đảo phách và nghịch phách

  1. Yopovn

    Đảo phách (nhấn lệch).

    Đảo phách (nhấn lệch). Ngoài sử dụng hợp âm, việc hiểu bản chất nghịch phách, đảo phách là gì và biết cách áp dụng cũng sẽ giúp cho chúng ta tạo ra cảm xúc mới lạ cho giai điệu của mình. Theo luật tiết tấu, nốt nhạc đầu tiên của một ô nhịp là một phách mạnh. Nhưng nếu vì một lý do nào đó, tác...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn