Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
83,458
Điểm
113
tác giả
TỔNG HỢP Kế hoạch cá nhân của hiệu trưởng mầm non, TIỂU HỌC, THCS, THPT LINK DRIVE được soạn dưới dạng file word gồm các file trang. Các bạn xem và tải kế hoạch cá nhân của hiệu trưởng mầm non, kế hoạch cá nhân của hiệu trưởng tiểu học, thcs, thpt/... về ở dưới.
TRƯỜNG ...........................
TỔ ..............................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

NĂM HỌC .....................

- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học ....................... của Trường .......................;

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học ..................... của .........................;

- Căn cứ vào công việc cụ thể của bản thân;

Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ................... của mình như sau:


SƠ LƯỢC BẢN THÂN

Họ và tên: ……………………………………Giới tính: …………………………

Sinh ngày:……………………………………Nơi sinh: …………………..….…

Hệ đào tạo:…………………………………………………………………………

Ngành đào tạo: ………………………………………………………………..…..

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………….….

Trình độ lý luận: ………………Ngày vào ngành:………………………………

Nhiệm vụ giảng dạy:……………………………………….………………..…..

Nhiệm vụ kiêm nhiệm:…………………………………………………………..

Thành tích năm học 20… - 20…………………………………………………......

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:


Năm học ........................... là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh .............................. về thực hiện Nghị quyết số .............. ngày...tháng...năm... Hội nghị lần thứ ....... Ban Chấp hành Trung ương khóa ......... về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

2. Công việc của bản thân:

- Phụ trách công nghệ thông tin nhà trường.

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục.

- Giảng dạy bộ môn ......... lớp .....

3. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:


* Giáo viên:

- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt

- Được đào tạo văn bằng 2 Đại học.

- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.

- Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.

- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm.

- Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

* Học sinh :

- Có sự quan tâm của phụ huynh, động viên, nhắc nhở các em học tập.

- Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.

b. Khó khăn:

- Trang thiết nhà trường nhiều thiếu thốn nên việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho học sinh khó đạt hiệu quả cao.

- Hệ thống máy tính nhà trường quá ít nên việc thực hiện các tiết dạy thực hành Tin học cho sinh vô cùng vất vả.

- Đa số học sinh gia đình chưa có máy vi tính nên ảnh hưởng nhiều đến việc thực hành Tin học ở nhà.

- Giáo viên ở xa trường, nhân viên phục vụ kiêm nhiệm nhiều công tác nên việc phối hợp làm phổ cập giáo dục còn nhiểu bất cập.

C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

I . TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ


- Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị .

- Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện tốt Nghị quyết số ......... ngày...tháng...năm... Hội nghị lần thứ ......... Ban Chấp hành Trung ương khóa .......... về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.

- Đẩy mạnh viêc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yếu kém.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

- Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường. Quản lý và cập nhật tốt, đầy đủ các phần mềm Ban giám hiệu giao phó.

- Duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng và quản lý tốt các loại biên bản, hồ sơ phổ cập.

- Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh .

- Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục dạy người thông qua dạy chữ và dạy nghề.

- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập.

- Phối hợp với tổ chuyên môn và các giáo viên dạy Tin học rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình bộ môn Tin học theo định hướng phát triển năng lực phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

- Đưa các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… lồng ghép vào dạy học bộ môn và các hoạt động giáo dục.

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gian
Nội dung công việc
Ghi chú
Tháng ....../........
- Tham mưu BGH xây dựng kế hoạch công tác Phổ cập giáo dục.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành dạy và học bộ môn.
- Chuẩn bị tốt máy tính cho học sinh học Tin học.
- Kiểm tra các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và dạy học.
- Phối hợp Tổ CM, giáo viên Tin học xây dựng phân phối chương trình bộ môn.
Tháng ....../........
- Tham gia lễ khai giảng năm học.
- Tìm hiểu đặc điểm tình hình học sinh các lớp.
- Hoàn thành xây dựng phân phối chương trình bộ môn.
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.
- Xây dựng hồ sơ cá nhân.
- Tham mưu và tham gia công tác phổ cập GD
- Xây dựng kế hoạch viết sáng kiến kinh nghiệm
- Thực hiện dự giờ để học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Tháng ....../........
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.
- Phụ đạo học sinh yếu kém.
- Thăm lớp dự giờ.
- Hỗ trợ học sinh tham gia tự luyện IOE.
- Tổng hợp kết quả điều tra, cập nhập dữ liệu phổ cập GD vào máy tính, phần mềm.
- Chuẩn bị tốt các loại biên bản phổ cập.
Tháng ....../........
- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.
- Phụ đạo học sinh học sinh yếu kém.
- Tham gia các hoạt động tập thể
- Rà soát chương trình, dạy bù.
- Xử lý các sai sót trong dữ liệu phổ cập, hoàn thiện và quản lý tốt các loại hồ sơ phổ cập.

Tháng ....../........
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.
- Ôn tập học kỳ I.
- Hoàn thành chương trình học kỳ I đúng thời gian.
- Phối hợp Tổ chuyên môn tổ chức thi IOE cấp trường.
- Tham gia coi thi khảo sát.
- Tổng hợp kết quả thi khảo sát và cập nhật phần mềm.
Tháng ....../........
- Tổng hợp dữ liệu điểm trên phần mềm máy tính.
- Hoàn thành các loại báo cáo cuối học kỳ.
- Dạy học theo chương trình học kỳ II.
- Vào điểm học bạ và Sổ điểm.
- Phối hợpBGH chuẩn bị tốt công tác sơ kết học kỳ I.
Tháng ....../........
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu
- Phụ đạo học sinh yếu kém.
- Thăm lớp dự giờ.
- Rà soát và tiếp tục công tác viết sáng kiến kinh nghiệm.
Tháng ....../........- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu
- Phụ đạo học sinh yếu kém.
- Rà soát việc thực hiện chương trình và dạy bù.
- Tham gia các hoạt động kỉ niệm 8/3 và 26/3.
- Đẩy mạnh việc viết sáng kiến kinh nghiệm.
Tháng ....../........
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.
- Phụ đạo HS yếu kém.
- Tham gia coi thi và chấm thi nghề PT.
- Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II.
- Hòa thành công tác viết sáng kiến kinh nghiệm

Tháng ....../........
- Hoàn thành chương trình đúng thời gian.
- Coi thi, hỗ trợ công tác vào điểm thi khảo sát.
- Tổng hợp kết quả thi khảo sát.
- Cập nhật dữ liệu phần mềm xét tốt nghiệp.
- Rà soát, hoàn thành số liệu trên các phần mềm.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

-
Đề nghị BGH, Tổ chuyên môn cần tạo điều kiện thuận lợi để bản thân có thể thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Cần tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, góp ý theo chuyên đề, phương pháp giảng dạy, các công tác khác để các giáo viên có cơ hội tiếp xúc, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác.

- Cần tổ chức cho HS tham gia ngoại khóa thường xuyên.

........., ngày...tháng...năm...
DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

KEHOACH.png


THẦY CÔ DOWNLOAD FILE THEO LINKS.

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/


CHÚC THẦY CÔ THÀNH CÔNG!
 
CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  app kế hoạch cá nhân app lập kế hoạch cá nhân miễn phí bản kế hoạch cá nhân bản kế hoạch cá nhân của học sinh bản kế hoạch cá nhân không đảng viên năm 2023 bản kế hoạch cá nhân năm 2020 bản kế hoạch cá nhân năm 2020 của đảng viên bản kế hoạch cá nhân năm 2021 của đảng viên bản kế hoạch cá nhân năm 2022 của giáo viên bản kế hoạch cá nhân năm 2022 mẫu số 2 bản kế hoạch cá nhân năm 2023 của giáo viên bản kế hoạch cá nhân năm 2023 của đảng viên bản kế hoạch cá nhân năm 2023 mẫu số 2 bản kế hoạch cá nhân đảng viên năm 2023 bảng kế hoạch cá nhân bảng kế hoạch cá nhân theo tuần bảng kế hoạch chi tiêu cá nhân excel bìa kế hoạch cá nhân file excel kế hoạch tài chính cá nhân form kế hoạch tài chính cá nhân kế hoạch bdtx cá nhân giáo viên tiểu học kế hoạch cá nhân kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên kế hoạch cá nhân cho học sinh khuyết tật kế hoạch cá nhân cho trẻ khiếm thị kế hoạch cá nhân cho trẻ khuyết tật kế hoạch cá nhân chuyên đề 2023 kế hoạch cá nhân cơ bản kế hoạch cá nhân của bảo vệ trường học kế hoạch cá nhân của giáo viên kế hoạch cá nhân của giáo viên chủ nhiệm kế hoạch cá nhân của giáo viên là phiên bản kế hoạch cá nhân của giáo viên là phiên bản từ kế hoạch tổ chuyên môn kế hoạch cá nhân của giáo viên thcs kế hoạch cá nhân của giáo viên thpt kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học violet kế hoạch cá nhân của nhân viên kinh doanh kế hoạch cá nhân của nhân viên thư viện kế hoạch cá nhân của phó hiệu trưởng kế hoạch cá nhân của phó hiệu trưởng mầm non kế hoạch cá nhân của phó hiệu trưởng thcs kế hoạch cá nhân của phó hiệu trưởng thpt kế hoạch cá nhân của phó hiệu trưởng tiểu học kế hoạch cá nhân của tổng phụ trách đội kế hoạch cá nhân dạy học sinh khuyết tật kế hoạch cá nhân giáo dục học sinh khuyết tật kế hoạch cá nhân giáo viên kế hoạch cá nhân giáo viên mầm non kế hoạch cá nhân giáo viên thcs violet kế hoạch cá nhân giáo viên thpt mới nhất kế hoạch cá nhân giáo viên thpt violet kế hoạch cá nhân giáo viên tiểu học kế hoạch cá nhân gv thpt kế hoạch cá nhân học sinh khuyết tật thcs kế hoạch cá nhân học tập kế hoạch cá nhân học tập chuyên đề 2023 kế hoạch cá nhân học tập chuyên đề năm 2022 kế hoạch cá nhân học tập làm theo bác 2022 kế hoạch cá nhân học tập và làm theo kế hoạch cá nhân học tập và làm theo bác kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm 2023 kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế khuyết điểm kế hoạch cá nhân kinh doanh kế hoạch cá nhân là gì kế hoạch cá nhân làm theo bác năm 2023 kế hoạch cá nhân lớp 2 kế hoạch cá nhân lớp 3 kế hoạch cá nhân mầm non kế hoạch cá nhân module 2 kế hoạch cá nhân môn âm nhạc tiểu học kế hoạch cá nhân môn giáo dục the chất kế hoạch cá nhân môn giáo dục the chất tiểu học kế hoạch cá nhân môn lịch sử thcs kế hoạch cá nhân môn mĩ thuật thcs kế hoạch cá nhân môn mĩ thuật tiểu học kế hoạch cá nhân môn mĩ thuật tiểu học violet kế hoạch cá nhân môn thể dục kế hoạch cá nhân môn thể dục thcs kế hoạch cá nhân môn the dục tiểu học kế hoạch cá nhân môn tiếng anh thpt kế hoạch cá nhân môn tiếng anh tiểu học kế hoạch cá nhân môn tin học thcs kế hoạch cá nhân môn tin học tiểu học kế hoạch cá nhân môn vật lý thpt kế hoạch cá nhân năm 2022 kế hoạch cá nhân năm 2023 kế hoạch cá nhân năm học kế hoạch cá nhân năm học 2022 kế hoạch cá nhân phó hiệu trưởng mầm non kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05 năm 2023 kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên de toàn khóa kế hoạch cá nhân thực hiện kết luận số 01 kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết tw4 kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết đại hội kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết đại hội xiii của đảng kế hoạch cá nhân toán 8 violet kế hoạch cá nhân trẻ khuyết tật mầm non kế hoạch cá nhân tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023 kế hoạch cá nhân tự học tập tự bồi dưỡng để phát triển bản thân năm 2023 kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2021 kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2023 kế hoạch cá nhân về phòng chống tham nhũng kế hoạch cá nhân xây dựng văn hóa nhà trường kế hoạch cá nhân địa lý kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình kế hoạch giáo dục cá nhân kế hoạch giáo dục cá nhân bao gồm những gì kế hoạch giáo dục cá nhân cấp tiểu học kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ mầm non kế hoạch giáo dục cá nhân khuyết tật kế hoạch giáo dục cá nhân là gì kế hoạch giáo dục cá nhân lớp 5 kế hoạch giáo dục cá nhân môn tiếng anh kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khiếm thính kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật thcs kế hoạch hành đông cá nhân thực hiện nghị quyết kế hoạch phát triển cá nhân kế hoạch phát triển cá nhân idp kế hoạch quản lý tài chính cá nhân kế hoạch quản lý tài chính cá nhân ebook kế hoạch quản lý tài chính cá nhân epub kế hoạch quản lý tài chính cá nhân pdf kế hoạch quản lý tài chính cá nhân sách kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn kế hoạch tài chính cá nhân là gì kế hoạch tài chính cá nhân lớp 10 kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn kế hoạch tài chính cá nhân pdf kế hoạch thực tập cá nhân ngành sư phạm kế hoạch tu dưỡng cá nhân năm 2023 lập kế hoạch cá nhân lập kế hoạch cá nhân cho bản thân lập kế hoạch cá nhân online lập kế hoạch cá nhân trong 1 ngày lập kế hoạch quản lý tài chính cá nhân review lập kế hoạch tài chính cá nhân ktpl 10 lập kế hoạch tài chính cá nhân pdf lập kế hoạch tài chính của cá nhân em mẫu kế hoạch kinh doanh cá nhân excel mẫu kế hoạch phát triển cá nhân idp phần mềm lập kế hoạch cá nhân cho iphone phần mềm lập kế hoạch cá nhân free phần mềm lập kế hoạch cá nhân trên android phần mềm lập kế hoạch cá nhân trên iphone phần mềm lên kế hoạch cá nhân trên iphone
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  37,450
  Bài viết
  38,912
  Thành viên
  146,732
  Thành viên mới nhất
  Quang Thái Văn
  Top