Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,623
Điểm
113
tác giả
Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 7 hk2 chương trình mới FRIENDS PLUS năm 2023-2024 được soạn dưới dạng file PDF gồm 13 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
UNIT 6 - WORD FORM


NOUNVERBADJECTIVEADVERB
alternativealternativealternatively
attendanceattendattentiveattentively
challengechallengechallengingchallengingly
conclusionconcludeconclusiveconclusively
enrolmentenrol-
graduationgraduategraduated-
historyhistorical/ historichistorically
journal/ journalismjournaljournalistic-
managementmanagemanageablemanageably
obedienceobeyobedientobediently
ordinarinessordinaryordinarily
sociabilitysociablesociably
performance/ performerperformperformativeperformatively
resistanceresistresistantresistantly
successsucceedsuccessfulsuccessfully
exhibitionexhibitexhibitive-
locationlocatelocated-
practicepracticepracticalpractically
passionpassionatepassionately
I. Fill in the blanks with the correct forms of the words in brackets.


Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4. Câu 5. Câu 6. Câu 7. Câu 8.She (graduation) ____________ with honour last month.I want to (enrolment) ____________ in the art class.Students must (obedient) ____________ the school rules.Regular (attend) ____________ is important for students to succeed in school.The lesson was taught (practical) ____________.She passed her exams (success) ____________.He is very (passion) ____________ about music.The school's central (located) ____________ makes it easily accessible to students from all over the city.He will (enrolment) ____________ in the music program next week.
Câu 9.
Câu 10. Effective (manage) ____________ of time and resources is crucial for student success.

Câu 11. I need to (practical) ____________ my piano skills.

Câu 12. The school has a long history of academic (successfully) ____________.

Câu 13. She chose an (alternate) ____________ route to school.

Câu 14. It was an (ordinal) ____________ day at school.

Câu 15. The school is (location) ____________ near the park.

Câu 16. She made friends (sociable) ____________.

Câu 17. He always (performance) ____________ well in exams.

Câu 18. The students will (exhibition) ____________ their art projects.

Câu 19. The (obey) ____________ students followed the instructions.

Câu 20. Students are expected to show (obey) ____________ to school rules and regulations.

Câu 21. At the (conclude) ____________ of the course, students will receive a certificate of completion.

Câu 22. I will (attendee) ____________ the school meeting tomorrow.

Câu 23. It was an (ordinal) ____________ Sunday.

Câu 24. With hard work, you can (successful) ____________.

Câu 25. Can you help me (location) ____________ the library?

Câu 26. She was (success) ____________ in her exams.

Câu 27. The science project was (challenge) ____________.

Câu 28. The art show was very (exhibition) ____________.

Câu 29. The annual art (exhibited) ____________ showcases the talents of the school's students.

Câu 30. She is very (sociably) ____________ and has many friends.

Câu 31. The evidence was (conclude) ____________in this case.

Câu 32. Student (perform) ____________ is regularly assessed to ensure they are meeting academic

standards.

Câu 33. Overcoming (resist) ____________ to new ideas and challenges is an important part of the

learning process.

Câu 34. It's important to (manageable) ____________ your time wisely.Câu 35. Developing good (sociable) ____________ skills is important for students' personal and

professional growth.

Câu 36. She listened (attentive) ____________ to the teacher.

Câu 37. The teacher praised the (attend) ____________ student.

Câu 38. The school offers (alternate) ____________ educational programs for students with different

learning needs.

Câu 39. The school offers courses in (journal) ____________ and other forms of media.

Câu 40. The school provides a variety of (challenging) ____________ to help students grow and develop.

Câu 41. He played the piano (passion) ____________.

Câu 42. It's hard to (resistance) ____________ the temptation to skip class.

Câu 43. Regular (practicing) ____________ is essential for mastering new skills and concepts.

Câu 44. The (graduate) ____________ ceremony is a celebration of the students' achievements.

Câu 45. She will (graduation) ____________ from high school next year.

Câu 46. The lesson was very (practice) ____________.

Câu 47. The puzzle was (challenge) ____________ difficult.

Câu 48. The math test was a (challenging) ____________ for me.

Câu 49. The school has seen an increase in (enrol) ____________ in recent years.

Câu 50. The class will (concluding) ____________ at 3 PM.

UNIT 7 - WORD FORM


NOUNVERBADJECTIVEADVERB
absenceabsentabsently
accessaccessaccessibleaccessibly
aimaimaimed-
benefitbenefitbeneficialbeneficially
commercetradecommercialcommercially
Conservation Conservationistconserveconservativeconservatively
distributiondistributedistributive-
Donation / donordonate--
intentionintendintentionalintentionally
ownershipownown-
persuasionpersuadepersuasivepersuasively
petitionpetition--
proposalproposeproposed-
Protest Protestantprotestprotestive
rejectionrejectrejected-
signaturesignsigned-
Support Supportersupportsupportivesupportively
volunteeringvolunteervoluntary-
I. Fill in the blanks with the correct forms of the words in brackets.

Câu 1. The contract was (signature) _________ by both parties.

1713374215329.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn--FP8 ôn u7 và Hk2.pdf
  435 KB · Lượt xem: 0
 • YOPO.VN--ôn thi HK2 u567 tiếng anh 7 friends p.pdf
  155.9 KB · Lượt xem: 0
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  720 câu trắc nghiệm tiếng anh 7 có đáp an bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 học kì 2 bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 mai lan hương bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 mới bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 pdf bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 1 bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 10 bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 13 bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 vietjack bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 co dap an bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 mới bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 unit 1 bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 violet bài trắc nghiệm tiếng anh 7 bộ de kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh 7 bt trắc nghiệm tiếng anh 7 các đề cương tiếng anh lớp 7 giải 720 câu trắc nghiệm tiếng anh 7 giải bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 giải sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 giải đề cương tiếng anh 7 học kì 2 giải đề cương tiếng anh lớp 7 giải đề cương tiếng anh lớp 7 học kì 1 giải đề cương tiếng anh lớp 7 học kì 2 những câu trắc nghiệm tiếng anh 7 những câu trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 sách trắc nghiệm tiếng anh 7 mai lan hương sách trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 soạn đề cương tiếng anh 7 trắc nghiệm online tiếng anh 7 trắc nghiệm tiếng anh 10 unit 7 cultural diversity trắc nghiệm tiếng anh 11 mới unit 7 trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 6 7 trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 7 có đáp án trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 7 further education trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 7 world population trắc nghiệm tiếng anh 7 trắc nghiệm tiếng anh 7 bài 1 trắc nghiệm tiếng anh 7 bài 2 trắc nghiệm tiếng anh 7 bài 3 trắc nghiệm tiếng anh 7 bài 4 trắc nghiệm tiếng anh 7 bài 5 trắc nghiệm tiếng anh 7 bài 6 trắc nghiệm tiếng anh 7 có đáp án trắc nghiệm tiếng anh 7 cũ trắc nghiệm tiếng anh 7 cuối học kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 7 cuối học kì 2 trắc nghiệm tiếng anh 7 cuối kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 7 giữa học kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 7 học kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 7 học kì 2 trắc nghiệm tiếng anh 7 kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 7 mới trắc nghiệm tiếng anh 7 mới unit 3 trắc nghiệm tiếng anh 7 nâng cao trắc nghiệm tiếng anh 7 online trắc nghiệm tiếng anh 7 sách mới trắc nghiệm tiếng anh 7 tập 1 trắc nghiệm tiếng anh 7 tech12h trắc nghiệm tiếng anh 7 thi giữa học kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 7 thi giữa kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 7 thí điểm trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 1 trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 1 2 3 trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 1 back to school trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 1 có đáp án trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 1 my hobbies trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 11 trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 2 trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 3 trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 4 trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 5 trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 6 trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 7 trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 8 trắc nghiệm tiếng anh 7 vietjack trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 có đáp an trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 giữa học kì 1 trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 giữa kì 1 trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 học kì 1 trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 học kì 2 trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 online trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 unit 1 trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 unit 3 trắc nghiệm tiếng anh lớp 7 unit 4 đề cương môn tiếng anh lớp 7 giữa kì 1 đề cương môn tiếng anh lớp 7 học kì 1 đề cương môn tiếng anh lớp 7 học kì 2 đề cương nói tiếng anh lớp 7 đề cương ôn hè môn tiếng anh 7 lên 8 đề cương ôn tập hè môn tiếng anh lớp 7 đề cương ôn tập hè tiếng anh 7 lên 8 đề cương ôn tập môn tiếng anh 7 đề cương ôn tập môn tiếng anh 7 hk2 đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 7 đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 7 hk2 đề cương ôn tập tiếng anh 7 đề cương ôn tập tiếng anh 7 giữa kì 1 đề cương ôn tập tiếng anh 7 học kì 1 đề cương ôn tập tiếng anh 7 học kì 2 đề cương ôn tập tiếng anh 7 học kỳ 2 đề cương ôn tập tiếng anh 7 kì 2 đề cương ôn tập tiếng anh lớp 7 cả năm đề cương ôn tập tiếng anh lớp 7 hk1 violet đề cương ôn thi hsg tiếng anh 7 đề cương ôn tiếng anh lớp 7 học kì 2 đề cương thi nói tiếng anh lớp 7 hk2 đề cương thi tiếng anh học kì 1 lớp 7 đề cương tiếng anh 7 đề cương tiếng anh 7 cuối kì 1 đề cương tiếng anh 7 giữa học kì 1 đề cương tiếng anh 7 giữa học kì 2 đề cương tiếng anh 7 hk1 đề cương tiếng anh 7 học kì 1 đề cương tiếng anh 7 học kì 1 có đáp án đề cương tiếng anh 7 học kì 1 thí điểm đề cương tiếng anh 7 học kì 2 đề cương tiếng anh 7 kì 1 đề cương tiếng anh 7 kì 2 đề cương tiếng anh 7 thí điểm học kì 1 đề cương tiếng anh 7 thí điểm học kì 2 đề cương tiếng anh 7 thí điểm học kỳ 1 đề cương tiếng anh 7 unit 10 đề cương tiếng anh cuối học kì 1 lớp 7 đề cương tiếng anh cuối kì 2 lớp 7 đề cương tiếng anh giữa học kì 1 lớp 7 đề cương tiếng anh lớp 7 đề cương tiếng anh lớp 7 có đáp án đề cương tiếng anh lớp 7 cuối học kì 1 đề cương tiếng anh lớp 7 cuối học kì 2 đề cương tiếng anh lớp 7 cuối kì 1 đề cương tiếng anh lớp 7 giữa học kì 1 đề cương tiếng anh lớp 7 giữa kì đề cương tiếng anh lớp 7 giữa kì 1 đề cương tiếng anh lớp 7 giữa kì 2 đề cương tiếng anh lớp 7 hk2 đề cương tiếng anh lớp 7 học kì 1 đề cương tiếng anh lớp 7 học kì 1 violet đề cương tiếng anh lớp 7 học kì 2 đề cương tiếng anh lớp 7 học kì 2 violet đề cương tiếng anh lớp 7 học kì i đề cương tiếng anh lớp 7 kì 1 đề cương tiếng anh lớp 7 kì 2 đề cương tiếng anh lớp 7 năm 2021 đề cương tiếng anh lớp 7 thí điểm đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 7 đề thi trắc nghiệm tiếng anh 7 học kì 2 đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh lớp 7 đề trắc nghiệm tiếng anh 7 giữa kì 1 đề trắc nghiệm tiếng anh 7 học kì 2 đề trắc nghiệm tiếng anh 7 thí điểm
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  36,614
  Bài viết
  38,079
  Thành viên
  142,327
  Thành viên mới nhất
  Timmy148
  Top