Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
73,581
Điểm
113
tác giả
TOP 12+ Đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn lịch sử Có đáp án

YOPOVN xin giới thiệu đến quý thầy cô, các em học sinh TOP 12+ Đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn lịch sử Có đáp án. Thầy cô, các em download Đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn lịch sử dưới mục đính kèm. Sau đây là một số thông tin, nội dung trong tài liệu.


SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT


(Đề thi có 04 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 –
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ........................... Mã đề thi 322Câu 1:
Cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN

A. hợp tác và phát triển. B. căng thẳng, phức tạp.

C. đối đầu căng thẳng. D. từ đối đầu chuyển sang đối thoại.

Câu 2: Tội ác lớn nhất của chủ nghĩa Apácthai gây ra cho nhân dân Nam Phi là gì?

A. Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi. B. Sự phân biệt, kì thị chủng tộc đối với người da đen.

C. Đời sống nhân dân Nam Phi vô cùng cực khổ. D. Tước quyền tự do của người da đen.

Câu 3: Tại sao Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng tháng 2-1951 quyết định tách Đảng cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng riêng?

A. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước Đông Dương.

B. Đặt cơ sở cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

C. Phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

D. Giải quyết vấn đề dân chủ ở mỗi nước Đông Dương.

Câu 4: Khẩu hiệu "Tấc đất tấc vàng", "Không một tấc đất bỏ hoang" được thực hiện trong giai đoạn lịch sử nào?

A. 1946-1954. B. 1954-1975. C. 1930-1945. D. 1945-1946.

Câu 5: Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là

A. độc lập và tự do. B. dân tộc và dân chủ.

C. độc lập và tự chủ. D. giai cấp và ruộng đất.

Câu 6: Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:

1. Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

2. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari.

3. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

4. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp.

A. 2,3,4,1. B. 1,4,2,3. C. 1,3,2,4. D. 1,2,3,4.

Câu 7: Ý nghĩa lớn nhất về chính trị của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp là

A. tạo cơ sở pháp lí vững chắc và nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

B. nhân dân tin tưởng vào chính quyền mới, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng.

C. đập tan âm mưu chia rẽ và phá hoại của kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng.

D. đưa đất nước vượt qua tình thế hiểm nghèo, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng chế độ mới.

Câu 8: Chọn và điền từ còn thiếu vào chỗ … trong nội dung sau đây:

"Bước thứ nhất, trong thu-đông 1953 và xuân 1954, giữ thế...(1) chiến lược ở Bắc Bộ, ...(2) chiến lược để bình định Trung Bộ và Nam Đông Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực; xóa bỏ vùng tự do Liên khu V, đồng thời ra sức mở rộng ngụy quân,...(3) binh lực, xây dựng đội quân...(4) chiến lược mạnh" (SGK LS12- tr146)

A. 1- phòng ngự, 2- tiến công, 3- tập trung, 4- cơ động.

B. 1- tiến công, 2- phòng ngự, 3- cơ động, 4- tập trung.

C. 1- tiến công 2- tập trung, 3- phòng ngự, 4- cơ động.

D. 1- tập trung, 2- tiến công, 3- phòng ngự, 4- cơ động.

Câu 9: Cuộc kháng chiến của nhân dân Đà Nẵng năm 1858 đã làm

A. thất bại kế hoạch “chinh phục từng gói nhỏ” của thực dân Pháp.

B. thất bại bước đầu kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp.

C. thất bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp.

D. thất bại kế hoạch “dùng người Việt đánh người Việt” của thực dân Pháp.

Câu 10: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11-1939) xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là

A. đánh đổ đế quốc Pháp, phát xít Nhật, giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.

B. đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương.

C. đánh đổ đế quốc Pháp, phát xít Nhật làm cho Đông Dương độc lập.

D. đánh đổ đế quốc, phong kiến, giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.

Câu 11: Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 vì

A. xây dựng được khối liên minh công-nông vững chắc

B. xây dựng chính quyền nhà nước kiểu mới: của dân, do dân, vì dân.

C. đã làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến trên cả nước ta.

D. buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ một số quyền lợi cho nhân dân ta.

Câu 12: Nét khác biệt trong việc đầu tư phát triển khoa học - kỹ thuật của Nhật Bản so với các nước Tây Âu và Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A. mua bằng phát minh sáng chế.

B. đầu tư vốn để xây dựng các viện nghiên cứu khoa học.

C. tập trung lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng.

D. giảm chi phí cho quốc phòng.

Câu 13: Vì sao Đảng cộng sản Đông Dương quyết định sử dụng hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp trong phong trào dân chủ 1936-1939?

A. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, đe dọa hòa bình, an ninh thế giới.

B. Đời sống của các tầng lớp nhân dân ta rất cực khổ, mâu thuẫn xã hội phát triển.

C. Quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước.

D. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp cho thi hành một số hành chính sách tiến bộ ở thuộc địa.

Câu 14: Sự thành công của nhân dân Ấn Độ trong công cuộc xây dựng đất nước từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX để lại bài học kinh nghiệm quí báu nào cho cách mạng nước ta?

A. Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.

B. Chú trọng vào phát triển ngành công nghiệp nặng, công nghiệp quốc phòng.

C. Coi trọng việc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

D. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 15: Sắp xếp dữ liệu sau đây cho phù hợp với trình tự thời gian:

1. Kế hoạch Rơve 3. Kế hoạch Đở Lát đơ Tatxinhi.

2. Kế hoạch Nava 4. Kế hoạch Bôlae

A. 4,2,3,1. B. 1,3,2,4. C. 4,1,3,2. D. 1,2,3,4.

Câu 16: Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) gây ra cho xã hội Việt Nam là

A. làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động.

B. đời sống của giai cấp tư sản, tiểu tư sản ngày càng bấp bênh.

C. công nhân thất nghiệp, đời sống khó khăn, mâu thuẫn xã hội phát triển.

D. giai cấp địa chủ bị phá sản hàng loạt, đời sống khó khăn.

Câu 17: Vì sao Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được coi là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Làm cho khuynh hướng vô sản ngày càng thắng thế trong phong trào dân tộc, dân chủ ở nước ta.

B. Góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác.

C. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Đoàn kết giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp khác tham gia cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Câu 18: Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12-3-1945 nhận định như thế nào về tình hình cách mạng nước ta?

A. Cuộc đảo chính đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc, điều kiện tổng khởi nghĩa đã chín muồi.

B. Cuộc đảo chính đã làm cho kẻ thù của nhân dân ta suy yếu, điều kiện tổng khởi nghĩa đã chín muồi.

C. Cuộc đảo chính đã tạo thời cơ cho cách mạng nước ta tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền.

D. Cuộc đảo chính tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc, song điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi.

Câu 19: Điểm khác nhau cơ bản giữa Việt Nam Quốc Dân Đảng và Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

A. phương pháp đấu tranh. B. địa bàn hoạt động.

C. thành phần tham gia. D. khuynh hướng cách mạng.

Câu 20: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tổ chức nào trở thành một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh?

A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. B. Liên hợp quốc.

C. Liên minh châu Âu. D. Diễn đàn hợp tác Á-Âu.

Câu 21: Chủ trương của Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5-1941) có điểm gì mới so với Hội nghị Trung ương lần thứ VI (11-1939)?

A. Tiếp tục đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

B. Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, giảm tô, giảm tức

C. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước Đông Dương.

D. Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất để chống đế quốc, chống phong kiến.

Câu 22: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở nước ta có điểm gì mới so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914)?

A. Tăng cường vơ vét tài nguyên, khoáng sản. B. Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn.

1644747391168.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY.

 • YOPOVN.COM-12-de-thi-thu-mon-lich-su-co-dap-an.docx
  422.4 KB · Lượt xem: 1
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Từ khóa
  bộ đề lịch sử thpt quốc gia 2021 bộ đề sử thpt quốc gia 2020 bộ đề sử thpt quốc gia 2021 bộ đề thi sử thpt quốc gia 2019 bộ đề thi sử thpt quốc gia 2020 bộ đề thi thpt quốc gia môn lịch sử 2021 bộ đề thi thpt quốc gia môn sử 2021 bộ đề thi thử sử thpt quốc gia 2021 bộ đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn sử các đề sử thpt quốc gia 2021 chữa đề sử thpt quốc gia 2020 dáp án đề sử thpt quốc gia 2021 dáp án đề thi sử thpt quốc gia 2021 dự đoán đề thi sử thpt quốc gia 2021 file đề sử thpt quốc gia 2020 file đề sử thpt quốc gia 2021 file đề thi sử thpt quốc gia 2019 file đề thi sử thpt quốc gia 2020 file đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn sử full đề thi sử thpt quốc gia 2021 giải đề môn sử thpt quốc gia 2021 giải đề sử thpt quốc gia 2021 giải đề sử thpt quốc gia 2021 có đáp án giải đề sử thpt quốc gia 2021 online giải đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021 hình ảnh đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021 kết quả đề sử thpt quốc gia 2020 kết quả đề sử thpt quốc gia 2021 kết quả đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021 làm đề sử thpt quốc gia làm đề sử thpt quốc gia 2021 làm đề thi sử thpt quốc gia 2021 online làm đề thi thử thpt quốc gia 2021 online sử luyện đề sử thi thpt quốc gia 2020 luyện đề sử thi thpt quốc gia 2021 luyện đề sử thpt quốc gia luyện đề sử thpt quốc gia 2021 sửa đề sử thpt 2020 sửa đề sử thpt 2021 sửa đề sử thpt quốc gia 2021 sửa đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử tất cả đề sử thpt quốc gia 2021 đánh giá đề sử thpt quốc gia 2021 đánh giá đề thi sử thpt quốc gia 2021 đáp an đề sử thpt quốc gia 2020 đáp án đề thi sử thpt quốc gia năm 2021 đề bài môn sử thpt quốc gia 2020 đề bài sử thpt quốc gia 2021 đề cương ôn sử thpt quốc gia 2021 đề lịch sử thpt quốc gia đề lịch sử thpt quốc gia 2018 đề lịch sử thpt quốc gia 2019 đề lịch sử thpt quốc gia 2020 đề lịch sử thpt quốc gia 2021 đề lịch sử thpt quốc gia 2021 có đáp án đề lịch sử thpt quốc gia 2021 mã 309 đề lịch sử thpt quốc gia 2021 mã 313 đề lịch sử thpt quốc gia 2021 mã 320 đề minh hoạ sử thpt quốc gia 2019 đề minh hoạ sử thpt quốc gia 2020 đề minh họa sử thpt quốc gia 2021 đề môn sử thpt quốc gia 2020 đề môn sử thpt quốc gia 2021 đề sử 12 thpt quốc gia 2019 đề sử 12 thpt quốc gia 2020 đề sử 12 thpt quốc gia 2021 đề sử thi thpt 2021 đề sử thi thpt quốc gia đề sử thi thpt quốc gia 2018 đề sử thi thpt quốc gia 2019 đề sử thi thpt quốc gia 2020 đề sử thi thpt quốc gia 2021 đề sử thpt 2020 mã 306 đề sử thpt 2020 mã 322 đề sử thpt có đáp án đề sử thpt hà nội 2021 đề sử thpt năm 2020 đề sử thpt quốc gia đề sử thpt quốc gia 2018 đề sử thpt quốc gia 2018 có đáp án đề sử thpt quốc gia 2019 đề sử thpt quốc gia 2020 đề sử thpt quốc gia 2020 chính thức đề sử thpt quốc gia 2020 có đáp án đề sử thpt quốc gia 2020 không đáp án đề sử thpt quốc gia 2021 đề sử thpt quốc gia 2021 bộ giáo dục đề sử thpt quốc gia 2021 có đáp án đề sử thpt quốc gia 2021 hà nội đề sử thpt quốc gia 2021 không có đáp án đề sử thpt quốc gia 2021 không đáp án đề sử thpt quốc gia 2021 mã 301 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 302 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 303 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 304 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 310 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 313 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 318 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 321 đề sử thpt quốc gia 2021 nam định đề sử thpt quốc gia 2021 online đề sử thpt quốc gia 2021 pdf đề sử thpt quốc gia 2021 tuyển sinh 247 đề sử thpt quốc gia 2021 đợt 1 đề sử thpt quốc gia 2021 đợt 2 đề tham khảo sử thpt quốc gia 2020 đề tham khảo sử thpt quốc gia 2021 đề tham khảo thpt quốc gia 2021 môn sử đề thi hsg sử thpt đề thi lịch sử thpt năm 2019 đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021 hà nội đề thi môn sử thpt năm 2021 đề thi môn sử thpt quốc gia 2021 đợt 2 đề thi sử thpt có đáp án đề thi sử thpt năm 2018 đề thi sử thpt năm 2019 đề thi sử thpt năm 2021 đề thi sử thpt quốc gia 2018 và đáp án đề thi sử thpt quốc gia 2019 hà nội đề thi sử thpt quốc gia 2019 pdf đề thi sử thpt quốc gia 2020 hà nội đề thi sử thpt quốc gia 2020 online đề thi sử thpt quốc gia 2020 pdf đề thi sử thpt quốc gia 2021 đề thi sử thpt quốc gia 2021 chính thức đề thi sử thpt quốc gia 2021 có đáp án đề thi sử thpt quốc gia 2021 hà nội đề thi sử thpt quốc gia 2021 không đáp án đề thi sử thpt quốc gia 2021 môn anh đề thi sử thpt quốc gia 2021 pdf đề thi sử thpt quốc gia năm 2021 đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử đề thi thử sử thpt quốc gia 2021 online đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn sử nghệ an đề thi thử thpt quốc gia năm 2021 môn sử đề và đáp an môn sử thpt quốc gia 2021 đề và đáp án sử thpt quốc gia 2019
 • TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Bài viết mới

  Thống kê

  Chủ đề
  21,461
  Bài viết
  22,918
  Thành viên
  69,846
  Thành viên mới nhất
  Lê Văn Sơn

  Thành viên Online

  Không có thành viên trực tuyến.
  Top
  ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

  Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

  Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn