Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
ĐỀ THI TỔNG HỢP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
83,546
Điểm
113
tác giả
Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 7 cấp trường CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023-2024 TRƯỜNG THCS Hùng Tiến được soạn dưới dạng file word gồm 8 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
TRƯỜNG THCS Hùng Tiến
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2023- 2024
Môn: Tiếng Anh 7

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi có 06 trang


Điểm
Họ tên, chữ ký giám khảo
Bằng số: _________________
Bằng chữ: ________________
SECTION 1: LISTENING. (2POINTS)


Phần nghe có 02 bài, mỗi bài được nghe 02 lần (giám thị chỉ mở 01 lần đĩa tự động phát 02 lần)

Trước phần nghe có một phút để thí sinh đọc đề bài.


I. Listen to Anne asking her friend about going to a shopping centre. And choose A/ B or C. (1.0 point)

1. At the moment the shopping centre sells….

A. clothes B. books C. food

2. You can take a coach to the shopping centre on…..

A. Mondays B. Tuesdays C. Saturdays

3. Anne’s coach ticket will cost…..

A. £ 2.50 B. £ 5.60 C. £ 5.80

4. The nearest coach stop to Anne’s house is ….

A. in the bus station B. in the market square C. outside the museum

5. The coach journey takes….

A. 10 minutes B. 20 minutes C. 40 minutes

Write your answers here:

1 __________2___________3___________4 ___________5___________
II. You will hear Susanna leaving her phone message for her mother. Listen and complete the questions. Choose A , B or C . (1.0 point)

Message

From : Susanna

1. Buy :

A.Sleeve-shirt B.T-shirt C.Skirt

2.Name of shop:

A.Tavay's B.Devay's C.Davey's

3.In High Street, next to :

A.the circus B.the cinema C. the theater

4.Size:

A. large B.medium C. small

5.Price:

A.99.8 pounds B.8.19 pounds C.8.99 pounds

Write your answers here:

1 __________2___________3___________4 ___________5___________
SECTION 2: PHONETICS.(1POINT)

III. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from that of the rest by circling your answer (A/ B/ C or D). (0.6 point)


1. A. relatives B. completes C. countries D. receives

2. A. height B. though C. weight D. laugh

3. A. naked B. intended C. wretched D. ploughed

Write your answers here:

1 __________2___________3___________

1717771781914.png

IV. Choose the letter (A/ B/ C or D) next to the word whose main stress is placed differently from the others. (0.4 point)

1. A. return B. invite C. polish D. appear

2. A. beautifully B. carefully C. expensively D. regularly

Write your answers here:

1 __________2___________


SECTION 3: LEXICO-GRAMMAR.(8POINTS)

V. Choose the word or phrase which best completes each sentence. Write your answer (A/ B/ C or D) in the numbered box. (7.0 points)


1. We always need more players. Why don’t you come ………………?

A. onB. alongC. withD. after
2. Will you be home …………..dinner tonight?

A. toB. forC. atD. on
3. Giving a book report before the class is an interesting …………………..

A. actB. actionC. activityD. indeed
4. On Sunday mornings I stay in bed …………..8 o’clock.

A. untilB. atC. fromD. to
5. I often ……………in winter.

A. playing skiingB. go skiingC.play skiingD. go to ski
6. Some young peole are working ……………hospital volunteers.

A. to beB. such asC. likeD. as
7. We shouldn’t cross the street outside the …………….

A. pavementB. foot laneC. sidewalkD. zebra crossing
8. They …………..healthy after the summer vacation.

A. lookedB. were seemingC. were lookingD. were appearing

 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn--ĐỀ HSG CẤP TRƯỜNG 2023 2024 TIẾNG ANH 7.doc
  120.5 KB · Lượt xem: 1
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  7 chủ đề thi nói tiếng anh b1 bộ đề thi tiếng anh 7 bộ đề thi tiếng anh 7 giữa học kì 1 bộ đề thi tiếng anh lớp 7 giữa kì 1 bộ đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 bộ đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 2 các dạng đề thi tiếng anh lớp 7 các đề thi tiếng anh 7 giữa học kì 1 các đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 de thi tiếng anh 7 giữa học kì 1 chương trình mới giải đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 làm thử đề thi tiếng anh 7 học kì 1 một số đề thi tiếng anh 7 học kì 1 một số đề thi tiếng anh lớp 7 tải đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 đề cương ôn thi tiếng anh 7 học kì 1 đề cương tiếng anh 7 học kì 1 thí điểm đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 7 thí điểm đề thi anh văn 7 học kì 1 đề thi anh văn lớp 7 giữa học kì 1 đề thi anh văn lớp 7 học kì 1 đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7 đề thi bồi dưỡng tiếng anh lớp 7 đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn tiếng anh có đáp án đề thi cuối kì 1 môn tiếng anh lớp 7 đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn anh đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn tiếng anh đề thi giữa học kì 1 môn tiếng anh 7 đề thi giữa học kì 1 tiếng anh lớp 7 đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn anh đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn anh văn đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn tiếng anh đề thi giữa kì 1 môn tiếng anh 7 đề thi giữa kì 1 tiếng anh 7 2020 đề thi giữa kì 1 tiếng anh 7 có đáp án đề thi giữa kì 1 tiếng anh 7 mới đề thi giữa kì 1 tiếng anh 7 năm 2020 đề thi giữa kì 1 tiếng anh 7 violet đề thi giữa kì 2 tiếng anh 7 violet đề thi giữa kì học kì 1 tiếng anh lớp 7 đề thi giữa kì i tiếng anh lớp 7 đề thi hkii tiếng anh 7 đề thi học kì 1 tiếng anh 7 mới đề thi học kì 2 tiếng anh 7 mới đề thi học kì 2 tiếng anh 7 violet đề thi học kì ii môn tiếng anh lớp 7 đề thi học kì tiếng anh lớp 7 học kì 1 đề thi học sinh giỏi tiếng anh 7 cấp huyện đề thi học sinh giỏi tiếng anh 7 cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi tiếng anh 7 cấp trường đề thi hsg tiếng anh 7 cấp huyện đề thi hsg tiếng anh 7 chương trình mới đề thi hsg tiếng anh 7 có đáp án đề thi hsg tiếng anh 7 huyện quảng xương đề thi hsg tiếng anh 7 năm 2019 đề thi hsg tiếng anh 7 thi điểm có file nghe đề thi hsg tiếng anh 7 violet đề thi hsg tiếng anh lớp 7 cấp thành phố đề thi khảo sát tiếng anh 7 đề thi môn tiếng anh 7 đề thi môn tiếng anh 7 học kì 1 đề thi môn tiếng anh 7 học kì 2 đề thi nghe tiếng anh lớp 7 học kì 1 đề thi nói tiếng anh 7 học kì 1 đề thi olympic tiếng anh 7 đề thi olympic tiếng anh 7 tphcm đề thi tiếng anh 7 thí điểm học kì 2 đề thi olympic tiếng anh lớp 7 amsterdam đề thi rung chuông vàng tiếng anh lớp 7 đề thi thử tiếng anh 7 giữa học kì 1 đề thi thử tiếng anh lớp 7 học kì 1 đề thi tiếng anh 7 đề thi tiếng anh 7 chương trình mới đề thi tiếng anh 7 có đáp án đề thi tiếng anh 7 cuối học kì 1 đề thi tiếng anh 7 cuối học kì 1 có đáp án đề thi tiếng anh 7 cuối học kì 2 đề thi tiếng anh 7 giữa hk1 đề thi tiếng anh 7 giữa học kì 1 đề thi tiếng anh 7 giữa học kì 1 2021 đề thi tiếng anh 7 giữa học kì 1 chương trình mới có file nghe đề thi tiếng anh 7 giữa học kì 1 có đáp án đề thi tiếng anh 7 giữa học kì 1 năm 2021 đề thi tiếng anh 7 giữa học kì 1 online đề thi tiếng anh 7 giữa học kì 1 trắc nghiệm đề thi tiếng anh 7 giữa kì 1 đề thi tiếng anh 7 giữa kì 1 2021 đề thi tiếng anh 7 giữa kì 2 đề thi tiếng anh 7 hk1 đề thi tiếng anh 7 hk1 có đáp án đề thi tiếng anh 7 hk2 có đáp án đề thi tiếng anh 7 học kì 1 đề thi tiếng anh 7 học kì 1 2019 đề thi tiếng anh 7 học kì 1 2021 đề thi tiếng anh 7 học kì 1 chương trình mới đề thi tiếng anh 7 học kì 1 có đáp án đề thi tiếng anh 7 học kì 1 năm 2021 đề thi tiếng anh 7 học kì 1 trắc nghiệm đề thi tiếng anh 7 học kì 2 đề thi tiếng anh 7 học kì 2 năm 2019 đề thi tiếng anh 7 học kì 2 violet đề thi tiếng anh 7 học kì ii đề thi tiếng anh 7 học kỳ 1 đề thi tiếng anh 7 kì 1 đề thi tiếng anh 7 kì 2 đề thi tiếng anh 7 kì 2 năm 2021 đề thi tiếng anh 7 lên 8 đề thi tiếng anh 7 lương thế vinh đề thi tiếng anh 7 năm 2019 đề thi tiếng anh 7 nâng cao đề thi tiếng anh 7 thí điểm học kì 1 đề thi tiếng anh 7 thí điểm học kì 1 violet đề thi tiếng anh 7 trắc nghiệm đề thi tiếng anh cơ bản lớp 7 đề thi tiếng anh cơ sở 7 ftu đề thi tiếng anh có đáp án lớp 7 đề thi tiếng anh giữa học kì 1 lớp 7 đề thi tiếng anh lớp 10 unit 7 đề thi tiếng anh lớp 7 đề thi tiếng anh lớp 7 1 tiết đề thi tiếng anh lớp 7 15 phút đề thi tiếng anh lớp 7 45 phút đề thi tiếng anh lớp 7 amsterdam đề thi tiếng anh lớp 7 cấp quận đề thi tiếng anh lớp 7 có file nghe đề thi tiếng anh lớp 7 có đáp án hk2 đề thi tiếng anh lớp 7 cuối học kì 1 đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 1 đề thi tiếng anh lớp 7 giữa kì 1 đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 2019 đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 2021 đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 có đáp an đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 thi diem đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 tphcm đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 violet đề thi tiếng anh lớp 7 học kì i đề thi tiếng anh lớp 7 học sinh giỏi đề thi tiếng anh lớp 7 kì 1 đề thi tiếng anh lớp 7 kì 2 năm 2020 đề thi tiếng anh lớp 7 kì 2 năm 2021 đề thi tiếng anh lớp 7 năm 2019 đề thi tiếng anh lớp 7 năm 2020 đề thi tiếng anh lớp 7 năm 2021 đề thi tiếng anh lớp 7 nâng cao đề thi tiếng anh lớp 7 nâng cao violet đề thi tiếng anh lớp 7 online đề thi tiếng anh lớp 7 trường ams đề thi tiếng anh lớp 7 unit 1 2 3 đề thi tiếng anh lớp 7 unit 7 8 9 đề thi tiếng anh lớp 7 vinschool đề thi tiếng anh lớp 7 violet đề thi tiếng anh lớp 7 vndoc đề thi tiếng anh mới lớp 7 học kì 2
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  37,540
  Bài viết
  39,002
  Thành viên
  147,094
  Thành viên mới nhất
  minhlyct69
  Top