Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
ĐỀ THI TỔNG HỢP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
83,546
Điểm
113
tác giả
TÀI LIỆU 25 Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn toán có đáp án LINK DRIVE được soạn dưới dạng file PPT gồm 25 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
25 ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2 ( MÔN TOÁN)
ĐỀ SỐ 1:
Bμi 1: (4®) a).ViÕt c ̧c sè cã 2 ch÷ sè mμ ch÷ sè hμng ®¬n vÞ lμ 4:
..................................................................................................................... b)TÝnh tæng cña sè lín nhÊt vμ sè bÐ nhÊt trong c ̧c sè võa viÕt:
..................................................................................................................... c)ViÕt tiÕp 3 sè vμo d·y:
19, 16, 13, ......., ........., ......... Bμi 2: ( 4®)
a) Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè kh ̧c nhau lμ: ............... b) §iÒn sè thÝch hîp vμo « trèng:
6 + = 25 80 - = 5 6 - 9 + = 92
Bμi 3: (3®)
a. Em häc bμi lóc 7 giê tèi.Lóc ®ã lμ ..................giê trong ngμy. b.Mét th ̧ng nμo ®ã cã ngμy chñ nhËt lμ 17.VËy ngμy chñ nhËt ®Çu tian cña th ̧ng
®ã lμ ngμy.............. Bμi 4:(3®): An vμ B×nh chia nhau 18 nh·n vë.An lÊy sè nh·n vë nhiÒu h¬n B×nh vμ
sè nh·n vë cña An nhá h¬n 11.VËy An ®· lÊy nh·n vë

B×nh ®· lÊy nh·n vë
Bμi 5 : (4®): Lan vμ Hμ ®i c©u c ̧.Lan c©u ®îc sè c ̧ b»ng sè liÒn sau sè bÐ nhÊt
cã1 ch÷ sè. Tæng sè c ̧ cña hai b1n lμ sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè. Hái mçi b1n c©u
®îc mÊy con c ̧?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............... Bμi 6 : (2®) KÎ tham 3 ®o1n th1⁄4ng ®Ó h×nh vÏ cã tham 4 h×nh tam gi ̧c.

2

ĐỀ SỐ 2:
Bμi 1: (2 ®iÓm)
- Víi 3 ch÷ sè 4, 0, 6. ViÕt tÊt c¶ c ̧c sè cã 2 ch÷ sè
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. - ViÕt tÊt c¶ c ̧c sè cã 2 ch÷ sè mμ ch÷ sè hμng chôc kÐm ch÷ sè hμng ®¬n vÞ lμ 2
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. Bμi 2:
a) §iÒn dÊu + ; - vμo « vu«ng ( 2 ®iÓm)
90  80  30  40  20 = 100
16  24  20 = 20
b) TÝnh nhanh
11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
27 + 45 – 27 – 45
Bμi 3: ( 3 ®iÓm)
t×m 1 sè biÕt r»ng sè ®ã céng víi 28 råi céng víi 17 th× ®îc kÕt qu¶ lμ 82

1717495076202.png


Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 2

Link tải File :

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

CHÚC THẦY CÔ, BA MẸ THÀNH CÔNG!
 
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  11 chuyên đề toán lớp 2 bài tập chuyên đề toán lớp 2 báo cáo chuyên đề toán 2 báo cáo chuyên đề toán lớp 2 các chuyên đề chọn lọc toán 6 tập 2 các chuyên đề chọn lọc toán 7 tập 2 các chuyên đề chọn lọc toán 7 tập 2 pdf các chuyên đề chọn lọc toán 8 tập 2 các chuyên đề chọn lọc toán 9 tập 2 pdf các chuyên đề nâng cao toán 2 các chuyên đề toán 2 các chuyên đề toán lớp 2 các chuyên đề toán lớp 2 nâng cao chuyên đề bồi dưỡng toán 2 chuyên đề bồi dưỡng toán lớp 2 chuyên đề căn bậc 2 toán 9 chuyên đề chương 2 toán 12 chuyên đề dạy học môn toán lớp 2 chuyên đề dạy môn toán lớp 2 chuyên đề dạy toán lớp 2 chuyên đề giải toán lời văn lớp 2 chuyên đề hàm số bậc 2 toán 9 chuyên đề môn toán lớp 2 chuyên đề nâng cao toán 2 chuyên đề ôn tập toán lớp 2 chuyên đề ôn thi học sinh giỏi toán 2 chuyên đề toán 10 học kì 2 chuyên đề toán 10 kì 2 chuyên đề toán 11 hk2 chuyên đề toán 12 chương 2 chuyên đề toán 2 chuyên đề toán 2 tỉ số chuyên đề toán 6 học kì 2 chuyên đề toán 6 kì 2 chuyên đề toán 7 học kì 2 chuyên đề toán 7 học kì 2 violet chuyên đề toán 7 kì 2 chuyên đề toán 8 học kì 2 chuyên đề toán 9 học kì 2 chuyên đề toán cấp 2 chuyên đề toán học chuyên đề toán học kì 2 lớp 1 chuyên đề toán học số 2 chuyên đề toán lớp 2 chuyên đề toán lớp 2 bài luyện tập trang 22 chuyên đề toán lớp 2 nâng cao chuyên đề toán lớp 2 violet chuyên đề toán lớp 2 vnen chuyên đề toán nâng cao lớp 2 có đáp an chuyên đề toán nâng cao lớp 2 violet một số chuyên đề toán lớp 2 sách chuyên đề toán 8 tập 2 đề chuyên toán 2018 đề chuyên toán 2019 đề chuyên toán 2020 đề chuyên toán 2021 đề chuyên toán 2021 hà nội đề chuyên vinh lần 2 môn toán 2020 đề toán chuyên lam sơn lần 2 đề toán vòng 2 chuyên khoa học tự nhiên đề toán vòng 2 chuyên khoa học tự nhiên 2018 đề toán vòng 2 chuyên khoa học tự nhiên 2020 đề toán vòng 2 chuyên sư phạm 2020
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  37,540
  Bài viết
  39,002
  Thành viên
  147,095
  Thành viên mới nhất
  thienphu123
  Top