game tieng anh là gì

  1. Yopovn

    Điệu thức trưởng. Gam trưởng tự nhiên. Các bậc của điệu thức trưởng. Tên gọi, ký hiệu và đặc tính của các bậc trong điệu thức trưởng.

    Điệu thức trưởng. Gam trưởng tự nhiên. Các bậc của điệu thức trưởng. Tên gọi, ký hiệu và đặc tính của các bậc trong điệu thức trưởng. Điệu Thức Trưởng, Gam Trưởng Tự Nhiên 1. Điệu thức trưởng Điệu thức trưởng là điệu thức gồm có bảy bậc âm (thứ tự các bậc được ghi bằng...
  2. Yopovn

    Âm ổn định. Chủ âm. Âm không ổn định. Sự giải quyết âm không ổn định. Điệu thức.

    Âm ổn định. Chủ âm. Âm không ổn định. Sự giải quyết âm không ổn định. Điệu thức. Điệu Thức, Âm Ổn Định và Âm Không Ổn Định 1. Khái niệm về điệu thức Điệu thức là hệ thống thể hiện mối tương quan về cao độ của các âm thanh trong tác phẩm âm nhạc. Điệu thức là một phương...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn