Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,032
Điểm
113
tác giả
Phân phối chương trình lớp 5 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TẤT CẢ CÁC MÔN NĂM 2024-2025 LINK DRIVE được soạn dưới dạng file word gồm CÁC FILE trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TOÁN LỚP 5 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

I. Chương trình môn Toán lớp 5 là một bộ phận của chương trình môn Toán bậc Tiểu học. Chương trình này tiếp tục thực hiện những đổi mới về giáo dục toán học ở các lớp 1, 2, 3 và 4.
II. Thời lượng
1 tiết: trung bình 35 phút (có thể tăng, giảm 5 phút).
1 tuần: tối thiểu 5 tiết (còn các tiết tự học, các tiết tự chọn, …).
1 năm: 35 tuần (Học kì 1: 18 tuần; Học kì 2: 17 tuần).
III. Cụ thể hoá thời lượng theo các bài học ở mỗi chương
1. Phân phối thời lượng theo các mạch nội dung
• Số và Phép tính ..........................87 tiết – khoảng 50%
• Hình học và Đo lường ...............71 tiết – khoảng 40%
• Thống kê và Xác suất ................9 tiết – khoảng 5%
• Thực hành và trải nghiệm ..........8 tiết – khoảng 5%
2. Phân phối thời lượng theo chương, bài
TẬP MỘT – HỌC KÌ 1 (18 tuần – 90 tiết)
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG (30 tiết)
Bài 1. Ôn tập số tự nhiên và các phép tính ........................................(2 tiết) Bài 2. Ôn tập phân số .........................................................................(1 tiết) Bài 3. Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số ..........................(2 tiết) Bài 4. Phân số thập phân ....................................................................(2 tiết) Bài 5. Tỉ số .........................................................................................(2 tiết) Bài 6. Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện
so với tổng số lần thực hiện .....................................................(2 tiết)
1
Bài 7. Em làm được những gì? ...........................................................(2 tiết) Bài 8. Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị ..........(2 tiết) Bài 9. Bài toán giải bằng bốn bước tính .............................................(2 tiết) Bài 10. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ......................(2 tiết) Bài 11. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó ......................(2 tiết) Bài 12. Em làm được những gì? ........................................................(2 tiết) Bài 13. Héc-ta .....................................................................................(1 tiết) Bài 14. Ki-lô-mét vuông ....................................................................(1 tiết) Bài 15. Tỉ lệ bản đồ .............................................................................(2 tiết) Bài 16. Em làm được những gì? ........................................................(2 tiết) Bài 17. Thực hành và trải nghiệm ......................................................(1 tiết) 2. SỐ THẬP PHÂN (37 tiết)
Bài 18. Số thập phân ..........................................................................(2 tiết) Bài 19. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân .....................(2 tiết) Bài 20. Số thập phân bằng nhau .........................................................(1 tiết) Bài 21. So sánh hai số thập phân .......................................................(2 tiết) Bài 22. Làm tròn số thập phân ...........................................................(2 tiết)
Bài 23. Em làm được những gì? .........................................................(2 tiết) Bài 24. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân .......................(1 tiết) Bài 25. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân ...............(1 tiết) Bài 26. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân ...................(1 tiết) Bài 27. Em làm được những gì? .........................................................(2 tiết) Kiểm tra giữa học kì 1 ........................................................................(1 tiết) Bài 28. Cộng hai số thập phân ...........................................................(2 tiết) Bài 29. Trừ hai số thập phân ..............................................................(2 tiết) Bài 30. Em làm được những gì? ........................................................(2 tiết) Bài 31. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên...........................(1 tiết) Bài 32. Nhân hai số thập phân ...........................................................(2 tiết) Bài 33. Nhân một số thập phân với 10; 100; 1000; …
Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; …....................(1 tiết)
2
Bài 34. Em làm được những gì? .........................................................(1 tiết) Bài 35. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên ...........................(1 tiết) Bài 36. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương là một số thập phân .............................................(1 tiết) Bài 37. Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; …
Chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; … ....................(1 tiết) Bài 38. Em làm được những gì? .........................................................(1 tiết) Bài 39. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân ...........................(1 tiết) Bài 40. Chia một số thập phân cho một số thập phân.........................(1 tiết) Bài 41. Em làm được những gì? .........................................................(2 tiết) Bài 42. Thực hành và trải nghiệm.......................................................(1 tiết)
3. HÌNH TAM GIÁC, HÌNH THANG, HÌNH TRÒN (14 tiết) Bài 43. Hình tam giác..........................................................................(1 tiết) Bài 44. Diện tích hình tam giác...........................................................(2 tiết) Bài 45. Hình thang .............................................................................(1 tiết) Bài 46. Diện tích hình thang ..............................................................(2 tiết) Bài 47. Đường tròn, hình tròn ............................................................(1 tiết) Bài 48. Chu vi hình tròn......................................................................(2 tiết) Bài 49. Diện tích hình tròn..................................................................(2 tiết) Bài 50. Em làm được những gì? ........................................................(1 tiết)
Bài 51. Thực hành và trải nghiệm ......................................................(2 tiết) 4. ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (9 tiết)
Bài 52. Ôn tập số thập phân ...............................................................(1 tiết) Bài 53. Ôn tập các phép tính với số thập phân ..................................(3 tiết) Bài 54. Ôn tập hình học và đo lường .................................................(3 tiết) Bài 55. Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất ............................(1 tiết) Kiểm tra học kì 1.................................................................................(1 tiết)
3
TẬP HAI – HỌC KÌ 2 (17 tuần – 85 tiết)
5. TỈ SỐ PHẦN TRĂM (12 tiết)
Bài 56. Tỉ số phần trăm ......................................................................(1 tiết) Bài 57. Tính tỉ số phần trăm của hai số ..............................................(2 tiết) Bài 58. Tìm giá trị phần trăm của một số ...........................................(2 tiết) Bài 59. Em làm được những gì? ........................................................(1 tiết) Bài 60. Sử dụng máy tính cầm tay .....................................................(2 tiết)
Bài 61. Viết các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm ............................(1 tiết) Bài 62. Biểu đồ hình quạt tròn ...........................................................(2 tiết) Bài 63. Em làm được những gì? ........................................................(1 tiết)
6. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG – HÌNH TRỤ (20 tiết) Bài 64. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương......................................(2 tiết) Bài 65. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật ...........................................................(2 tiết) Bài 66. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương ..............................................................(1 tiết) Bài 67. Hình trụ ..................................................................................(1 tiết) Bài 68. Em làm được những gì? ........................................................(1 tiết) Bài 69. Thể tích của một hình ............................................................(2 tiết) Bài 70. Xăng-ti-mét khối ....................................................................(1 tiết) Bài 71. Đề-ti-mét khối ........................................................................(2 tiết) Bài 72. Mét khối .................................................................................(1 tiết) Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật ....................................................(2 tiết) Bài 74. Thể tích hình lập phương .......................................................(1 tiết) Bài 75. Em làm được những gì? ........................................................(2 tiết) Bài 76. Thực hành và trải nghiệm ......................................................(2 tiết)
7. SỐ ĐO THỜI GIAN. VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN (19 tiết) Bài 77. Các đơn vị đo thời gian .........................................................(2 tiết) Bài 78. Cộng số đo thời gian ..............................................................(2 tiết) Bài 79. Trừ số đo thời gian ................................................................(1 tiết)
4
Bài 80. Nhân số đo thời gian ..............................................................(1 tiết) Bài 81. Chia số đo thời gian ...............................................................(2 tiết) Bài 82. Em làm được những gì? ........................................................(2 tiết) Kiểm tra giữa học kì 2 ........................................................................(1 tiết) Bài 83. Vận tốc ...................................................................................(2 tiết) Bài 84. Quãng đường .........................................................................(2 tiết) Bài 85. Thời gian ................................................................................(2 tiết) Bài 86. Em làm được những gì? ........................................................(2 tiết) 8. ÔN TẬP CUỐI NĂM (34 tiết)
Bài 87. Ôn tập số tự nhiên ..................................................................(2 tiết) Bài 88. Ôn tập phân số .......................................................................(2 tiết) Bài 89. Ôn tập số thập phân ...............................................................(2 tiết) Bài 90. Ôn tập phép cộng, phép trừ ...................................................(2 tiết) Bài 91. Ôn tập phép cộng, phép trừ (tiếp theo) ..................................(1 tiết) Bài 92. Ôn tập phép nhân, phép chia .................................................(3 tiết) Bài 93. Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) ................................(3 tiết) Bài 94. Ôn tập hình phẳng và hình khối ............................................(2 tiết) Bài 95. Ôn tập độ dài, khối lượng, dung tích,
nhiệt độ, tiền Việt Nam .........................................................(2 tiết) Bài 96. Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích ............................................(2 tiết) Bài 97. Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích (tiếp theo) ..........................(3 tiết) Bài 98. Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian ......(2 tiết) Bài 98. Ôn tập số đo thời gian,
vận tốc, quãng đường, thời gian (tiếp theo) ..........................(2 tiết) Bài 100. Ôn tập một số yếu tố xác suất ..............................................(1 tiết) Bài 101. Ôn tập một số yếu tố thống kê .............................................(2 tiết) Bài 102. Thực hành và trải nghiệm ....................................................(2 tiết) Kiểm tra cuối năm ..............................................................................(1 tiết)
Chủ biên
Khúc Thành Chính
5
1708773696197.png


Download file phân phối chương trình lớp 5 2024
https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/
THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  giáo án âm nhạc lớp 5 6 tuổi giáo án âm nhạc lớp 5 theo công văn 2345 giáo án atgt lớp 5 giáo án bài 5 gdcd lớp 11 giáo án bài luộc rau lớp 5 giáo án bài xi măng lớp 5 giáo án bật xa 50cm lớp 5 tuổi giáo án câu ghép lớp 5 giáo án chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi giáo án dạy lớp 5 giáo án em yêu quê hương lớp 5 tiết 2 giáo án hình tam giác lớp 5 giáo án khoa học lớp 5 bài xi măng giáo án khoa học lớp 5 phòng tránh xâm hại giáo án kĩ thuật lớp 5 bài lắp rô bốt giáo án kĩ thuật lớp 5 lắp xe cần cẩu giáo án kính già yêu trẻ lớp 5 giáo án kính già yêu trẻ lớp 5 tiết 1 giáo án kính già yêu trẻ lớp 5 tiết 2 giáo án lắp rô bốt lớp 5 giáo án lớp 5 giáo án lớp 5 bài ca về trái đất giáo án lớp 5 bài chuyện một khu vườn nhỏ giáo án lớp 5 bài hỗn số giáo án lớp 5 bài phòng tránh bị xâm hại giáo án lớp 5 bài quang cảnh làng mạc ngày mùa giáo án lớp 5 bài sử dụng điện thoại giáo án lớp 5 bài đại từ giáo án lớp 5 bài đất cà mau giáo án lớp 5 cả năm cktkn giáo án lớp 5 cả năm giáo án lớp 5 cv 2345 giáo án lớp 5 cả năm môn toán theo vnen giáo án lớp 5 cả năm theo công văn 2345 giáo án lớp 5 cái gì quý nhất giáo án lớp 5 chuẩn kiến thức kĩ năng giáo án lớp 5 có năng lực phẩm chất giáo án lớp 5 có tích hợp biển đảo giáo án lớp 5 công văn 2345 giáo án lớp 5 cv 3969 giáo án lớp 5 dạy online giáo án lớp 5 full giáo án lớp 5 hạt gạo làng ta giáo án lớp 5 hình thang giáo án lớp 5 hoa tiêu giáo án lớp 5 học kì 2 giáo án lớp 5 khoa học giáo án lớp 5 kì 2 giáo án lớp 5 mới giáo án lớp 5 môn âm nhạc giáo án lớp 5 môn âm nhạc theo công văn 2345 giáo án lớp 5 môn khoa học giáo án lớp 5 môn lịch sử giáo án lớp 5 môn tiếng việt giáo án lớp 5 môn toán giáo án lớp 5 môn toán mới nhất giáo án lớp 5 môn toán theo công văn 2345 giáo án lớp 5 môn đạo đức giáo án lớp 5 năm 2020 giáo án lớp 5 năm 2021 giáo án lớp 5 phát triển năng lực học sinh giáo án lớp 5 phát triển năng lực phẩm chất giáo án lớp 5 phép chia giáo an lớp 5 powerpoint giáo án lớp 5 soạn ngang giáo an lớp 5 soạn theo công văn 2345 giáo an lớp 5 soạn theo công văn 2345 violet giáo an lớp 5 soạn theo công văn 3799 giáo an lớp 5 soạn theo công văn 3969 giáo án lớp 5 soạn theo công văn 405 giáo án lớp 5 soạn theo phát triển năng lực giáo án lớp 5 sử dụng tiền hợp lý giáo án lớp 5 sử dụng điện thoại giáo án lớp 5 thể dục giáo án lớp 5 theo công văn 2345 giáo án lớp 5 theo công văn 2345 cả năm giáo án lớp 5 theo công văn 2345 hoa tiêu giáo án lớp 5 theo công văn 2345 môn thể dục giáo án lớp 5 theo công văn 2345 soạn ngang giáo án lớp 5 theo công văn 2345 trọn bộ giáo án lớp 5 theo công văn 2345 trọn bộ violet giáo án lớp 5 theo công văn 2345 tuần 1 giáo an lớp 5 theo công văn 2345 tuần 2 giáo án lớp 5 theo công văn 2345 tuần 3 giáo án lớp 5 theo công văn 2345 tuần 6 giáo án lớp 5 theo công văn 2345 violet giáo án lớp 5 theo công văn 3799 giáo án lớp 5 theo công văn 3969 giáo án lớp 5 theo công văn 405 giáo án lớp 5 theo cv 2345 giáo án lớp 5 theo hướng phát triển năng lực giáo án lớp 5 tiếng anh giáo án lớp 5 tiếng việt giáo án lớp 5 từ đồng nghĩa giáo án lớp 5 tuần 0 giáo án lớp 5 tuần 1 giáo án lớp 5 tuần 12 giáo án lớp 5 tuần 12 năm 2018 giáo án lớp 5 tuần 2 giáo án lớp 5 tuần 2 theo công văn 2345 giáo án lớp 5 tuần 2 violet giáo án lớp 5 tuần 3 giáo án lớp 5 tuần 6 giáo án lớp 5 tuần 6 năm 2019 giáo án lớp 5 tuần 8 giáo án lớp 5 unit 13 giáo án lớp 5 unit 15 giáo án lớp 5 violet giáo án lớp 5 vnen giáo án lớp 5 vnen theo công văn 2345 giáo án lớp 5 vnen theo công văn 2345 violet giáo án lớp 5 vnen tuần 3 giáo án lớp 5-6 tuổi giáo án lớp ghép 3+5 cả năm violet giáo án lớp ghép 4+5 giáo án lớp mẫu giáo 5 tuổi giáo án môn toán lớp 5 theo công văn 405 giáo án ôn tập toán lớp 5 lên 6 giáo án online lớp 5 giáo án powerpoint lớp 5 vnen giáo án quả bầu tiên lớp 5 tuổi giáo án quan hệ từ lớp 5 giáo án quyền trẻ em lớp 5 giáo án sắc màu em yêu lớp 5 giáo án tạo hình lớp 5-6 tuổi giáo án tập đọc lớp 5 bài tiếng rao đêm giáo án thể dục lớp 5 kì 2 giáo án thể dục lớp 5 theo công văn 2345 giáo án thể dục lớp 5-6 tuổi giáo án thơ ăn quả lớp 5 tuổi giáo án thơ ong và bướm lớp 5 tuổi giáo án thời gian lớp 5 giáo án tiếng anh lớp 5 2 tiết / tuần giáo án tiếng anh lớp 5 2 tiết / tuần violet giáo án tiếng anh lớp 5 family and friends giáo án tiếng anh lớp 5 full giáo án tiếng anh lớp 5 theo công văn 2345 giáo án tiếng anh lớp 5 unit 1 giáo án tiếng anh lớp 5 unit 18 giáo án tiếng anh lớp 5 unit 2 giáo án tiếng anh lớp 5 unit 5 where will you be this weekend giáo án tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 1 giáo án tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2 giáo án toán lớp 5 bài diện tích hình thang giáo án toán lớp 5 bài quãng đường giáo án toán lớp 5 diện tích hình tam giác giáo án toán lớp 5 diện tích hình thang giáo án toán lớp 5 diện tích hình tròn giáo án toán lớp 5 học kì 2 giáo án toán lớp 5 học kỳ 1 giáo án toán lớp 5 hỗn số giáo án toán lớp 5 kì 2 giáo án toán lớp 5 luyện tập chung trang 144 giáo án toán lớp 5 phát triển năng lực giáo án toán lớp 5 violet giáo án toán lớp 5-6 tuổi giáo án truyện chàng rùa lớp 5 tuổi giáo án truyện qua đường lớp 5-6 tuổi giáo án unit 5 lớp 10 reading giáo án xé dán lớp 5-6 tuổi giáo án xóa mù chữ lớp 5 giáo án đạo đức lớp 5 có kỹ năng sống giáo án đạo đức lớp 5 có trách nhiệm giáo án đạo đức lớp 5 dành cho địa phương giáo án đạo đức lớp 5 em yêu hòa bình giáo án đạo đức lớp 5 em yêu quê hương giáo án đạo đức lớp 5 kính già yêu trẻ giáo án đạo đức lớp 5 nhớ ơn tổ tiên giáo án đạo đức lớp 5 phòng tránh xâm hại giáo án đất và rừng lớp 5 giáo án địa lí lớp 5 phát triển năng lực rút kinh nghiệm giáo án lớp 5 soạn giáo án toán lớp 5 bài quãng đường
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  35,713
  Bài viết
  37,181
  Thành viên
  138,527
  Thành viên mới nhất
  mailun

  Thành viên Online

  Top
  CHỈ THÀNH VIÊN VIP MỚI ẨN ĐƯỢC QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

  Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo đã loại bỏ quảng cáo của diễn đàn. Điều này là không được phép đối với người dùng truy cập. Chỉ THÀNH VIÊN VIP mới có thể ẩn tính năng quảng cáo.

  XEM THƯ MỤC MIỄN PHÍ❌❌DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ UPDATE 2024!!!Hãy tắt chức năng ẩn quảng cáo từ trình duyệt của bạn để tiếp tục sử dụng chức năng của website.

  ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN VIP ⏱ DỊP 30/4 - 1/5
  ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO    KHÔNG. CẢM ƠN!