Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
MÔN HÓA

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
83,546
Điểm
113
tác giả
TUYỂN TẬP 20 Đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2024 CÓ ĐÁP ÁN CHỌN LỌC được soạn dưới dạng file word gồm 20 FILE trang. Các bạn xem và tải đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2024 về ở dưới.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT

(Đề thi có 04 trang)
(40 câu trắc nghiệm)
ĐỀ THI THỬ TN THPT QUỐC GIA LẦN 3
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: HOÁ HỌC

Thời gian: 50 phút (không tính thời gian phát đề)
Mã đề
Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.Câu 41:
Cặp chất nào sau đây vừa tan trong dung dịch HCl vừa tan trong dung dịch NaOH dư?

A. Mg(OH)2, Al2O3. B. NaHCO3, CaCO3.

C. Al(OH)3, Mg(OH)2. D. NaHCO3, Al2O3.

Câu 42: Khi cho Na2CO3 vào dung dịch chứa chất nào sau đây sẽ tạo ra chất khí?

A. CaCl2. B. Na2SO4. C. HCl. D. NaCl.

Câu 43: Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Chất X là

A. CH3COOH. B. C2H3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOH.

Câu 44: Số nguyên tử cacbon có trong phân tử saccarozơ là

A. 12. B. 22. C. 6. D. 11.

Câu 45: Xăng E10 là loại nhiên liệu được phối trộn của xăng với etanol theo tỉ lệ 90 : 10. Do có tỉ lệ etanol cao nên khi sử dụng xăng E10 sẽ giảm thiểu phát thải CO2 vào khí quyển, vì vậy nhiên liệu này thân thiên với môi trường hơn so với xăng truyền thống. Công thức của etanol (ancol etylic) được pha trộn vào xăng là

A. CH3OH. B. CH3CHO. C. CH3COOH. D. C2H5OH.

Câu 46: Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ ta thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 36. B. 18. C. 27. D. 9.

Câu 47: Polime thuộc loại tơ thiên nhiên là

A. tơ visco. B. tơ nilon-6,6. C. tơ tằm. D. tơ nitron.

Câu 48: Khi đun nóng, bột Al phản ứng được với chất nào sau đây?

A. S. B. MgSO4. C. CaO. D. NaCl.

Câu 49: Cho 3,1 gam CH3NH2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 8,10. B. 6,75. C. 13,50. D. 12,15.

Câu 50: Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?

A. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl.

B. Fe tác dụng với dung dịch HCl.

C. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư).

D. Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4.

Câu 51: Vật liệu có CaSO4.H2O dùng để nặn tượng, bó bột khi gãy xương. còn được gọi là

A. đá vôi. B. thạch cao khan. C. thạch cao nung. D. thạch cao sống.

Câu 52: Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch H2SO4 loãng được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị m là

A. 2,70. B. 5,40. C. 4,05. D. 8,10.

Câu 53: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

A. C2H5OH. B. CH3COOH.

C. H2N-CH(CH3)-COOH. D. CH3NH2.

Câu 54: Kim loại nào sau đây tác dụng với nước thu được dung dịch kiềm?

A. K. B. Ag. C. Fe. D. Al.

Câu 55: Công thức của sắt(III) hiđroxit là

A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe(OH)2. D. Fe(OH)3.

Câu 56: Nung 8,8 gam hỗn hợp Cu và Mg trong O2, thu được 12 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là ?

A. 200. B. 400. C. 300. D. 250.

Câu 57: Trộn bột kim loại X với bột Fe2O3 thu được hỗn hợp tecmit dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là :

A. Zn. B. Fe. C. Cu. D. Al.

Câu 58: Thủy tinh hữu cơ hay plexiglas với những tính chất ưu việt nên nó được dùng làm kính máy bay, kính ô tô, kính trong các máy móc nghiên cứu, trong y học dùng làm răng giả, xương giả. Thủy tinh hữu cơ được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

A. Axit terephtalic. B. Metyl acrylat. C. Acrilonitrin. D. Metyl metacrylat.

Câu 59: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là :

A. khử các cation kim loại. B. khử các kim loại.

C. oxi hóa các kim loại. D. oxi hóa các cation kim loại.

Câu 60: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. B. Ca(NO3)2, MgCl2.

C. Na2SO4, MgCl2. D. Mg(NO3)2, CaCl2.

Câu 61: Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên gọi của X là :

A. valin. B. lysin. C. glyxin. D. alanin.

Câu 62: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất :

A. Hg. B. W. C. Al. D. Na.

Câu 63: Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí, có thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây :

A. CO. B. O3. C. N2. D. H2.

Câu 64: Để bảo vệ chân cầu bằng thép ngâm trong nước sông, người ta gắn vào chân cầu (phần ngập trong nước) thanh kim loại nào sau đây :

A. Sn. B. Cu. C. Pb. D. Zn.

Câu 65: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X no, đơn chức, mạch hở thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Số nguyên tử hiđro có trong X là :

A. 5. B. 8. C. 4. D. 6.

Câu 66: Chất không phải axit béo là :

A. axit panmitic. B. axit axetic. C. axit stearic. D. axit oleic.

Câu 67: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Tinh bột. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 68: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

A. (CH3)3N. B. CH3NHCH3. C. C2H5NH2. D. CH3CH2NHCH3.

Câu 69: Số liên kết peptit trong phân tử Gly – Gly – Ala – Gly là :

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 70: Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là

A. Fe2O3. B. CrO3. C. Cu. D. Fe(OH)2.

Câu 71: Hỗn hợp E gồm ba axit cacboxylic no, mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ) và ancol đa chức mạch hở T (có số nguyên tử cacbon không vượt quá 4). Để trung hòa a gam E cần dung dịch chứa 0,48 mol NaOH. Mặt khác đốt cháy a gam E thu được 1,08 mol CO2 và 1,08 mol H2O. Nếu thực hiện phản ứng este hóa a gam E (giả sử hiệu suất 100%) sản phẩm chỉ thu được nước và 0,12 mol một este L. Khối lượng của Y có trong a gam E là.

A. 6,0 gam. B. 10,8 gam. C. 7,2 gam. D. 7,4 gam.

Câu 72: Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và Cu (có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3 : 7) vào dung dịch HNO3 khuấy đều cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X; 4,48 lít khí Y (đktc, là sản phẩm khử duy nhất của N+5) không màu hóa nâu ngoài không khí và còn lại 0,75m gam kim loại.

Cho các phát biểu sau:

(1) Dung dịch X tác dụng được dung dịch AgNO3.

(2) Dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.

(3) Giá trị của m là 24,2.

(4) Dung dịch X tác dụng được với dung dịch HCl.

(5) Lấy 0,75m gam kim loại còn lại ở trên cho vào dung dịch HCl thấy có khí thoát ra.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 73: Cho Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 loãng và NaNO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X, chất rắn Y, hỗn hợp khí gồm NO và H2. Muối có mặt trong dung dịch X là

A. NaNO3 và FeSO4. B. Na2SO4 và Fe(NO3)2.

C. Na2SO4, FeSO4 và Fe(NO3)3. D. Na2SO4 và FeSO4.

Câu 74: Hòa tan hỗn hợp X gồm FeSO4, FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm 1/4 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 388,4 gam dung dịch Y chỉ chứa một chất tan, thoát ra 11,2 lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6) có tỉ khối so với H2 là 30. Làm lạnh dung dịch Y xuống 200C thấy tách ra x gam tinh thể Fe2(SO4)3.9H2O và còn lại y gam dung dịch Z. Biết rằng độ tan (khối lượng chất tan tối đa tan trong 100 gam nước) của Fe2(SO4)3 ở 200C là 138 gam. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 112,4. B. 168,6. C. 84,3. D. 224,8.

Câu 75: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Thí nghiệm 1: Cho 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và khoảng 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Lắc nhẹ, gạn bỏ lớp dung dịch giữ lại kết tủa Cu(OH)2. Rót thêm 2 ml dung dịch glucozơ vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2, lắc nhẹ.

Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm 1 ml lòng trắng trứng 10% (protein), 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 5%. Lắc nhẹ ống nghiệm.

Thí nghiệm 3: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm chứa 1ml dung dịch AgNO3 5% sau khi kết tủa tan hết. Rót thêm 2 ml dung dịch fructozơ vào ống nghiệm được đặt trong cốc nước nóng.

Cho các phát biểu sau liên quan đến thí nghiệm trên:

(1) Ở thí nghiệm 1, có thể thay thế glucozơ bằng saccarozơ thì hiện tượng vẫn không đổi.

(2) Ở thí nghiệm 1 chứng minh glucozơ có chứa nhóm chức -CHO.

(3) Kết thúc thí nghiệm 2, thu được sản phẩm có màu tím.

(4) Ở thí nghiệm 2, nếu thay lòng trắng trứng bằng dung dịch Ala-Gly thì hiện tượng vẫn không đổi.

(5) Ở thí nghiệm 3, xảy ra phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 76: Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm 0,3 mol CuSO4 và 0,2 mol KCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 5A trong thời gian t giây, thu được 3,36 lít khí ở anot (đktc) và dung dịch Y. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch.

Cho các phát biểu sau:

(1) Giá trị của t là 7720.

(2) Số mol kim loại Cu sinh ra tại catot bằng 2 lần số mol Cl2 sinh ra tại anot.

(3) Cho 0,3 mol Fe vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thu được 12 gam kim loại.

(4) Cho dung dịch chứa 0,3 mol NaOH vào Y sau phản ứng xảy ra hoàn toàn được 4,9 gam kết tủa.

(5) Nếu điện phân X đến khi thu được 6,72 lít khí ở anot (đktc) thì ở catot thoát ra 4,48 lít khí (đktc).

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 77: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Điện phân Al2O3 nóng chảy có xúc tác criolit.

(2) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(3) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3.

1717519254396.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • TUYỂN TẬP 20 Đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2024 tập 2.zip
  1.1 MB · Lượt xem: 1
 • TUYỂN TẬP 20 Đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2024 tập 1.zip
  1.4 MB · Lượt xem: 2
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  bài tập trắc nghiệm hóa học thi thpt quốc gia bộ đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa câu hỏi trắc nghiệm hóa thpt quốc gia de thi khảo sát chất lượng môn hóa lớp 10 de thi thử tốt nghiệp 2020 môn hóa violet de thi thử tốt nghiệp môn hóa 2021 violet de thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa violet khảo sát chất lượng khảo sát chất lượng hóa khảo sát chất lượng hóa 10 đề khảo sát chất lượng hóa 11 khảo sát chất lượng lớp 12 môn toán thanh hóa khảo sát chất lượng đầu năm khảo sát eq khảo sát hệ thống khảo sát môn học tài liệu hóa học luyện thi thpt quốc gia 2020 tài liệu hóa ôn thi đại học tài liệu hóa thpt tài liệu ôn hóa thpt quốc gia tài liệu ôn hsg hóa 10 tài liệu ôn hsg hóa 11 tài liệu ôn thi hóa học thpt tài liệu ôn thi hsg hóa 10 tài liệu ôn thi hsg hóa 8 tài liệu ôn thi hsg hóa 9 tài liệu ôn thi hsg hóa thpt tài liệu ôn thi thpt môn hóa tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2020 môn hóa tài liệu on thi thpt quốc gia 2020 môn hóa violet tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2021 môn hóa tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa tài liệu thi hóa thpt tài liệu thi thpt quốc gia môn hóa tải đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 thi thử fce thi thử tốt nghiệp hóa thi thử tốt nghiệp thpt trắc nghiệm hóa dược trắc nghiệm hóa dược 1 trắc nghiệm hóa dược 2 trắc nghiệm hóa học trắc nghiệm hóa online trắc nghiệm hóa thi thpt trắc nghiệm hóa thpt trắc nghiệm lý thuyết hóa thi thpt quốc gia 2020 trắc nghiệm lý thuyết hóa thpt quốc gia trắc nghiệm lý thuyết hóa thpt quốc gia có đáp an trắc nghiệm môn hóa dược tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa học thpt đáp an trắc nghiệm module 1 môn hóa học thpt đáp an trắc nghiệm module 2 môn hóa học thpt đáp án trắc nghiệm module 3 hóa học thpt đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa 12 giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề cương on thi tốt nghiệp môn hóa 12 violet đề khảo sát chất lượng 12 thanh hoá đề khảo sát chất lượng lần 3 sở thanh hóa đề khảo sát chất lượng lớp 12 sở thanh hóa đề khảo sát chất lượng lớp 12 thanh hóa đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi hóa 8 đề khảo sát chất lượng lớp 12 thpt thanh hóa đề khảo sát chất lượng đầu năm hóa 11 đề khảo sát chất lượng đầu năm hóa 9 đề thi hoá tốt nghiệp thpt 2020 mã 202 đề thi hóa tốt nghiệp thpt 2021 đề thi hóa tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 đề thi khảo sát chất lượng lớp 9 thanh hóa đề thi khảo sát chất lượng môn hóa lớp 11 đề thi thử tốt nghiệp hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp hóa 2021 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2020 violet đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2021 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa năm 2020 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa năm 2021 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2020 môn hóa violet đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp 2020 môn hóa violet đề thi tốt nghiệp anh 2020 đề thi tốt nghiệp hóa đề thi tốt nghiệp hóa 2012 đề thi tốt nghiệp hóa 2012 file word đề thi tốt nghiệp hóa 2013 violet đề thi tốt nghiệp hóa 2018 đề thi tốt nghiệp hóa 2019 đề thi tốt nghiệp hóa 2020 đề thi tốt nghiệp hóa 2021 đề thi tốt nghiệp hóa năm 2021 đề thi tốt nghiệp khoa học 2020 đề thi tốt nghiệp lý 2020 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2013 có đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa 2018 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2019 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa 2021 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2010 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2012 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2014 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2015 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2019 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2020 đề thi tốt nghiệp năm 2020 đề thi tốt nghiệp năm 2021 đề thi tốt nghiệp sử đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn hoá đợt 1 đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn hóa đợt 2 đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa học đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2021 đề thi tốt nghiệp thpt hoá 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2019 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2021 đề thi tốt nghiệp thpt môn hoá học đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa năm 2012 đề thi tốt nghiệp thpt năm 2021 đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đề tốt nghiệp hóa 2020
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  37,540
  Bài viết
  39,002
  Thành viên
  147,095
  Thành viên mới nhất
  thienphu123
  Top