Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,032
Điểm
113
tác giả
TUYỂN TẬP BỘ Câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 9 CÓ ĐÁP ÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU được soạn dưới dạng file word gồm 64 trang. Các bạn xem và tải câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 9 về ở dưới.I. MA TRẬN ĐỀ

1. Theo mức độ nhận thức: Nhận biết: 40%; thông hiểu: 30%; vận dụng: 20%; vận dụng cao: 10%.

2. Tổng số câu hỏi: 400 câu

Tên nội dung, số lượng câu theo mức độ

TT
Chủ đề/bài
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Số câu theo bài
01​
Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
3​
2​
1​
1​
7
02​
Bài 2: Dân số và sự gia tăng dân số
4​
3​
2​
1​
10
03​
Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
4​
2​
2​
1​
9
04​
Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
3​
3​
1​
1​
8
05​
Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999
4​
2​
2​
1​
9
06​
Bài 6: Sự phát triển nền kinh
tế Việt Nam
4​
3​
2​
1​
10
07​
Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
6​
5​
4​
2​
17
08​
Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
3​
3​
1​
1​
8
09​
Bài 9: Sự phát triển và phân bố
sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản
6​
5​
4​
1​
16
10​
Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng. Phân theo các loại cây, sự tăng trưởng của đàn gia súc, gia cầm
2​
2​
1​
1​
6
11​
Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng
đến sự phát triển và phân bố
công nghiệp
6​
4​
3​
1​
14
12​
Bài 12: Sự phát triển và phân bố
công nghiệp
7​
4​
2​
1​
14
13​
Bài 13: Vai trò đặc điểm phát
triển và phân bố của dịch vụ
3​
3​
1​
1​
8
14​
Bài 14: Giao thông vận tải và
bưu chính viễn thông
5​
4​
5​
1​
15
15​
Bài 15: Thương mại và du lịch
5​
3​
3​
1​
12
16​
Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế
3​
3​
1​
1​
8
17​
Bài 17: Vùng trung du và miền
núi Bắc Bộ
3​
5​
1​
1​
10
18​
Bài 18: Vùng trung du và miền
núi Bắc Bộ (tiếp theo)
4​
3​
3​
2​
12
19​
Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
4​
3​
2​
1​
10
20​
Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
6​
4​
2​
1​
13
21​
Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân
tích biểu đồ mối quan hệ giữa
dân số, sản lượng lương thực
và bình quân lương thực theo đầu người
4​
1​
1​
1​
7
22​
Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
3​
1​
1​
1​
6
23​
Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ
(tiếp theo)
5​
5​
4​
1​
15
24​
Bài 25: Vùng Duyên hải Nam
Trung Bộ
3​
2​
1​
1​
7
25​
Bài 26: Vùng Duyên hải Nam
Trung Bộ (tiếp theo)
6​
6​
4​
2​
18
26​
Bài 27: Thực hành: Kinh tếbiển của Bắc Trung Bộ và duyên hải
Nam Trung Bộ
3​
3​
1​
1​
8
27​
Bài 28: Vùng Tây Nguyên
3​
3​
1​
1​
8
28​
Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
4​
1​
2​
1​
8
29​
Bài 30: Thực hành: So sánh tình
hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
3​
2​
2​
0​
7
30​
Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
4​
2​
1​
1​
8
31​
Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tt)
5​
5​
3​
2​
15
32​
Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tt)
5​
4​
4​
1​
14
33​
Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
4​
2​
2​
1​
9
34​
Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
6​
4​
3​
1​
14
35​
Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
3​
3​
1​
1​
8
36​
Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
3​
3​
1​
1​
8
37​
Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo
6​
4​
3​
1​
14
38​
Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành dầu khí
4​
3​
2​
1​
10
TỔNG CỘNG
159
120
80
41
400


II. CÂU HỎI VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜIBài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam (Số câu: 7câu)

a) Nhận biết

Câu 1:
Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, có tất cả:

A. 52 dân tộc. B. 53 dân tộc. C. 54 dân tộc. D. 55 dân tộc.

Câu 2: Dân tộc kinh phân bố chủ yếu khu vực nào ở nước ta?

A. Đồng bằng. B. Miền núi. C. Hải đảo. D. Trung du.

Câu 3: Các dân tộc ít người ở nước ta chủ yếu sống tập trung ở:

A. Đồng bằng. B. Miền núi. C. Hải đảo. D. Ven biển.

b) Thông hiểu

Câu 4:
Nhận định nào sau đây không thuộc với những nét văn hoá riêng của từng dân tộc?

A. Ngôn ngữ. B. Trang phục. C. Trình độ. D. Phong tục, tập quán.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết nhóm ngữ hệ Nam Đảo phân bố chủ yếu ở vùng nào?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ. B. Bắc Trung Bộ.

C. ĐôngNam Bộ. D. Tây Nguyên.

c) Vận dụng

Câu 6:
Nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu nào sau đây thuộc các dân tộc ít người ở Tây Nguyên? A. Ẩm thực. B. Làng nghề. C. Đồ gốm. D. Cồng, chiêng.

d) Vận dụng cao

Câu 7
: Cho số liệu sau:

Dân tộc Kinh chiếm 85,3% dân số cả nước, các dân tộc ít người chiếm 14,7% dân số cả nước. (Thống kê năm 2019)

Theo số liệu, để thể hiện cơ cấu dân tộc nước ta năm 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Miền. B. Đường. C. Tròn. D. Kết hợp.Bài 2: Dân số và gia tăng dân số. (Số câu: 10 câu)

a) Nhận biết

Câu 1:
Theo thống kê năm 2015, dân số nước ta có bao nhiêu triệu người?

A. 79,7. B. 80,9. C. 91,7. D. 96,2.

Câu 2: Giai đoạn nào dưới đây ở nước ta có hiện tượng “bùng nổ dân số”?

A. 1954-1960. B. 1960-1976. C. 1976- 1989. D. 1989-2003.

Câu 3: Hiện nay, dân số nước ta đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh:

A. Tương đối thấp. B. Trung bình. C. Cao. D. Rất cao.

Câu 4: Vùng có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất cả nước hiện nay là:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ. B. Bắc Trung Bộ.

C. Tây Nguyên. D. Đông Nam Bộ.

b) Thông hiểu

Câu 5:
Phát biểu nào sau đây không đúng với lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số?

A. Vấn đề việc làm sẽ được giải quyết tốt hơn.

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại do thiếu lao động.

C. Môi trường sinh thái có điều kiện bảo vệ tốt hơn.

D. Tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư.

Câu 6: Từ năm 1954- 2003 tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh vì:

A. Kinh tế ngày càng phát triển, người dân muốn đông con.

B. Cơ cấu dân số già.

C. Kinh tế phát triển cần nhiều lao động trẻ.

D. Cơ câu dân số trẻ, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao.

Câu 7: Dân số nước ta trung bình mỗi năm tăng thêm 1 triệu người đã gây khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế xã hội?

A. Tiếp thu khoa học kĩ thuật hiện đại. B. Chuyển dịch cơ cấu lao động.

C. Giải quyết vấn đề việc làm. D. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

c) Vận dụng

Câu 8:
Cho bảng số liệu sau:

Tử suất sinh và tỉ suất tử của dân số nước ta, thời kì 1979-2015 (‰)​

Năm​
Tỉ suất
1979​
1999​
2005​
2015​
Tỉ suất sinh (‰)
32,5​
19,9​
15,6​
15,3​
Tỉ suất tử (‰)
7,2​
5,6​
4,2​
5,8​


Tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số năm 1979 và 2015 lần lượt là:

A. 2,53 và 0,95. B. 2,53 và 1,14. C. 1,14 và 0,95. D. 1,14 và 1,43.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với nguyên nhân mất cân bằng giới tính của dân số?

A. Bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ.

B. Chế độ an sinh xã hội chưa đảm bảo.

C. Thực hiện tốt pháp luật liên quan đến lựa chọn thai nhi.

D. Nhận thức người dân còn hạn chế.

d) Vận dụng cao

Câu 10:
Cho bảng số liệu sau:

Tử suất sinh và tỉ suất tử của dân số nước ta, thời kì 1979-2015 (‰)​

Năm​
Tỉ suất
1979​
1999​
2005​
2015​
Tỉ suất sinh (‰)
32,5​
19,9​
15,6​
15,3​
Tỉ suất tử (‰)
7,2​
5,6​
4,2​
5,8​


Theo bảng số liệu, để thể hiện tình hình gia tăng dân số tự nhiên của dân số nước ta thời kì 1979-2015, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Miền. B. Kết hợp. C. Đường. D. Tròn.Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư. (Số câu 9 )

a) Nhận biết

Câu 1:
Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số:

A. Thấp. B. Trung bình. C. Cao. D. Rất cao.

Câu 2: Dân cư nước ta phân bố không đồng đều, tập trung đông đúc nhất ở vùng nào?

A. Hải đảo. B. Miền núi. C. Trung du. D. Đồng bằng.

Câu 3: Các đô thị ở nước ta phần lớn có quy mô:

1712076844822.png

1712076852509.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn--Bộ câu hỏi TN Địa 9 cả năm.doc
  1.5 MB · Lượt xem: 1
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  các chuyên đề địa lí 9 câu hỏi trắc nghiệm địa 9 giữa kì 1 câu hỏi trắc nghiệm địa 9 học kì i câu hỏi trắc nghiệm địa 9 học kì ii câu hỏi trắc nghiệm địa 9 vùng đông nam bộ câu trắc nghiệm địa 9 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi địa 9 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 9 chuyên đề bồi dưỡng hsg địa 9 chuyên đề môn địa 9 chuyên đề vẽ biểu đồ địa lí 9 chuyên đề địa 10 chuyên đề địa 9 chuyên đề địa lí 9 chuyên đề địa lí dân cư lớp 9 chuyên đề địa lí lớp 9 chuyên đề bồi dưỡng hsg địa 9 chuyên đề địa lý 9 chuyên đề địa lý thcs lớp 9 chuyên địa 9 giải trắc nghiệm địa 9 giải đề cương địa 9 giải đề cương địa lí 9 học kì 1 làm trắc nghiệm địa lý 9 online ngân hàng trắc nghiệm địa 9 những câu trắc nghiệm địa lý 9 sách trắc nghiệm địa 9 soạn đề cương địa 9 học kì 2 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa 9 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 9 tài liệu bồi dưỡng hsg địa lí 9 tài liệu bồi dưỡng hsg địa lý 9 tài liệu giáo dục địa phương lớp 9 tài liệu học sinh giỏi địa 9 tài liệu hsg địa 9 tài liệu ôn học sinh giỏi môn địa lí 9 tài liệu ôn học sinh giỏi địa 9 tài liệu ôn học sinh giỏi địa lí 9 tài liệu ôn tập môn địa lớp 9 tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn địa 9 tài liệu ôn thi học sinh giỏi địa 9 tài liệu ôn thi học sinh giỏi địa lí 9 tài liệu ôn thi học sinh giỏi địa lớp 9 tài liệu on thi hsg địa 9 tài liệu ôn thi môn địa 9 tài liệu ôn thi địa lớp 9 tài liệu địa 9 tài liệu địa lí 9 trắc nghiệm môn địa 9 trắc nghiệm môn địa lớp 11 bài 9 trắc nghiệm môn địa lớp 9 trắc nghiệm môn địa lớp 9 học kì 2 trắc nghiệm môn địa lý lớp 9 học kì 1 trắc nghiệm online địa 9 trắc nghiệm online địa lý 9 trắc nghiệm địa 10 chương 9 trắc nghiệm địa 11 bài 9 nhật bản trắc nghiệm địa 12 bài 9 (có đáp án) trắc nghiệm địa 12 bài 9 phần 1 trắc nghiệm địa 12 bài 9 phần 2 trắc nghiệm địa 12 bài 9 và 10 trắc nghiệm địa 9 trắc nghiệm địa 9 bài 11 trắc nghiệm địa 9 bài 12 trắc nghiệm địa 9 bài 17 trắc nghiệm địa 9 bài 18 trắc nghiệm địa 9 bài 20 trắc nghiệm địa 9 bài 21 trắc nghiệm địa 9 bài 23 trắc nghiệm địa 9 bài 3 trắc nghiệm địa 9 bài 8 trắc nghiệm địa 9 bài đông nam bộ trắc nghiệm địa 9 chương 1 trắc nghiệm địa 9 chương 2 trắc nghiệm địa 9 có đáp án trắc nghiệm địa 9 cuối học kì 1 trắc nghiệm địa 9 duyên hải nam trung bộ trắc nghiệm địa 9 giữa học kì 1 trắc nghiệm địa 9 giữa học kì 2 trắc nghiệm địa 9 giữa kì 1 trắc nghiệm địa 9 giữa kì 2 trắc nghiệm địa 9 hk1 trắc nghiệm địa 9 học kì 1 trắc nghiệm địa 9 học kì 1 có đáp án trắc nghiệm địa 9 học kì 2 trắc nghiệm địa 9 kì 1 trắc nghiệm địa 9 kì 2 trắc nghiệm địa 9 kiểm tra giữa kì 1 trắc nghiệm địa 9 lớp 12 trắc nghiệm địa 9 phần địa lí dân cư trắc nghiệm địa 9 tech12 trắc nghiệm địa 9 theo bài trắc nghiệm địa 9 thi giữa học kì 1 trắc nghiệm địa 9 thi giữa kì 1 trắc nghiệm địa 9 thi học kì 1 trắc nghiệm địa 9 vietjack trắc nghiệm địa 9 vndoc trắc nghiệm địa 9 vùng bắc trung bộ trắc nghiệm địa 9 vùng duyên hải nam trung bộ trắc nghiệm địa 9 vùng đồng bằng sông hồng trắc nghiệm địa 9 vùng đông nam bộ trắc nghiệm địa 9 đông nam bộ trắc nghiệm địa bài 9 tiết 1 trắc nghiệm địa bài 9 tiết 1 lớp 11 trắc nghiệm địa bài 9 tiết 2 lớp 11 trắc nghiệm địa lí 9 bài 1 trắc nghiệm địa lí 9 bài đông nam bộ trắc nghiệm địa lí 9 giữa kì 1 trắc nghiệm địa lí 9 học kì 1 trắc nghiệm địa lớp 9 trắc nghiệm địa lý 12 bài 9 phần 1 trắc nghiệm địa lý 9 trắc nghiệm địa lý 9 bài 1 trắc nghiệm địa lý 9 bài 7 trắc nghiệm địa lý 9 có đáp án trắc nghiệm địa lý 9 giữa học kì 1 trắc nghiệm địa lý 9 học kì 1 trắc nghiệm địa lý 9 vùng đồng bằng sông hồng trắc nghiệm địa lý 9 vùng đông nam bộ đề cương học sinh giỏi địa 9 đề cương môn địa 9 đề cương môn địa lí 9 học kì 1 đề cương môn địa lí 9 học kì 2 đề cương môn địa lớp 9 học kì 1 đề cương môn địa lý 9 kì 1 đề cương môn địa lý lớp 9 học kì 2 đề cương ôn học sinh giỏi địa 9 đề cương ôn học sinh giỏi địa lí 9 đề cương ôn tập giữa kì 1 môn địa 9 đề cương ôn tập học kì 1 môn địa 9 đề cương ôn tập môn địa lý 9 hk1 đề cương ôn tập địa 9 giữa kì 1 đề cương ôn tập địa 9 hk1 đề cương ôn tập địa 9 học kì 1 violet đề cương ôn tập địa 9 học kì 2 đề cương on tập địa 9 kì 1 đề cương ôn tập địa lí 9 cả năm đề cương on tập địa lí 9 học kì 2 đề cương ôn tập địa lí 9 kì 2 violet đề cương ôn tập địa lớp 9 học kì 1 đề cương ôn tập địa lý 9 học kì 1 đề cương ôn thi học sinh giỏi địa 9 đề cương ôn thi hsg địa lí 9 violet đề cương trắc nghiệm địa 9 đề cương địa 9 đề cương địa 9 cuối học kì 1 đề cương địa 9 cuối kì 1 đề cương địa 9 cuối kì 2 đề cương địa 9 giữa học kì 1 đề cương địa 9 giữa học kì 1 có đáp án đề cương địa 9 giữa học kì 1 trắc nghiệm đề cương địa 9 giữa học kì 2 đề cương địa 9 hk1 trắc nghiệm đề cương địa 9 hk2 đề cương địa 9 học kì 1 đề cương địa 9 học kì 1 trắc nghiệm đề cương địa 9 học kì 2 đề cương địa 9 kì 1 đề cương địa 9 kì 2 đề cương địa lí 9 học kì 1 violet đề cương địa lí 9 học kì 2 violet đề cương địa lớp 9 đề cương địa lớp 9 giữa học kì 1 đề cương địa lớp 9 học kì 1 đề cương địa lớp 9 học kì 2 đề cương địa lý 9 đề cương địa lý 9 giữa học kì 1 đề cương địa lý 9 học kì 1 đề cương địa lý 9 học kì 2 đề cương địa lý lớp 11 bài 9 đề cương địa lý lớp 9 đề cương địa lý lớp 9 giữa học kì 1 đề cương địa lý lớp 9 giữa kì 1 đề cương địa lý lớp 9 học kì 2 đề thi chuyên địa lớp 9 đề trắc nghiệm môn địa lớp 9 đề trắc nghiệm địa 9 đề trắc nghiệm địa 9 giữa học kì 1 đề trắc nghiệm địa 9 hk1
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  35,713
  Bài viết
  37,181
  Thành viên
  138,522
  Thành viên mới nhất
  ngancute
  Top
  CHỈ THÀNH VIÊN VIP MỚI ẨN ĐƯỢC QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

  Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo đã loại bỏ quảng cáo của diễn đàn. Điều này là không được phép đối với người dùng truy cập. Chỉ THÀNH VIÊN VIP mới có thể ẩn tính năng quảng cáo.

  XEM THƯ MỤC MIỄN PHÍ❌❌DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ UPDATE 2024!!!Hãy tắt chức năng ẩn quảng cáo từ trình duyệt của bạn để tiếp tục sử dụng chức năng của website.

  ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN VIP ⏱ DỊP 30/4 - 1/5
  ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO    KHÔNG. CẢM ƠN!