Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,032
Điểm
113
tác giả
Xin chào quý thầy cô!
Team yopovn đã chuyển đổi cơ cấu hoạt động, nhằm có kinh phí duy trì, phát triển và trang trải phần lớn cho sever (với hơn 2000gb lưu trữ/ hiện đã sử dụng lên tới 1200gb) và nhân sự (cộng tác viên) hoạt động.

Team có các gói VIP thành viên để thầy cô, các bạn tham khảo; ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAY

Ngoài ra, team cũng dành nhiều thư mục miễn phí và tài nguyên miễn phí cho thầy cô và mọi người. Vui lòng tham khảo hướng dẫn HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỂ CÓ ĐƯỢC TÀI LIỆU MIỄN PHÍ TRÊN YOPO.VN. Dưới đây là

froem.png


DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ CHO THÀNH VIÊN THƯỜNG - UPDATE 2024
UPDATE THƯ MỤC MIỄN PHÍ LIÊN TỤC!


LỚP 1
Âm nhạc LỚP 1
Mĩ thuật lớp 1
Đạo đức Lớp 1
Truyện cổ tích lớp 1
Luyện viết chữ đẹp lớp 1
Tập làm văn lớp 1
Tự nhiên và Xã hội lớp 1
Hoạt động trải nghiệm lớp 1


LỚP 2
Âm nhạc LỚP 2
Đạo Đức lớp 2
Mỹ Thuật Lớp 2
Kể chuyện Lớp 2
Tập làm văn Lớp 2
Chính tả Lớp 2
Thủ công lớp 2
Tập đọc lớp 2
Tự nhiên xã hội lớp 2
Luyện viết chữ đẹp lớp 2
Hoạt động trải nghiệm lớp 2

LỚP 3
Âm nhạc LỚP 3
Đạo đức lớp 3
Công nghệ lớp 3
Tin học lớp 3
Mỹ thuật lớp 3
Tự nhiên và xã hội lớp 3
Luyện viết chữ đẹp lớp 3
Tập làm văn lớp 3
Hoạt động trải nghiệm lớp 3

LỚP 4

Âm nhạc LỚP 4
Luyện viết chữ đẹp lớp 4
Giáo dục công dân lớp 4
Tập làm văn lớp 4
Khoa học lớp 4
Công nghệ Lớp 4
Tin học Lớp 4
Hoạt động trải nghiệm lớp 4


LỚP 5

Âm nhạc LỚP 5
Tập làm văn lớp 5
Tập đọc lớp 5
Khoa học Lớp 5
Đạo đức Lớp 5
Kĩ thuật Lớp 5
Luyện viết chữ lớp 5
Tin học lớp 5
Mỹ thuật Lớp 5
Tự nhiên xã hội lớp 5
Hoạt động trải nghiệm lớp 5

LỚP 6

Âm nhạc LỚP 6

Sinh lớp 6
Vật lí lớp 6
Hóa học lớp 6
Mĩ thuật lớp 6
Tin học lớp 6
Công nghệ lớp 6
Hóa học lớp 6

GDCD lớp 6
Hoạt động trải nghiệm lớp 6


LỚP 7

Âm nhạc LỚP 7
Sinh học Lớp 7
Vật lý Lớp 7
Tin học Lớp 7
Công nghệ Lớp 7
Thể dục lớp 7
Mĩ thuật Lớp 7
Giáo dục công dân Lớp 7
Hoạt động trải nghiệm Lớp 7

LỚP 8

Âm nhạc LỚP 8
Vật lý lớp 8
Thể dục lớp 8
Tin học lớp 8
Công nghệ Lớp 8
Mĩ thuật Lớp 8
Hóa học lớp 8
Sinh học Lớp 8
Giáo dục công dân lớp 8

LỚP 9

Âm nhạc LỚP 9
Vật Lý lớp 9
GDCD Lớp 9
Mĩ thuật lớp 9
Hóa học lớp 9
Sinh học lớp 9
Công nghệ lớp 9
Tin học lớp 9
Hoạt động trải nghiệm lớp 9


LỚP 10

Âm nhạc LỚP 10
Công nghệ lớp 10
Tin học lớp 10
Giáo dục công dân lớp 10
Sinh học lớp 10
Hóa học Lớp 10
Vật lý lớp 10
Kinh tế pháp luật lớp 10
Giáo án giáo dục địa phương lớp 10
Hoạt động trải nghiệm lớp 10


LỚP 11

Âm nhạc LỚP 11
Công nghệ lớp 11
Tin học lớp 11
GDCD lớp 11
Kinh tế pháp luật lớp 11
Hoạt động trải nghiệm lớp 11
Vật Lí lớp 11
Sinh học lớp 11
Hóa học 11


LỚP 12

Âm nhạc LỚP 12
Tin học Lớp 12
Giáo dục quốc phòng – An ninh Lớp 12
Sinh Học lớp 12
Vật Lí lớp 12
GDCD Lớp 12
Hóa học 12
GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 12

NGOÀI RA, CÁC DANH MỤC MIỄN PHÍ NGOÀI THƯ MỤC LỚP - MÔN!

Tranh tô màu
Phần mềm hỗ trợ giáo viên


CÒN LẠI, CHỈ DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP. THAM KHẢO GÓI VIP

» ĐĂNG KÝ NGAY
vip.gif


UPDATE THÔNG TIN THƯ MỤC GÓI VIP !

Tài Liệu - Giáo án Mầm Non - Mẫu Giáo(TỪ GÓI 1 THÁNG)


GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 1 TỔNG HỢP (TỪ GÓI 1 THÁNG)

Tiếng Việt Lớp 1 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Toán lớp 1(TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng Anh Lớp 1(TỪ GÓI 1 THÁNG)

GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 2 TỔNG HỢP (TỪ GÓI 1 THÁNG)

Toán lớp 2(TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng Việt Lớp 2(TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng Anh Lớp 2(TỪ GÓI 1 THÁNG)GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 3 TỔNG HỢP (TỪ GÓI 1 THÁNG)


Toán Lớp 3 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng Anh Lớp 3 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng việt Lớp 3
(TỪ GÓI 1 THÁNG)


GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 4 TỔNG HỢP(TỪ GÓI 1 THÁNG)

Toán Lớp 4 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng Việt Lớp 4 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng Anh Lớp 4 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Lịch sử và Địa lý Lớp 4 (TỪ GÓI 1 THÁNG)


GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 5 TỔNG HỢP(TỪ GÓI 1 THÁNG)


Toán Lớp 5 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng việt Lớp 5 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Lịch sử và Địa lí Lớp 5 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng Anh Lớp 5 (TỪ GÓI 1 THÁNG)


GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 6 TỔNG HỢP(TỪ GÓI 1 THÁNG)

Toán lớp 6 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Ngữ Văn lớp 6 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng Anh lớp 6 (TỪ GÓI 1 THÁNG)

Lịch Sử - Địa Lí lớp 6 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Giáo dục địa phương lớp 6(TỪ GÓI 1 THÁNG)
Khoa học tự nhiên lớp 6(TỪ GÓI 1 THÁNG)


GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 7 TỔNG HỢP (TỪ GÓI 1 THÁNG)

Toán Lớp 7 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Ngữ văn Lớp 7 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng Anh Lớp 7 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Lịch sử - Địa Lí Lớp 7 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Khoa học tự nhiên lớp 7 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Giáo dục địa phương lớp 7 (TỪ GÓI 1 THÁNG)


GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 8 TỔNG HỢP(TỪ GÓI 1 THÁNG)

Toán Lớp 8 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Ngữ văn Lớp 8 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Khoa học tự nhiên lớp 8 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Lịch sử - Địa lí Lớp 8(TỪ GÓI 1 THÁNG)
Giáo dục địa phương lớp 8 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng Anh Lớp 8 (TỪ GÓI 1 THÁNG)


GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 9 TỔNG HỢP(TỪ GÓI 1 THÁNG)

Toán lớp 9 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Ngữ Văn lớp 9 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng Anh lớp 9 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Khoa học tự nhiên lớp 9 (TỪ GÓI 1 THÁNG)


GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 10 TỔNG HỢP(TỪ GÓI 1 THÁNG)

Toán lớp 10 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng anh lớp 10 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Lịch sử - Địa lí lớp 10 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Ngữ Văn lớp 10 (TỪ GÓI 1 THÁNG)GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 11 TỔNG HỢP(TỪ GÓI 1 THÁNG)

Toán lớp 11 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Lịch Sử - Địa lí lớp 11 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Ngữ Văn lớp 11 (TỪ GÓI 1 THÁNG)

Tiếng Anh lớp 11(TỪ GÓI 1 THÁNG)


GIÁO ÁN - TÀI LIỆU LỚP 12 TỔNG HỢP(TỪ GÓI 1 THÁNG)


Toán lớp 12 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Tiếng anh lớp 12 (TỪ GÓI 1 THÁNG)
Ngữ Văn lớp 12(TỪ GÓI 1 THÁNG)
Lịch Sử - Địa lí lớp 12 (TỪ GÓI 1 THÁNG)

Powerpoint trò chơi(TỪ GÓI 1 THÁNG)
Mẫu powerpoint đẹp(TỪ GÓI 1 THÁNG)


SÁCH, TÀI LIỆU GIÁO DỤC (TỪ GÓI 3 THÁNG)

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (TỪ GÓI 3 THÁNG)
THAO GIẢNG DỰ GIỜ (TỪ GÓI 3 THÁNG)
Tài liệu ôn thi vào 6
(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Tài liệu ôn thi vào 10
(TỪ GÓI 3 THÁNG)
---------------------------------------------------------------

ĐỀ THI TỔNG HỢP CÁC KHỐI TIỂU HỌC - THCS - THPT(TỪ GÓI 3 THÁNG) - tuyển tập bộ đề, chuyên đề....

Đề thi vào lớp 6(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề thi vào lớp 10(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề thi học sinh giỏi(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề thi THPT quốc gia
(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề thi giữa HK1(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề thi HK1(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề thi giữa kì 2(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề thi học kỳ 2(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề thi Ngữ Văn(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề Thi tiếng anh(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề Thi toán(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề thi Vật lý(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Đề thi sinh học(TỪ GÓI 3 THÁNG)
Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi(TỪ GÓI 3 THÁNG)
TỦ SÁCH ÔN THI THPT QUỐC GIA(TỪ GÓI 3 THÁNG)
-------------------------------------------------
TỔNG HỢP - BÁO CÁO KHOA HỌC
(TỪ GÓI 1 NĂM )
TÀI NGUYÊN NGOÀI GÓI VIP
(TÀI NGUYÊN NGOÀI GÓI VIP, LIÊN HỆ ZALO 0979 702 422 )
-------------------------------------------------
CÁC THƯ MỤC KHÔNG LIỆT KÊ, TỪ GÓI 3 THÁNG TRỞ LÊN ĐỂ TẢI!
-------------------------------------------------
Một số lưu ý quan trọng !

 • Thành viên thường tải được 5 lượt tải / ngày!
 • Gói 1 tháng chỉ dùng để tải tài liệu, đề thi, giáo án thông thường từ khối 1-12
 • Các tài nguyên vượt quyền của gói đều không tải được.
 • Hết lượt tải, vui lòng quay lại tải vào ngày mai. (tính theo 24h)

Trân trọng!
 
Sửa lần cuối:
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  diễn đàn yopo diễn đàn yopovn
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  35,713
  Bài viết
  37,181
  Thành viên
  138,529
  Thành viên mới nhất
  Kimphung123

  Thành viên Online

  Top
  CHỈ THÀNH VIÊN VIP MỚI ẨN ĐƯỢC QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

  Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo đã loại bỏ quảng cáo của diễn đàn. Điều này là không được phép đối với người dùng truy cập. Chỉ THÀNH VIÊN VIP mới có thể ẩn tính năng quảng cáo.

  XEM THƯ MỤC MIỄN PHÍ❌❌DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ UPDATE 2024!!!Hãy tắt chức năng ẩn quảng cáo từ trình duyệt của bạn để tiếp tục sử dụng chức năng của website.

  ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN VIP ⏱ DỊP 30/4 - 1/5
  ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO    KHÔNG. CẢM ƠN!