Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
73,581
Điểm
113
tác giả
Câu hỏi trắc nghiệm module 9 tiểu học DÀNH CHO GIÁO VIÊN MÔN TOÁN

YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô Câu hỏi trắc nghiệm module 9 tiểu học DÀNH CHO GIÁO VIÊN MÔN TOÁN. Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm module 9 tiểu học, Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 4 Module 9 môn Toán — Câu hỏi ôn tập đầu vào Module 9 môn Toán. . Chọn đáp án đúng nhất: Những tính tốt thể hiện ...Thầy cô download file Câu hỏi trắc nghiệm module 9 tiểu học DÀNH CHO GIÁO VIÊN MÔN TOÁN tại mục đính kèm.


MÔ ĐUN 9- MÔN TOÁN

Câu hỏi ôn tập đầu vào

1. Chọn đáp án đúng nhất: Những tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người; cùng với năng lực tạo nên nhân cách con người.

Phẩm chất


Đạo đức

Kĩ năng

Năng lực

2. Chọn đáp án đúng nhất: Thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí, thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

Phẩm chất

Năng lực

Năng lực cốt lõi

Thái độ

3. Chọn đáp án đúng nhất: Các năng lực đặc thù được trình bày trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bao gồm:

Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.

Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Ngôn ngữ; Tính toán; Khoa học; Công nghệ; Tin học; Thẩm mĩ; Thể chất.

Ngôn ngữ; Toán học; Khoa học; Công nghệ; Tin học; Thẩm mĩ; Thể chất.

4. Chọn đáp án đúng nhất: Trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018, năng lực tư duy và lập luận toán học KHÔNG gắn với biểu hiện nào sau đây?

Quan sát và mô tả được kết quả của việc quan sát

Tìm kiếm được sự tương đồng, khác biệt

Thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi

Nêu được chứng cứ, lí lẽ, lập luận hợp lí trước khi kết luận

5. Chọn đáp án đúng nhất: Đối với năng lực mô hình hóa toán học, biểu hiện nào được xếp ở mức độ thấp nhất?

Lựa chọn được mô hình toán học (phép tính, công thức, sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ) cho tình huống trong bài toán thực tiễn


Giải quyết được những bài toán xuất hiện

Nêu được câu trả lời cho tình huống trong bài toán thực tiễn

Đánh giá, cải tiến được mô hình toán học được chọn

6. Chọn đáp án đúng nhất: Ý nào sau đây KHÔNG là đặc điểm của Vùng phát triển gần?

Người học đã tự mình thực hiện được nhiệm vụ


Người học chưa tự mình thực hiện được nhiệm vụ

Người học sẽ tự mình thực hiện được nhiệm vụ tương tự

Người học cần sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn từ người khác

7. Chọn đáp án đúng nhất: Chuỗi hoạt động học bao gồm:

Ổn định lớp; Kiểm tra bài cũ; Bài mới; Luyện tập; Củng cố.

Mở đầu; Hình thành kiến thức mới; Luyện tập, thực hành; Vận dụng, trải nghiệm.

Khởi động; Khám phá; Luyện tập; Tổng kết.

Khởi động; Khám phá; Luyện tập; Vận dụng.

8. Chọn đáp án đúng nhất: Ý nào dưới đây KHÔNG là mục đích đánh giá học sinh tiểu học?

Giúp học sinh có khả năng tự nhận xét, tham gia nhận xét

Giúp học sinh tự học, tự điều chỉnh cách học

Giúp giáo viên nhận ra học sinh giỏi nhất lớp

Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục, dạy học

9. Chọn đáp án đúng nhất: Phương pháp nào sau đây KHÔNG là phương pháp đánh giá?

Phương pháp trực quan


Phương pháp vấn đáp

Phương pháp kiểm tra viết

Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của học sinh

10. Chọn đáp án đúng nhất : Trong Thông tư 27 về Đánh giá học sinh tiểu học, câu hỏi, bài tập kiểm tra định kì được thiết kế theo mấy mức?

3 mức


4 mức

5 mức

6 mứcCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

“Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện bằng cách thực hiện quá trình giáo dục trên môi trường số với các công nghệ số, chủ thể giáo dục khai thác môi trường số, công nghệ số để thực hiện dạy học, giáo dục nhằm đạt được mục tiêu dạy học, giáo dục” được gọi đúng nhất là

Giáo dục thông minh

Chuyển đổi số

Trí tuệ nhân tạo

Hệ sinh thái giáo dục

2. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Thiết kế dạy học.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.


3. Chọn đáp án đúng nhất

“Tập hợp nhiều thành phần kết nối với nhau, từ chương trình đến nội dung, kế hoạch, học liệu số, các gợi mở về hình thức tổ chức, phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục cũng như các kinh nghiệm và những ý tưởng có liên quan đến dạy học, giáo dục; các môi trường giả định về thực hành, rèn luyện và ứng dụng trong dạy học, giáo dục…” được gọi là:

Giáo dục thông minh

Chuyển đổi số

Trí tuệ nhân tạo

Hệ sinh thái giáo dục

4. Chọn các đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính chính xác.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính thực tiễn.


5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

2. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Thiết kế dạy học.


3. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống:

Hệ sinh thái trong giáo dục đúng nghĩa không phải là phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà đó là một môi trường tổng hợp với các thành tố khác nhau cùng tương tác, góp phần đáp ứng………………………….

mô hình giáo dục.

môi trường giáo dục.

điều kiện giáo dục.

mục tiêu giáo dục.

4. Chọn các đáp án đúng

Để lựa chọn một loại hình e-Learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cần chú ý đến một số vấn đề sau:

Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy.

Khả năng tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học;


Nền tảng kiến thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy.

Khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy;

5. Chọn các đáp án đúng


Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển giáo viên, góp phần đáp ứng các yêu cầu mới của việc dạy học, giáo dục, cụ thể là:

Giúp giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, và phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới.

Hỗ trợ và góp phần cải thiện kỹ năng dạy học, quản lí lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học, giáo dục đối với giáo viên bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục.

1646367770278.png


XEM THÊM

 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY.

 • YOPOVN.COM-MÔ ĐUN 9- MÔN TOÁN- CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.docx
  226.6 KB · Lượt xem: 6
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Từ khóa
  án module 3 án module 5 án module 9 dáp án modul 3 môn toán dáp án module 3 dáp án module 4 giáo án module 4 môn tự nhiên xã hội đáp án bdtx module 3 đáp án cuối khóa module 4 công nghệ thông tin đáp án modul 3 mĩ thuật thcs đáp án modul 3 mĩ thuật tiểu học đáp án modul 3 môn tiếng việt đáp án modul 3 môn toán tiểu học đáp án modul 4 công nghệ thông tin đáp án module 1 đáp án module 1 môn công nghệ đáp án module 1 môn toán đáp án module 1 tổng thể đáp án module 2 đáp án module 3 bài tập cuối khóa đáp án module 3 cán bộ quản lý đáp án module 3 cán bộ quản lý thcs đáp án module 3 cán bộ quản lý tiểu học đáp án module 3 cbql cấp thcs đáp án module 3 cbql đại trà thpt đáp án module 3 cbql đại tra tiểu học đáp án module 3 cntt đáp án module 3 cơ sở lý luận đáp án module 3 công nghệ thcs đáp án module 3 công nghệ thông tin đáp án module 3 dành cho cán bộ quản lý đáp án module 3 gdcd thcs đáp án module 3 gdpt đáp án module 3 gdtx đáp án module 3 giáo dục thể chất đáp án module 3 giáo dục thể chất thcs đáp án module 3 giáo dục thể chất tiểu học đáp án module 3 gvpt đáp án module 3 gvpt môn tiếng việt tiểu học đáp án module 3 hóa thpt đáp án module 3 hoa tiêu đáp án module 3 hoat dong trai nghiem đáp án module 3 khoa học tự nhiên thcs đáp án module 3 ngữ văn thcs đáp án module 3 sử dụng cntt đáp án module 3 sử dụng công nghệ thông tin đáp án module 3 tiểu học gdpt 2018 đáp án module 3 tin học thcs đáp án module 3 tin học thpt đáp án module 3 tin học tiểu học đáp án module 3 từ a đến z đáp án module 4 âm nhạc thcs đáp án module 4 âm nhạc tiểu học đáp án module 4 cán bộ quản lý đáp án module 4 cán bộ quản lý cấp thcs đáp án module 4 cbql thpt đáp án module 4 cbql đại tra tiểu học đáp án module 4 chương trình tổng thể đáp án module 4 công nghệ thcs đáp án module 4 công nghệ thông tin đáp án module 4 công nghệ thông tin bài tập cuối khóa đáp án module 4 công nghệ tiểu học đáp án module 4 gdcd đáp án module 4 giáo dục thể chất đáp án module 4 giáo dục thể chất thcs đáp án module 4 giáo dục thể chất thpt đáp án module 4 gvpt đáp án module 4 gvpt công nghệ thông tin đáp án module 4 gvpt môn toán tiểu học đáp án module 4 gvpt môn đạo đức đáp án module 4 hóa học thpt đáp án module 4 hoat dong trai nghiem đáp án module 4 hoat dong trai nghiem thcs đáp án module 4 khoa học tự nhiên đáp án module 4 khoa học tự nhiên 6 đáp án module 4 khoa học tự nhiên thcs đáp án module 4 khtn thcs đáp án module 4 lịch sử thpt đáp án module 4 lịch sử địa lý thcs đáp án module 4 lịch sử địa lý tiểu học đáp án module 4 mĩ thuật đáp án module 4 mĩ thuật thcs đáp án module 4 mĩ thuật tiểu học đáp án module 4 môn khoa học đáp án module 4 môn khoa học tự nhiên 6 đáp án module 4 môn khtn cấp thcs đáp án module 4 môn khtn thcs đáp án module 4 môn khtn thcs phần tự luận đáp án module 4 môn lịch sử thcs đáp án module 4 môn lịch sử địa lý thcs đáp án module 4 môn lý thpt đáp án module 4 môn ngữ văn thcs đáp án module 4 môn ngữ văn thpt đáp án module 4 môn sinh thpt đáp án module 4 môn tiếng việt đáp án module 4 môn tiếng việt 4.0 đáp án module 4 môn tiếng việt trắc nghiệm đáp án module 4 môn toán đáp án module 4 môn toán thcs đáp án module 4 môn toán thcs phần tự luận đáp án module 4 môn toán thpt đáp án module 4 môn toán thpt phần tự luận đáp án module 4 môn tự nhiên xã hội đáp án module 4 môn vật lý đáp án module 4 môn đạo đức đáp án module 4 môn đạo đức phần tự luận đáp án module 4 môn địa lý thpt đáp án module 4 ngữ văn thcs đáp án module 4 ngữ văn thpt đáp án module 4 ngữ văn trung học cơ sở đáp án module 4 phần công nghệ thông tin đáp án module 4 phần tổng thể đáp án module 4 quản lý thcs đáp án module 4 sinh học thpt đáp an module 4 thcs đáp án module 4 thể dục thcs đáp án module 4 thpt đáp án module 4 tiếng việt đáp án module 4 tiểu học đáp án module 4 tiểu học công nghệ thông tin đáp án module 4 tiểu học môn tiếng việt đáp án module 4 tin học thcs đáp án module 4 toán thcs đáp án module 4 toán tiểu học đáp án module 4 tự nhiên xã hội đáp án module 4 văn thcs đáp án module 4 văn thpt đáp án module 4 vật lý thpt đáp án module 4 về công nghệ thông tin đáp án module 5 thcs đáp án module 5 tiểu học đáp án module 9 đáp án module 9 cbql đáp án module 9 cbql thcs đáp án module 9 công nghệ đáp án module 9 giáo dục thể chất tiểu học đáp án module 9 khtn đáp án module 9 lịch sử địa lý thcs đáp án module 9 môn khoa học tiểu học đáp án module 9 môn lịch sử địa lý đáp án module 9 môn mĩ thuật đáp án module 9 môn toán thcs đáp án module 9 môn tiếng việt đáp án module 9 môn tin học đáp án module 9 môn toán đáp án module 9 môn tự nhiên xã hội đáp án module 9 nội dung 1 đáp án module 9 thcs đáp án module 9 thpt đáp án module 9 tiếng việt đáp án module 9 tiếng việt tiểu học đáp án module 9 tiểu học đáp án module 9 tiểu học môn toán đáp án module 9 tiểu học môn đạo đức đáp án module 9 toán thcs đáp án trắc nghiệm module 4 quản lý tiểu học đáp án trắc nghiệm module 4 vật lý thpt đáp án tự luận module 4 khoa học tự nhiên thcs
 • TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Bài viết mới

  Thống kê

  Chủ đề
  21,461
  Bài viết
  22,918
  Thành viên
  69,846
  Thành viên mới nhất
  Lê Văn Sơn

  Thành viên Online

  Không có thành viên trực tuyến.
  Top
  ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

  Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

  Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn