Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
83,537
Điểm
113
tác giả
TUYỂN TẬP 26 Các chuyên đề ngữ pháp tiếng anh thcs VÀ ÔN THI VÀO LỚP 10 (WORDSHEET) được soạn dưới dạng file PDF gồm các file trang. Các bạn xem và tải các chuyên đề ngữ pháp tiếng anh thcs về ở dưới.


GRAMMAR

HAVE

GOT

TO

BE

WAS

WERE

CAN

IF

TO BE + JOBS© Koalatext.com

TO BE

+

JOBS© Koalatext.com

Grammar – TO BE + JOBS

J O B S


Student Doctor Pilot Teacher Baker Mechanic Dentist Architect Waiter Magician Painter Carpenter Nurse Fisherman____________ Musician ____________ Lawyer ____________ Actor ____________ Greengrocer ____________ Singer ____________ Farmer ____________ Secretary ____________ Bricklayer ____________ Coach ____________ Athlete ____________ Chef ____________ Fire-fighter ____________ Vet ____________ Engineer____________________________________________________________________________________________________
Sailor____________ Shop assistant ____________
Football player ____________ Policeman____________


© Koalatext.com

Grammar – TO BE + JOBS

Activity 1. Write in order


a.- o t r d c o__________f.- t d n e i s t__________
b.- c e t h a e r__________g.- r o a c t__________
c.- r a b k e__________h.- r l w a e y__________
d.- c e m a i c n h__________i.- t s u n d t e__________
e.- t l o i p__________j.- i g r n s e__________
Activity 2. Separate

a.- Peterisaverygoodstudent. ___________________________

b.- Mymumisn’tateacher. ___________________________

c.- Mycousinsaremusicians. ___________________________

d.- Myuncleisafarmer. ___________________________

e.- Annisn’tanactress. ___________________________

f.- Mysistersaresingers. ___________________________

g.- Mygrandmaisalawyer. ___________________________

h.- Johnisn’tasecretary. ___________________________

i.- Heisanexcellentdoctor. ___________________________

j.- Themechanicisverygood. ___________________________© Koalatext.com

Grammar – TO BE + JOBS

Activity 3. Match

a.- A student

1.- designs buildings.
2.- repairs cars and bikes.
3.- sells bread and cakes.
4.- teaches at school.
5.- studies at school.
6.- works in a theatre.
7.- sings songs.
8.- helps ill people.
9.- plays an instrument.
10.- works in the farm.
b.- A doctor c.- An architect d.- A singer e.- A mechanic f.- An actor g.- A teacher h.- A baker i.- A farmer j.- A musician Activity 4. Write in order

a.- am I doctor a ___________________________

b.- is good a Peter lawyer ___________________________

c.- Susan secretary isn’t a ___________________________

d.- pilots We aren’t ___________________________

e.- actors the They best are ___________________________

f.- Paula musician is a ___________________________

g.- am not architect I an ___________________________

h.- greengrocer are a You ___________________________

i.- Paul isn’t farmer a ___________________________

j.- My mechanic uncle a is ___________________________© Koalatext.com

Grammar – TO BE + JOBS

Activity 5. Write in order


a.- e t v__________f.- a i i a m g c n__________
b.- f h e c__________g.- o c c h a__________
c.- a i o l s r__________h.- e i a p n t r__________
d.- u s r e n__________i.- e e e i r n g n__________
e.- e e a t h l t__________j.- e e a c r p n t r__________
Activity 6. Correct the mistakes


a.- An architect designs animals. b.-A musician plays football. c.- A dentist helps your nose. d.- A teacher sells vegetables. e.- An actor climbs mountains. f.- A doctor works in a restaurant. g.- A mechanic repairs dogs. h.- A singer sells cookies. i.- A farmer designs buildings. j.- A secretary works with a dog._


© Koalatext.com

Grammar – TO BE + JOBS

Activity 7. Choose the correct answer


a.- A farmer is a person who...1.- works in a hospital. 2.- plays music in clubs. 3.- works in a farm.
b.- A lawyer is a person who...1.- helps people with a headache. 2.- helps cats and dogs.3.- helps with legal problems.
c.- A student is a person who...1.- studies at school. 2.- plays the guitar. 3.- climbs mountains.
d.- A teacher is a person who...1.- repairs cars and bikes. 2.- helps students.3.- sells vegetables.
e.- An actor is a person who...1.- works in a theatre. 2.- works in a train station. 3.- works in a restaurant.
f.- A pilot is a person who...1.- writes novels.2.- flies a plane.3.- sings beautiful songs.


© Koalatext.com

Grammar – TO BE + JOBS

Activity 8. Choose the correct answer


a.- A mechanic is a person who...1.- repairs your garden.2.- repairs cars and motorbikes. 3.- repairs the pipes.
b.- A greengrocer is a person who...1.- sells meat and cakes. 2.- sells guitars and pianos. 3.- sells vegetables.
c.- A baker is a person who...1.- sells bread and cakes. 2.- sells guitars and pianos. 3.- sells vegetables.
d.- A dentist is a person who...1.- helps people with their hair. 2.- helps people with their teeth. 3.- helps people with their head.
e.- A doctor is a person who...1.- draws people.2.- helps people when they are ill. 3.- paints nice pictures.
a.- A football player is a person who...1.- plays football.2.- repairs cars and motorbikes. 3.- teaches at school.


© Koalatext.com

Grammar – TO BE + JOBS

Activity 9. Correct the mistakes


Activity 10. Match

a.- A chef

1.- plays tricks.
2.- competes in sport events.
3.- paints paintings.
4.- helps sick animals.
5.- designs buildings.
6.- fishes fish.
7.- sails.
8.- sells in a shop.
9.- plays football.
10.- cooks in a restaurant.
b.- An architect c.- A fisherman d.- A football player e.- A sailor f.- A magician g.- A shop assistant h.- A vet i.- A painter j.- An athlete


© Koalatext.com

Grammar –TO BE + JOBS

Activity 11. Find the vowels and write the sentences


1.- __ P__L__T F_____S__ PL__N__.
______________________________________________________
2.- D__CT__RS H__LPP__ __PL__.
______________________________________________________
3.- __ T__ __CH__RW__RKS __T SCH__ __L.
______________________________________________________
4.- __ F__RM__RW__RKS __N __ F__RM.
______________________________________________________
5.- __N __RCH__T__CHD__S__GNS B__ __LD__NGS.
______________________________________________________
6.- __ S__NG__RS__NGS S__NGS.
______________________________________________________
7.- __N __CT__RW__RKS __N __ TH__ __TR__.
______________________________________________________
8.- __ M__S__C__ __NPL__YS M__S__C.
______________________________________________________
9.- __ M__CH__N__CR__P__ __RS C__RS.
______________________________________________________
10.- __ ST__D__NTST__D__ __S __TSCH__ __L.
______________________________________________________


© Koalatext.com

Grammar – TO BE + JOBS

Activity 12. Linking words. Find 8 sentences


AMECHANICREPAIRSDADISPILOT.
ISACARS.MYADOCTOR
MUMNURSE.AFARMERAHELPS
MYFARM.INWORKSPEOPLE.SICK
a.- _________________________________________________.

Grammar – TO BE + JOBS

Activity 13. Wordsearch


MUSICIANYD
TEIRTYUIOE
EFNPOIUSDN
ASGZXCVTVT
CREQWDHUKI
HSRBNOMDFS
EASDFCGEKT
RQAZWTDNVT
GBPILOTTKL
FARMERPOIU
Write sentences.

a.- _________________________________________________. b.- _________________________________________________. c.- _________________________________________________. d.- _________________________________________________. e.- _________________________________________________. f.- _________________________________________________. g.- _________________________________________________. h.- _________________________________________________.© Koalatext.com

Grammar – TO BE + JOBS

Activity 14. Wordsearch. Find 15 jobs


STUDENTTQAWTEPM
DASDFGHJKLMENIU
EZSXDCFVGDNAGLS
NQWEASDZXOWCIOI
TQETUOPLHCSHNTC
IFARMERSFTXEELI
SQHZCVBTYOCREKA
TSFHKLPURRVNRIN
LAWYERQETUOPITE
QFEDCHBAKERLKJH
FISHERMANZASXDC
WAITERDCFVGBHNJ
QAWSJDPAINTERMN
CVSAILORDCFVGTY
BHNJMKIUYTREWQA
CHEFAZSXDCFKVET
_________ _________ _________ _________ _________

_________ _________ _________ _________ _________

_________ _________ _________ _________ _________© Koalatext.com

Grammar – TO BE + JOBS

Activity 15. Crossword


1
a
2
b
c
3
d
e
ACROSS DOWN


a.- I sell vegetables. I am a ________. b.- I design buildings. I am an _______. c.- I sing beautiful songs. I am a ____. d.- I help ill people. I am a ________. e.- I study at school. I am a _______.1.- I repair cars and bikes. I am a _______. 2.- I teach students at school. I am a ______. 3.- I help people with their teeth. I am a _____.


© Koalatext.com

Grammar – TO BE + JOBS

Activity 16. Battleship


a doctor.a sailor.a vet.a teacher.a farmer.a musician.a dentist.an architect.
My dad is
My mum is
John is
Sarah is
My brother is
My sister is
My cousin is
He is
She is

1717507157537.png


1717507164254.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn--26 Activity_worksheets tập 2.zip
  4 MB · Lượt xem: 1
 • yopo.vn--26 Activity_worksheets tập 1.zip
  4.4 MB · Lượt xem: 1
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  31 high-scoring formulas to answer the ielts speaking question bộ sách học tiếng anh giao tiếp danh sách website học tiếng anh download sách học tiếng anh download sách học tiếng anh cấp tốc download sách học tiếng anh cho người mới bắt đầu download sách học tiếng anh cho trẻ em download sách học tiếng anh giao tiếp download sách học tiếng anh miễn phí file sách học tiếng anh file sách học đánh vần tiếng anh giải sách học sinh tiếng anh lớp 6 unit 1 học tiếng anh lớp 2 sách family and friends học tiếng anh lớp 3 sách family and friends học tiếng anh lớp 4 sách family and friends học tiếng anh lớp 5 sách family and friends học tiếng anh sách family and friends mua sách học tiếng anh ở đâu review sách học ngữ pháp tiếng anh review sách học tiếng anh review sách học tiếng anh cho người mất gốc review sách học tiếng anh giao tiếp review sách học từ vựng tiếng anh review sách học đánh vần tiếng anh review sách tự học tiếng anh sách 60 bài mẫu ielts speaking band 8.0 pdf sách dạy học tiếng anh sách học kế toán bằng tiếng anh sách học kế toán tiếng anh sách học sinh tiếng anh 6 sách học sinh tiếng anh 6 global success sách học sinh tiếng anh 8 sách học sinh tiếng anh 8 tập 1 sách học sinh tiếng anh 8 tập 1 unit 1 sách học sinh tiếng anh 8 tập 2 sách học sinh tiếng anh lớp 3 unit 9 sách học sinh tiếng anh lớp 4 unit 4 sách học sinh tiếng anh lớp 6 unit 5 sách học sinh tiếng anh lớp 7 unit 1 sách học sinh tiếng anh lớp 8 unit 2 sách học speaking sách học tiếng anh sách học tiếng anh a1 sách học tiếng anh a2 sách học tiếng anh b1 sách học tiếng anh b1 châu âu sách học tiếng anh b2 sách học tiếng anh bán chạy nhất sách học tiếng anh bằng sơ đồ tư duy sách học tiếng anh bắt đầu từ đâu sách học tiếng anh bồi sách học tiếng anh business english sách học tiếng anh cấp tốc sách học tiếng anh cho bé sách học tiếng anh cho bé 3 tuổi sách học tiếng anh cho bé 6 tuổi sách học tiếng anh cho người mất gốc sách học tiếng anh cho người mất gốc pdf sách học tiếng anh cho người mới bắt đầu sách học tiếng anh cho người mới bắt đầu pdf sách học tiếng anh cho người việt sách học tiếng anh cho trẻ 6 tuổi sách học tiếng anh chuyên ngành xây dựng sách học tiếng anh chuyên ngành y sách học tiếng anh cơ bản sách học tiếng anh cơ bản elight sách học tiếng anh của oxford sách học tiếng anh dành cho người mất gốc sách học tiếng anh ebook sách học tiếng anh elight sách học tiếng anh eng breaking sách học tiếng anh family and friends 1 sách học tiếng anh giao tiếp sách học tiếng anh giao tiếp cấp tốc sách học tiếng anh giao tiếp chỉ trong 30 ngày sách học tiếng anh giao tiếp cho bé sách học tiếng anh giao tiếp cho người đi làm sách học tiếng anh giao tiếp cơ bản sách học tiếng anh giao tiếp hiện nay sách học tiếng anh giao tiếp pdf sách học tiếng anh giao tiếp theo chủ đề sách học tiếng anh giao tiếp tốt nhất sách học tiếng anh hách não sách học tiếng anh hay sách học tiếng anh hay cho trẻ em sách học tiếng anh hay nhất sách học tiếng anh hiệu quả sách học tiếng anh hiệu quả cho người mất gốc sách học tiếng anh hiệu quả nhất sách học tiếng anh kèm đĩa sách học tiếng anh ket sách học tiếng anh không khó đừng nhăn nhó sách học tiếng anh kinh tế sách học tiếng anh lioleo sách học tiếng anh lioleo english sách học tiếng anh lioleo kid sách học tiếng anh lioleo.edu.vn sách học tiếng anh lớp 1 sách học tiếng anh lớp 3 sách học tiếng anh lớp 4 sách học tiếng anh lớp 5 sách học tiếng anh lớp 6 sách học tiếng anh lớp 8 sách học tiếng anh mất gốc sách học tiếng anh miễn phí sách học tiếng anh nâng cao sách học tiếng anh nên mua sách học tiếng anh ở mỹ sách học tiếng anh online sách học tiếng anh oxford sách học tiếng anh pdf sách học tiếng anh pháp lý sách học tiếng anh qua bài hát sách học tiếng anh qua gốc từ sách học tiếng anh qua hình ảnh sách học tiếng anh qua truyện tranh sách học tiếng anh rio book sách học tiếng anh siêu thú vị sách học tiếng anh song ngữ sách học tiếng anh starter sách học tiếng anh streamline sách học tiếng anh streamline english sách học tiếng anh tại nhà sách học tiếng anh theo chủ đề sách học tiếng anh theo cụm từ sách học tiếng anh theo sơ đồ tư duy sách học tiếng anh thi thpt quốc gia sách học tiếng anh thông minh sách học tiếng anh thông minh cho bé sách học tiếng anh thương mại sách học tiếng anh toeic sách học tiếng anh tốt nhất sách học tiếng anh trẻ em sách học tiếng anh trình độ a1 sách học tiếng anh trình độ a2 sách học tiếng anh trong 30 ngày pdf sách học tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao sách học tiếng anh từ vựng sách học tiếng anh văn phòng sách học tiếng anh vỡ lòng sách học tiếng anh y khoa sách học tốt tiếng anh 6 sách học tốt tiếng anh 6 thí điểm sách học tốt tiếng anh 8 sách học tốt tiếng anh 8 thí điểm sách học tốt tiếng anh lớp 11 pdf sách học từ vựng tiếng anh oxford sách học từ vựng tiếng anh pdf sách ielts speaking mat clark pdf sách khoa học tiếng anh là gì sách luyện speaking cho người mới bắt đầu sách luyện speaking ielts sách speaking đặng trần tùng pdf sách tâm lý học tiếng anh là gì sách tiếng anh về lớp học sách tự học ielts speaking ngọc bách sách tự học tiếng anh giao tiếp cấp tốc sách tự học tiếng anh giao tiếp theo chủ đề sách tự học tiếng anh hiệu quả sách tự học tiếng anh ở nhà sách tự học tiếng anh pdf sách từ vựng tiếng anh y học sách văn học tiếng anh sách văn học tiếng anh dễ đọc sách văn học tiếng anh là gì sách y học bằng tiếng anh sách y học tiếng anh sách điện tử học tiếng anh eztalk tải sách học tiếng anh miễn phí top sách học tiếng anh hay nhất xem sách học tốt tiếng anh
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  37,529
  Bài viết
  38,991
  Thành viên
  147,088
  Thành viên mới nhất
  Nguyenngocan98
  Top