Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
MÔN LỊCH SỬ

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
83,535
Điểm
113
tác giả
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11 CHƯƠNG TRÌNH MỚI 2023-2024 được soạn dưới dạng file word gồm 54 trang. Các bạn xem và tải bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11 về ở dưới.
CHỦ ĐỀ 1. CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

Câu hỏi 1: Ngày 14 - 7 - 1789 - Ngày phá ngục Ba-xti, mở đầu Cách mạng tư sản Pháp, sau này được chọn là ngày Quốc Khánh của nước Pháp. Vì sao sự kiện này lại được tôn vinh như vậy? Hãy kể tên một số cuộc cách mạng tư sản trong lịch sử nhân loại mà em đã được học. Các cuộc cách mạng tư sản đó có điểm gì chung nổi bật?

 • Một số cuộc cách mạng tư sản trong lịch sử: Cách mạng tư sản Anh, Pháp, Hà Lan,...
 • Điểm chung của các cuộc cách mạng tư sản là lật đổ giai cấp phong kiến, mở đường cho giai cấp tư sản lên nắm quyền, đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.


Câu hỏi 2: Tiền đề về kinh tế của các cuộc cách mạng tư sản.

- Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến hoặc chế độ thuộc địa. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế gặp phải nhiều rào cản của nhà nước phong kiến hoặc chính sách cai trị hà khắc của chính quốc đối với thuộc địa.

=> Để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, cần xóa bỏ những rào cản đó.Câu hỏi 3: Trình bày tiền đề về xã hội của các cuộc cách mạng tư sản.

- Những biến đổi về kinh tế làm mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Giai cấp tư sản và đồng minh giàu có nhưng không có quyền lực chính trị tương xứng => Họ tập hợp quần chúng nhân dân để làm cách mạng.

Câu hỏi 4: T rình bày tiền đề về chính trị của các cuộc cách mạng tư sản.

- Chính sách cai trị của nhà nước phong kiến, thực dân gây ra sự bất mãn ngày càng lớn cho giai cấp tư sản và các tầng lớp khác trong xã hội:

 • Ở Anh, nhà vua nắm mọi quyền lực, cai trị độc đoán, tự ý đánh thuế mà không cần hỏi ý kiến của Quốc hội.
 • Tại 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, chính sách cai trị của thực dân Anh đã tác động tiêu cực đến các tầng lớp trong xã hội. Người đân phải tuân theo các đạo luật khát khe do Chính phủ Anh đề ra.
 • Ở Pháp, vương quyền là đỉnh cao của lâu đài phong kiến và chuyên chế. Nhà vua luôn có quyền hành chuyên chế và vô hạn;... quyết định mọi công việc đối nội và đối ngoại của quốc gia.
=> Họ đấu tranh để xoá bỏ ách áp bức, bóc lột.Câu hỏi 5: Trình bày tiền đề về tư tưởng của các cuộc cách mạng tư sản.

- Để tập hợp quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản cần có hệ tư tưởng để chống lại hệ tư tưởng phong kiến bảo thủ.

 • Với các cuộc cách mạng nổ ra sớm (Nê-đéc-lan, Anh), giai cấp tư sản, quý tộc mới đã mượn “ngọn cờ” tôn giáo cải cách để tập hợp quần chúng.
 • Ở Pháp, nền tảng của hệ tư tưởng dân chủ tư sản chính là Triết học Ánh sáng với các đại diện tiêu biểu là S. Mông-te-xki-ơ, Ph. Vôn-te, G. G. Rút-xô.


Câu hỏi 6: Lựa chọn một cuộc cách mạng tư sản mà em đã học, nêu tiền đề của cuộc cách mạng đó.

*Tiền đề của cách mạng tư sản Anh:

 • Tiền đề kinh tế: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh trước cách mạng biểu hiện qua:
- Sự xuất hiện kinh tế TBCN trong nông nghiệp với hiện tượng rào đất để kinh doanh len dạ và góp phần tích lũy tư bản nguyên thủy.

- Sự phát triển thủ công nghiệp tư bản chủ nghĩa với sự xuất hiện các công trường thủ công; Công nghiệp len dạ, khơi mỏ, đóng tàu, đồ gốm, kim khí đều có sự phát triển vượt => Hình thành các công ty buôn bán với nước ngoài.

 • Tiền đề chính trị: Sự phân hóa giai cấp quý tộc, phong kiến đã đưa đến sự ra đời tầng lớp quý tộc mới. Do muốn thoát khởi sự ràng buộc của chế độ phong kiến, tầng lớp tư sản và quý tộc mới đã liên minh với nhân dân, thành lập 1 mặt trận đông đảo.
=> Yêu cầu tất yếu của xã hội Anh lúc bấy giờ là thủ tiêu chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển và giải quyết vấn đề nông dân.

 • Tiền đề tư tưởng: Cuộc đấu tranh giữa 2 tôn giáo, trong đó, giai cấp tư sản sử dụng ngọn cờ Thanh giáo là ngọn cờ tư tưởng trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến và chống lại Anh giáo.
Câu hỏi 7: Phân tích mục tiêu và nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản.

 • Các cuộc cách mạng tư sản đều nhằm mục tiêu xóa bỏ những rào cản kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • 2 nhiệm vụ cơ bản của cách mạng tư sản là dân tộc và dân chủ.
1717518580643.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn-BDHSG SỬ 11 CTM.docx
  2 MB · Lượt xem: 0
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  chuyên đề 11 so sánh chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi sử 11 chuyên đề học tập lịch sử 11 chuyên đề học tập lịch sử 11 cánh diều chuyên đề lịch sử 11 chuyên đề lịch sử 11 cánh diều chuyên đề lịch sử 11 chân trời sáng tạo chuyên đề lịch sử 11 kết nối tri thức chuyên đề lịch sử 11 sách cánh diều chuyên đề lịch sử lớp 11 cánh diều chuyên đề rừng xà nu chuyên đề sử chuyên đề sử 10 chuyên đề sử 11 chuyên đề sử 11 bài 1 chuyên đề sử 11 bài 1 kết nối tri thức chuyên đề sử 11 cánh diều chuyên đề sử 11 cánh diều bài 1 chuyên đề sử 11 cánh diều chuyên đề 1 chuyên đề sử 11 cánh diều lý thuyết chuyên đề sử 11 cánh diều pdf chuyên đề sử 11 chân trời sáng tạo chuyên đề sử 11 chân trời sáng tạo bài 1 chuyên đề sử 11 chân trời sáng tạo lý thuyết chuyên đề sử 11 chân trời sáng tạo pdf chuyên đề sử 11 chân trời sáng tạo trang 21 chuyên đề sử 11 chương trình sáng tạo chuyên đề sử 11 chuyên đề 1 chuyên đề sử 11 giải chuyên đề sử 11 kết nối chuyên đề sử 11 kết nối tri thức chuyên đề sử 11 kết nối tri thức chuyên đề 2 chuyên đề sử 11 kết nối tri thức lý thuyết chuyên đề sử 11 kết nối tri thức pdf chuyên đề sử 11 kết nối tri thức trang 10 chuyên đề sử 11 kết nối tri thức trang 19 chuyên đề sử 11 kntt chuyên đề sử 11 lịch sử nghệ thuật truyền thống việt nam chuyên đề sử 11 pdf chuyên đề sử 11 sách cánh diều chuyên đề sử 11 trang 19 chuyên đề sử 11 trang 21 chuyên đề sử 11 trang 8 chuyên đề sử 12 chuyên đề sử lớp 11 giải chuyên đề lịch sử 11 cánh diều giải chuyên đề sử 11 cánh diều giải chuyên đề sử 11 chân trời sáng tạo giải chuyên đề sử 11 kết nối tri thức giáo án chuyên đề lịch sử 11 giáo án chuyên đề lịch sử 11 cánh diều giáo án chuyên đề sử 11 giáo án chuyên đề sử 11 cánh diều giáo án chuyên đề sử 11 kết nối tri thức lý thuyết chuyên đề sử 11 lý thuyết chuyên đề sử 11 cánh diều ôn tập sử 11 học kì 1 sách chuyên đề lịch sử 11 kết nối tri thức sách chuyên đề sử 11 chân trời sáng tạo sách chuyên đề sử 11 kết nối tri thức soạn chuyên đề sử 11 soạn chuyên đề sử 11 cánh diều soạn chuyên đề sử 11 chân trời sáng tạo soạn chuyên đề sử 11 kết nối soạn chuyên đề sử 11 kết nối tri thức
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  37,527
  Bài viết
  38,989
  Thành viên
  147,088
  Thành viên mới nhất
  Nguyenngocan98
  Top