Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
MÔN ĐỊA LÝ

Admin Yopo

Ban quản trị Team YOPO
Tham gia
15/8/22
Bài viết
6,065
Điểm
48
tác giả
TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỊA LÝ - ÔN TẬP KỸ NĂNG BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG SỐ LIỆU được soạn dưới dạng file word/PDF/ powerpoint gồm 50 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

1. NHẬN XÉT BẢNG SỐ LIỆU

Câu 1: Cho bảng số liệu:

0396752282 SẢN LƯỢNG NGÔ CỦA CAM-PU-CHIA VÀ LÀO, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020​

(Đơn vị: nghìn tấn)

Năm
2015
2017
2019
2020
Cam-pu-chia
549,4​
662,8​
985,1​
821,8​
Lào
1110,0​
1252,1​
547,9​
627,7​
(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng ngô năm 2020 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và Lào?

A. Cam-pu-chia tăng, Lào giảm. B. Lào tăng, Cam-pu-chia tăng.

C. Lào giảm, Cam-pu-chia giảm. D. Cam-pu-chia giảm, Lào tăng.

Câu 2: Cho bảng số liệu:

TỔNG SỐ DÂN, SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA THÁI LAN VÀ IN-ĐÔ-NÊ-XI-A, NĂM 2000 VÀ NĂM 2020​

(Đơn vị: triệu người)

Năm
Thái Lan
In-đô-nê-xi-a
Tống số dân
Số dân thành thị
Tồng số dân
Số dân thành thị
2000​
62,9​
19,8​
211,5​
88,6​
2020​
69,8​
35,7​
271,7​
154,2​
(Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2020, NXB Thông kê, 2021)

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ dân thành thị của Thái Lan và In-đô-nê-xi-a?

A. In-đô-nê-xi-a thấp hơn và tăng nhanh hơn. B. In-đô-nê-xi-a cao hơn và tăng chậm hơn.

C. Thái Lan thấp hơn và tăng chậm hơn. D. Thái Lan cao hơn và tăng chậm hơn.

Câu 3: Cho bảng số liệu:

0396752282 SẢN LƯỢNG LÚA CỦA THÁI LAN VÀ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020​

(Đơn vị: nghìn tấn)

Năm
2015
2017
2019
2020
Thái Lan
31616,9​
31857,2​
28618,0​
29811,2​
Việt Nam
45215,7​
42763,7​
42301,1​
43346,6​
(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng lúa năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Việt Nam?

A. Việt Nam giảm nhanh hơn Thái Lan. B. Thái Lan giảm, Việt Nam tăng.

C. Việt Nam giảm ít hơn Thái Lan. D. Thái Lan giảm nhanh hơn Việt Nam.

Câu 4: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MÍA ĐƯỜNG CỦA MI-AN-MA VÀ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020​

(Đơn vị: nghìn tấn)

Năm
2015
2017
2019
2020
Mi-an-ma
11128,4​
10437,1​
11846,2​
11551,1​
Việt Nam
18320,8​
18319,2​
11534,5​
8074,2​
(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng mía đường năm 2020 so với năm 2015 của Mi-an-ma và Việt Nam?

A. Mi-an-ma tăng, Việt Nam tăng. B. Việt Nam giảm, Mi-an-ma tăng.

C. Mi-an-ma giảm, Việt Nam giảm. D. Việt Nam tăng, Mi-an-ma giảm.

1708310655104.png
 

DOWNLOAD FILE

 • YOPO.VN---TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỊA LÝ - ÔN TẬP KỸ NĂNG BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG SỐ LIỆU.docx
  1.7 MB · Lượt xem: 1
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  bài 19 môn địa lớp 12 bài 23 môn địa lớp 12 bài 29 môn địa lớp 12 bài 6 môn địa lớp 12 cách học tốt môn địa 12 câu hỏi ôn tập địa 12 bài 2 câu hỏi ôn tập địa lí 12 học kì 2 công thức tính môn địa 12 giải đề cương địa lý 12 giáo án môn địa 12 giáo án môn địa 12 bài 8 kế hoạch bộ môn địa 12 môn địa 12 môn địa 12 bài 10 môn địa 12 bài 14 môn địa 12 bài 16 môn địa học kì 2 lớp 12 môn địa lớp 12 môn địa lớp 12 bài 9 môn địa lý 12 thi tốt nghiệp ôn học sinh giỏi địa 12 ôn hsg địa 12 ôn tập học kì 1 môn địa lý lớp 12 ôn tập học kì 1 địa 12 ôn tập kiểm tra học kì 1 địa 12 ôn tập môn địa lý lớp 12 ôn tập địa 12 ôn tập địa 12 giữa học kì 1 ôn tập địa 12 hk1 ôn tập địa 12 hk2 ôn tập địa 12 học kì 1 ôn tập địa 12 học kì 1 trắc nghiệm ôn tập địa 12 học kì 2 ôn tập địa học kì 1 lớp 12 ôn tập địa lí 12 bài 11 ôn tập địa lí 12 học kì 1 trắc nghiệm ôn tập địa lý 12 các vùng kinh tế ôn tập địa lý 12 giữa học kì 1 ôn tập địa lý 12 học kì 1 ôn tập địa lý 12 học kì 2 ôn tập địa lý 12 học kì 2 trắc nghiệm ôn tập địa lý 12 kì 1 ôn tập địa lý dân cư 12 ôn tập địa lý lớp 12 học kì 1 ôn thi học kì 1 môn địa lớp 12 ôn thi học kì 2 môn địa lớp 12 ôn thi môn địa 12 ôn thi địa lý 12 ôn thi địa lý 12 cấp tốc ôn thi địa lý 12 học kì 1 ôn trắc nghiệm địa 12 ôn địa 12 ôn địa 12 giữa học kì 1 ôn địa 12 hk1 ôn địa 12 học kì 1 ôn địa 12 học kì 2 ôn địa học kì 1 lớp 12 ôn địa lớp 12 ôn địa lý 12 ôn địa lý 12 hk1 ôn địa lý 12 hk2 sách giáo khoa môn địa 12 sách ôn địa 12 sgk môn địa 12 tài liệu môn địa lý lớp 12 thi online môn địa 12 tinh giản môn địa 12 tổng ôn địa lý 12 trắc nghiệm môn địa 12 trắc nghiệm môn địa 12 bài 1 trắc nghiệm môn địa 12 bài 2 trắc nghiệm môn địa 12 bài 6 trắc nghiệm môn địa lớp 12 học kì 2 trắc nghiệm môn địa lý lớp 12 học kì 1 trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi học kì 2 từ khóa môn địa 12 từ khóa môn địa lý 12 tuyển sinh 247 môn địa 12 đề cương học sinh giỏi địa lí 12 đề cương ôn tập địa 12 học kì 1 đề cương ôn tập địa 12 học kì 2 đề cương ôn tập địa lý 12 hk2 đề cương ôn tập địa lý 12 học kì 2 đề cương ôn thi địa lý 12 học kì 2 đề cương ôn địa 12 đề cương ôn địa 12 giữa kì 1 đề cương ôn địa lý 12 học kì 1 đề cương địa 12 đề cương địa 12 bài 11 đề cương địa 12 bài 9 đề cương địa 12 giữa học kì 1 đề cương địa 12 giữa kì 1 đề cương địa 12 học kì 1 đề cương địa 12 học kì 1 có đáp án đề cương địa 12 học kì 2 đề cương địa 12 kì 1 đề cường địa 12 trắc nghiệm đề cương địa lí 12 đề cương địa lí 12 học kì 2 đề cương địa lớp 12 đề cương địa lớp 12 học kì 1 đề cương địa lý 12 đề cương địa lý 12 học kì 2 trắc nghiệm đề cương địa lý 12 kì 2 đề cương địa lý lớp 12 đề ôn tập địa lý 12 kì 1 đề thi giữa kì môn địa 12 có đáp án đề thi hk1 môn địa lớp 12 có đáp án đề thi hk2 môn địa lớp 12 có đáp án đề thi hsg môn địa 12 đề thi môn địa 12 học kì 1 đề thi môn địa lớp 12 học kì 2 đề thi môn địa lớp 12 kì 2 đề địa 12 giữa học kì 1 địa 12 kiểm tra giữa kì
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  35,713
  Bài viết
  37,181
  Thành viên
  138,518
  Thành viên mới nhất
  thị giàu

  Thành viên Online

  Không có thành viên trực tuyến.
  Top
  CHỈ THÀNH VIÊN VIP MỚI ẨN ĐƯỢC QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

  Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo đã loại bỏ quảng cáo của diễn đàn. Điều này là không được phép đối với người dùng truy cập. Chỉ THÀNH VIÊN VIP mới có thể ẩn tính năng quảng cáo.

  XEM THƯ MỤC MIỄN PHÍ❌❌DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ UPDATE 2024!!!Hãy tắt chức năng ẩn quảng cáo từ trình duyệt của bạn để tiếp tục sử dụng chức năng của website.

  ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN VIP ⏱ DỊP 30/4 - 1/5
  ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO    KHÔNG. CẢM ƠN!