất phát từ những nội dung đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 về “NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ

NĂM 2023 sẽ là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết năm 2023, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng thời, đây cũng chính là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về trách nhiệm và nâng cao tinh thần trách nhiệm

Trách nhiệm là điều mỗi người phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy.. Mỗi người đều có một vị trí nhất định trong gia đình, dòng họ, tập thể, tổ chức, địa phương, dân tộc, quốc gia và rộng nhất là nhân loại. Trong các mối quan hệ đó, trách nhiệm được hình thành trên cơ sở những quy định của luật pháp, quy chế, quy ước, công ước... Trách nhiệm còn được hình thành do dư luận xã hội và bị chi phối bởi dư luận xã hội.

Tinh thần trách nhiệm là kết quả nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của con người, từ đó chi phối hành động tích cực, tự giác của họ. Những người có nhận thức và hành động như thế là có tinh thần trách nhiệm cao. Hồ Chí Minh đã nêu lên hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới. Trong đó, có vấn đề về tinh thần trách nhiệm. Người chỉ rõ: Đạo đức công dân là tuân theo pháp luật nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung... Đó là đóng thuế vì lợi ích chung. Bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ Tổ quốc. Hăng hái thi đua, cần, kiệm xây dựng nước nhà,...

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức đối với Tổ quốc, đối với Nhân dân bắt nguồn từ nguyên lý: “Nước lấy dân làm gốc”, “sự nghiệp cách mạng là do Nhân dân tiến hành”, “Nhân dân là người làm ra lịch sử”... Người khẳng định: Không có Nhân dân, Đảng, Chính phủ không đủ lực lượng. Sức mạnh Nhân dân là vô địch. Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Có dân là có tất cả. Để tập hợp và phát huy sức mạnh vô địch của Nhân dân, Đảng, Chính phủ có trách nhiệm tổ chức, vận động Nhân dân, giảng giải lý luận, chiến lược, sách lược cho dân, làm cho dân nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng.

Trong xã hội ta, nước là nước của dân; dân là chủ và dân làm chủ, có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nước độc lập thì ai cũng được tự do; nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ. Trong chế độ mới, cán bộ, công chức là người phụ trách trước đồng bào; thực hiện bổn phận trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, tổ chức, lôi cuốn Nhân dân. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh tựu trung lại là “hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra các quan điểm về nâng cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao

Khi được Đảng, Nhà nước hoặc cấp trên giao cho việc gì, bất kỳ dù to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải đem cả tinh thần trách nhiệm, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Phải “có gan phụ trách”, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất. Phải luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri và làm việc phải theo nhu cầu nội tâm cá nhân. Nếu làm việc cẩu thả hoặc chỉ làm cho có chuyện, có làm; hay “dễ làm khó bỏ”, “đánh trống bỏ dùi”, “gặp sao làm vậy”,... thì những hành động này đều có thể xem là không có tinh thần trách nhiệm.

Thứ hai, ý thức đúng đắn về trách nhiệm của bản thân trên từng cương vị, vị trí công tác

Tất cả mọi người, ở các địa vị, vị trí công tác, trong từng hoàn cảnh khác nhau đều phải nâng cao tinh thần trách nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nghề nào cũng vinh quang và việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái, không phí phạm của công... Trong các bài nói, bài viết của mình, Người nêu rất cụ thể về trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi nghề. Ví dụ, người nấu bếp, luôn luôn lo làm cho cơm lành, canh ngọt, bát đũa sạch sẽ... Người cán bộ quân sự, thì luôn luôn học hỏi chính trị và kỹ thuật, chiến thuật; đồng thời, luôn quan tâm, hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho chiến sĩ; giữ gìn đoàn kết nội bộ; thường xuyên giúp đỡ nhân dân. Mặt khác, khi nhận nhiệm vụ thì người cán bộ quân sự ấy sẽ kiên quyết chấp hành mệnh lệnh trên giao xuống. Đến khi đánh giặc thì thấm nhuần tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết đúng. Như thế, là có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ ba, nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng

Đảng và Chính phủ đề ra chính sách, cán bộ phải nghiên cứu, hiểu rõ, thấm nhuần những chủ trương, chính sách ấy. Từ đó, tiến hành tìm hiểu, điều tra, nghiên cứu, nắm chắc hoàn cảnh thực tế của đơn vị, địa phương mình. Sau đó, xây dựng kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng; làm cho mọi người hiểu rõ và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm tròn nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt chính sách, làm tròn nhiệm vụ, cán bộ chẳng những phải chịu khó nghiên cứu, quán triệt, giải thích, tuyên truyền, cổ động, mà còn phải bàn bạc với quần chúng, tham vấn ý kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng. Lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình. Tóm lại, “phải đi đúng đường lối quần chúng. Thế là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với Chính phủ, đối với Nhân dân”.

Theo Hồ Chí Minh, “tách rời chính sách ra một đường, nhiệm vụ ra một đường là sai lầm. Tách rời chính sách và nhiệm vụ ra một đường và đường lối quần chúng ra một đường cũng là sai lầm. Tinh thần trách nhiệm là gắn liền chính sách và đường lối quần chúng, để làm trọn nhiệm vụ.

Thứ tư, trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư, tự lợi

Theo Hồ Chí Minh, quan liêu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Bệnh quan liêu là nguy cơ của Đảng cầm quyền, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác. Quan liêu dẫn tới chủ quan, mệnh lệnh, hấp tấp, khi gặp khó khăn thì dễ dao động, ngả nghiêng... Đối với cán bộ, công chức, đảng viên, bệnh quan liêu dẫn tới chỉ biết dùng mệnh lệnh, không biết giải thích, tuyên truyền, “không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng”. Trong công việc “thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn”. Chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến Nhân dân, đến đồng chí. Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”. Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, còn thực tế thì “chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng; chẳng những không lo phụng sự Nhân dân, mà còn muốn Nhân dân phụng sự mình”.

Theo Hồ Chí Minh, bệnh quan liêu mệnh lệnh chỉ đưa đến một kết quả là hỏng việc; “thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí”. Nguyên nhân của bệnh quan liêu: do “xa Nhân dân; khinh Nhân dân; sợ Nhân dân; không tin cậy Nhân dân; không hiểu biết Nhân dân; không yêu thương Nhân dân”. Quan liêu là kẻ thù của Nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ, là “kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”, là “bạn đồng minh” của thực dân và phong kiến.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm

Những năm tháng ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh mang theo hoài bão, khát vọng giành lại nền độc lập cho Tổ quốc. Những hoạt động của Người trong thời gian tìm đường cứu nước (1911 - 1920) là công việc tự giác, là trách nhiệm của một người dân đối với Tổ quốc, đối với Nhân dân. Suốt gần mười năm trải qua bao nhiêu gian khổ tìm tòi, chiêm nghiệm, khám phá..., cuối cùng Người đã tìm thấy và hoàn thành trách nhiệm đầu tiên do chính mình đặt ra.

Sau khi tìm được con đường cứu nước, Hồ Chí Minh tự xác định trách nhiệm thức tỉnh dân tộc Việt Nam, trước hết là lớp trí thức thanh niên yêu nước, về nhiệm vụ và con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đầu năm 1930, Người đã hoàn thành được một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, đó là sáng lập ra đội tiền phong của giai cấp công nhân và của cả dân tộc - Đảng Cộng sản Việt Nam - để lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành lại nền độc lập của Tổ quốc.

Vào đầu những năm 30 của thế kỷ trước, khi còn ở trong nhà tù Victoria của thực dân Anh ở Hồng Kông, Hồ Chí Minh không nề gian khổ, đau đớn, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình, mà nỗi lo lớn nhất của Người là những công việc mình làm chưa xong, ai sẽ tiếp tục làm thay. Người tâm sự: Đối với người cách mạng, không gì khổ tâm bằng đã hoạt động được, lại mất liên lạc với đoàn thể lâu ngày. Điều đó làm cho người cách mạng đêm, ngày cô độc. Khi trở lại Mát-xcơ-va, Người được cử đi an dưỡng một thời gian để phục hồi sức khỏe. Tại Xô-chi trên bờ biển Đen, Người đặt kế hoạch tập luyện để phục hồi sức khỏe, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới. Trong thời gian nhận công tác tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người trăn trở, sốt ruột về tình trạng “không hoạt động”, coi đó là một tình cảnh đau buồn, vì “như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng”. Người sốt sắng nêu yêu cầu được hoạt động, mong muốn nhanh chóng được trở về nước cùng Đảng ta lãnh đạo cách mạng.

Ngay sau khi về nước, đầy khó khăn, gian khổ..., Người khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiều công việc quan trọng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Người kêu gọi Nhân dân tham gia Mặt trận Việt Minh, coi trách nhiệm cứu quốc là việc chung, ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm. Người xác định trách nhiệm của mình: “Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dầu phải hy sinh tính mệnh cũng không hề”.

Người đã vượt qua 13 tháng bị đọa đày trong hơn 30 nhà giam của chính quyền Quốc dân Đảng Trung Quốc tại tỉnh Quảng Tây. Trong hoàn cảnh lao tù, Người xác định “Muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao”, “Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng”. Việc bị bắt, Người tự nhận là vì “hành động không đủ khôn khéo để đồng bào, đồng chí phải phiền lòng” Lời tâm sự của Người đã nói lên ý thức với tinh thần trách nhiệm cao cả: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó… Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”.

Từ sau năm 1945, với cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, trong hoàn cảnh cách mạng “ngàn cân treo sợi tóc” những năm 1945 - 1946, Người xác định trách nhiệm quan trọng nhất là cùng với Đảng, với dân bảo vệ được nền độc lập dân tộc mới giành được, để xây dựng đất nước, mang lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Trong quan hệ với Nhà nước và Nhân dân, Hồ Chí Minh nhận thức rõ đó là nhận sự ủy thác của quốc dân, đồng bào; hoàn thành trách nhiệm được Tổ quốc giao phó “cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”; với “ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới

PHẦN THỨ BA
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023. Hiểu được việc học tập và làm theo Bác không chỉ đem lại lợi ích chung là đất nước giàu mạnh mà còn đem đến hạnh phúc, ấm no cho từng nhà, từng người. Qua đó, thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên thành phố thấy được sự cần thiết phải tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ. Biến việc tự học tập, tự rèn luyện trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và không thể thiếu trong mỗi người.

Chú ý phát huy vai trò của các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin đại chúng nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền, giáo dục nội dung chuyên đề.

2. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện tiêu chí người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, nhất là năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Tiếp tục phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 gắn với tiếp tục triển khai xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị(khóa IX) về “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, song song với xây dựng người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhằm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, tôn vinh truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc. Qua đó, phát huy nhân tố con người Cần Thơ phát triển toàn diện, đóng vai trò động lực thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại.

Gắn việc học tập chuyên đề năm 2023 với quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Đó là hai nhiệm vụ lồng ghép, gắn bó với nhau. Việc học tập chuyên đề năm 2023 chính là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trên tinh thần đó, cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận để triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời, nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu trong thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

3. Tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự tham gia tích cực của toàn xã hội

Các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm sát sao, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023 của thành phố có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. Trong đó, chú trọng các khâu đột phá phát triển và việc giải quyết các vấn đề tồn tại, các yêu cầu thực tiễn đề ra.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động thực hiện phong trào thi đua năm 2023, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động trong điều kiện “bình thường mới”: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước đoàn kết, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”,...

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do thành phố phát động gắn với thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ (2020 - 2025). Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua cao điểm, theo đợt, chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh - nội chính... gắn với việc chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và thành phố với mục tiêu đưa thành phố Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm, động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

4. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị

Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; cấp ủy các địa phương, đơn vị theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình, tự giác nêu gương: Với bản thân thì phải nghiêm khắc, với mọi người thì phải khoan dung, với công việc phải tận tụy. Bất kỳ công việc nào, nhiệm vụ gì, dù lớn hay nhỏ, khó hay dễ, phức tạp hay đơn giản, đều ra sức phấn đấu hoàn thành bằng cả “tâm lực, trí lực và sức lực” của mình. Kết quả công việc là thước đo sự cống hiến của mỗi người. Ngoài ra, không chỉ làm gương trong công tác mà còn phải làm gương trong đạo đức, lối sống, ở mọi lúc, mọi nơi, là tấm gương cho quần chúng noi theo.

5. Chú trọng xây dựng môi trường dân chủ, nhân văn, sáng tạo, tạo điều kiện cần thiết cho mỗi người phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường; thường xuyên tự phê bình và phê bình, đánh giá phù hợp, sát thực tế

Cần quan tâm xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, làm sao trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có môi trường thật sự dân chủ, nhân văn, mọi ý tưởng, sáng tạo đều được trân trọng, tạo điều kiện thì mới tạo ra động cơ, sức mạnh tự lực tự cường, tự học tập, tự rèn luyện bền bỉ và hiệu quả cho mỗi cá nhân.

Coi trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, xử lý nghiêm minh khi có vi phạm. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, từng cá nhân phải chủ động lập kế hoạch, bám sát kế hoạch và tích cực, tự giác thực hiện; khi kết thúc phải tổng hợp báo cáo, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu có sai sót xảy ra.

Đấu tranh khắc phục những biểu hiện thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, như: làm việc đối phó, làm cho có, lãnh đạo nhắc mới làm; có mặt lãnh đạo thì làm khác, không có mặt lãnh đạo thì làm khác; thực hiện giờ giấc làm việc không nghiêm; chất lượng và hiệu quả làm việc kém, tính chuyên nghiệp thấp;...

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, củng cố nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” gắn với Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa

XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Theo đó, đẩy mạnh và kịp thời phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin về chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bồi đắp thế giới quan, phương pháp luận và niềm tin khoa học trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

6. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện học tập và làm theo Bác. Kịp thời phát hiện những việc làm tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời, công khai những cán bộ, đảng viên vi phạm, dù ở bất cứ cương vị, chức trách nào, góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Để thực hiện được những nội dung trên, cần phát huy được vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thành phố. Nhất là, mỗi cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ chủ chốt cần phải ra sức học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”, trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, làm tiền đề để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 2025. Từ đó, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển Cần Thơ nhanh và bền vững, đưa thành phố thực sự trở thành trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, là đô thị hạt nhân Vùng đồng bằng sông Cửu Long.Bài thu hoạch Chính trị hè 2023 về Xây dựng không gian văn hóa​

Câu hỏi: Thầy/Cô nêu những suy nghĩ của mình về sự cần thiết xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với giữ gìn và phát huy đặc trưng văn hóa của thành phố Thủ Đức trong môi trường giáo dục, đồng thời đề ra giải pháp thiết thực để xây dựng Không gia văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị mà Thầy/Cô đang công tác.

Bài làm


Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một chủ trương quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI đã xác định: Thông qua xây dựng thành phố thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của đảng viên và Nhân dân thành phố. Đây là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức.

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng, là một trong những nội dung trọng tâm, đột phá năm 2023. Đây là nơi trưng bày tượng, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày, triển lãm những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; giới thiệu những sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật (sách, thơ, tranh ảnh…); giới thiệu, biểu dương gương điển hình trong học tập và làm theo Bác… Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị đưa những câu nói, lời dạy của Bác Hồ lên các bảng treo tại trụ sở, phòng làm việc, phòng tiếp dân để nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, phong cách sống và làm việc theo gương Bác. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm hình ảnh, tổ chức các hội nghị chuyên đề, các hoạt động trồng cây nhớ ơn Bác, biên tập tập san giới thiệu gương học tập và làm theo Bác để tuyên truyền việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Quan tâm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, các đơn vị đã mở chuyên mục “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, bản tin nội bộ. thường xuyên đăng tải các bài viết, đoạn phim ngắn giới thiệu, chia sẻ những mô hình, cách làm trong học tập và làm theo Bác; những lời Bác dạy; các giải pháp, hiến kế việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một việc làm thiết thực học tập và làm theo Bác, tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân quận; hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, cũng cần có sự chú trọng đến việc xây dựng không gian văn hóa bằng việc tái hiện sinh động những giá trị trong cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh như mô hình phòng đọc Hồ Chí Minh, phòng truyền thống đơn vị với những hình ảnh, tư liệu, tác phẩm gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Người để từ đó tạo ra sự nhận thức trực quan của cán bộ, đảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên một cách thường xuyên, liên tục. Về mặt giải pháp, ngoài không gian hiệu hữu tái hiện sinh động những giá trị, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh như tủ sách, phòng trưng bày hay các cuộc triển lãm thì cần nghiên cứu và lựa chọn nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự phù hợp với những giá trị văn hóa con người Thành phố để đẩy mạnh học tập, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó có thể lựa chọn học tập và tuyên truyền những giá trị điển hình trong cuộc đời, sự nghiệp của Bác như tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, lòng nhân ái, yêu thương con người.

1685498131016.png


https://yopo.vn/attachments/download-png.249225/

PASS GIẢI NÉN: Truy cập lắp đặt rèm cửa, kéo xuống cuối bài để lấy pass.

CHÚC THẦY CÔ THÀNH CÔNG!
 
Sửa lần cuối:

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
76,299
Điểm
113
tác giả
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Từ khóa
  bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2019 bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2021 bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2021 violet bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 bài thu hoạch chính trị hè 2019 bài thu hoạch chính trị hè 2019 của giáo viên bài thu hoạch chính trị hè 2019 nghị quyết 35 bài thu hoạch chính trị hè 2019 nghị quyết 36 bài thu hoạch chính trị hè 2019 violet bài thu hoạch chính trị hè 2020 bài thu hoạch chính trị hè 2020 cho học sinh bài thu hoạch chính trị hè 2020 giáo viên bài thu hoạch chính trị hè 2020 khánh hòa bài thu hoạch chính trị hè 2020 pleiku bài thu hoạch chính trị hè 2020 quận 1 bài thu hoạch chính trị hè 2020 quận 10 bài thu hoạch chính trị hè 2020 quận gò vấp bài thu hoạch chính trị hè 2020 sóc trăng bài thu hoạch chính trị hè 2020 tỉnh khánh hòa bài thu hoạch chính trị hè 2020 tỉnh sóc trăng bài thu hoạch chính trị hè 2020 tphcm bài thu hoạch chính trị hè 2020 violet bài thu hoạch chính trị hè 2020 đại hội xiii bài thu hoạch chính trị hè 2021 bài thu hoạch chính trị hè 2021 của giáo viên bài thu hoạch chính trị hè 2021 giáo viên bài thu hoạch chính trị hè 2021 khánh hòa bài thu hoạch chính trị hè 2021 quận bình thạnh bài thu hoạch chính trị hè 2021 quảng ngãi bài thu hoạch chính trị hè 2021 tỉnh sóc trăng bài thu hoạch chính trị hè 2021 tphcm bài thu hoạch chính trị hè 2021 violet bài thu hoạch chính trị hè của giáo viên bài thu hoạch chính trị hè của giáo viên 2021 bài thu hoạch chính trị hè giáo viên bài thu hoạch chính trị hè năm 2019 bài thu hoạch chính trị hè năm 2020 violet bài thu hoạch chính trị hè năm 2021 violet bài thu hoạch chính trị hè về đại hội xiii bài thu hoạch học chính trị hè 2019 bài thu hoạch học chính trị hè năm 2019 bài thu hoạch học tập chính trị hè 2021 bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè 2019 bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè 2020 bài thu hoạch lớp chính trị hè 2020 bài viết thu hoạch chính trị hè 2020 bài viết thu hoạch chính trị hè 2021 bìa bài thu hoạch chính trị hè 2021 cách trình bày bài thu hoạch chính trị hè cách viết bài thu hoạch chính trị hè câu hỏi bài thu hoạch chính trị hè 2020 câu hỏi bài thu hoạch chính trị hè 2021 câu hỏi bài thu hoạch chính trị hè năm 2020 câu hỏi thu hoạch chính trị hè 2021 làm bài thu hoạch chính trị hè 2021 liên hệ bài thu hoạch chính trị hè 2020 mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2019 mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2020 mẫu bìa bài thu hoạch chính trị hè mẫu bìa bài thu hoạch chính trị hè 2019 mẫu bìa bài thu hoạch chính trị hè 2021 mẫu giấy viết bài thu hoạch chính trị hè mẫu viết bài thu hoạch chính trị hè phần liên hệ bài thu hoạch chính trị hè 2020 thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2020 thu hoạch chính trị hè thu hoạch chính trị hè 2020 khánh hòa thu hoạch chính trị hè 2021 thu hoạch chính trị hè của giáo viên
 • TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Bài viết mới

  Thống kê

  Chủ đề
  25,128
  Bài viết
  26,549
  Thành viên
  83,343
  Thành viên mới nhất
  ngocchibd

  Thành viên Online

  Không có thành viên trực tuyến.
  Top