ký hiệu âm nhạc bằng tay

  1. Yopovn

    Ký hiệu các Chữ viết âm nhạc và các thành phần của nó

    Ký hiệu các Chữ viết âm nhạc và các thành phần của nó Khi chúng ta muốn mô tả chính xác được âm thanh, sẽ có hai thành phần chính mà chúng ta cần thể hiện được đó là loại âm thanh và thời gian của âm thanh. Ảnh minh họa Âm thanh bao...
  2. Yopovn

    Các loại dấu viết tắt trong hệ thống ghi âm bằng nốt nhạc.

    Các loại dấu viết tắt trong hệ thống ghi âm bằng nốt nhạc. Dấu trường ngân – Dấu dịch lên, dịch xuống 1 quãng 8 Dấu trường ngân: Là một ký hiệu giống như hình mắt ngỗng nằm trên hoặc dưới nốt nhạc và dấu lặng. Khi gặp dấu này, ta có thể ngân dài (đối với nốt nhạc) hay nghỉ (nếu là dấu lặng)...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn