Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
GÓP Ý SGK

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,032
Điểm
113
tác giả
PHỤ LỤC 1,2,3,4,5 TIN HỌC LỚP 12 - Đánh giá, nhận xét các Bộ sách giáo khoa lớp 12 Môn Tin học NĂM 2024-2025 được soạn dưới dạng file word gồm 5 FILE trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Phụ lục 1


HỘI ĐỒNG CHỌN SGK
TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN HUỆ
TỔ: LÍ – TIN - CN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Giáo, ngày 18 tháng 03 năm 2024BÁO CÁO

Đánh giá, nhận xét các Bộ sách giáo khoa lớp 12

Môn: Tin họca) Ưu điểm


TT
Tên sách
(tên bộ sách)
Tên tác giả
Tổ chức, cá nhân
Đánh giá, nhận xét
1Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt
NXB Giáo Dục Việt Nam​
1. Hình thức: sách trình bày đẹp, hình ảnh minh họa đầy đủ, tạo ấn tượng tốt cho học sinh và giáo viên..
2. Cấu trúc: nội dung sách giáo khoa có tính mở giúp nhà trường, tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên linh hoạt, tự chủ khi bổ sung những nội dung kiến thức đặc thù, gắn với tình hình thực tế dạy học
3. Nội dung: nội dung bài học đươc trình bày liên hệ gần gũi với các bài toán tin học trong thực tế.
Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn
2Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
(Chân trời sáng tạo)
Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ biên), Đinh Thị Thu Hương, Ngô Quốc Việt (đồng Chủ biên), Trần Quang Vĩnh Chánh, Lục Văn Hào, Võ Ngọc Hà Sơn, Võ Thạch Chí Trường, Phạm Văn Tú, Nguyễn Đặng Thế Vinh
NXB Giáo Dục Việt Nam​
1. Hình thức: sách trình bày đẹp, hình ảnh minh họa đầy đủ, tạo ấn tượng tốt cho học sinh và giáo viên.

2. Cấu trúc: nội dung sách giáo khoa có tính mở giúp nhà trường, tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên linh hoạt, tự chủ khi bổ sung những nội dung kiến thức đặc thù, gắn với tình hình thực tế dạy học
3. Nội dung: nội dung bài học đươc trình bày liên hệ gần gũi với các bài toán tin học trong thực tế.
Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính
(Chân trời sáng tạo)
Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ biên), Đinh Thị Thu Hương, Ngô Quốc Việt (đồng Chủ biên), Trần Quang Vĩnh Chánh, Lục Văn Hào, Võ Ngọc Hà Sơn, Hoàng Ngọc Thanh, Huỳnh Đệ Thủ, Võ Thạch Chí Trường, Phạm Văn Tú, Nguyễn Đặng Thế Vinh
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
(Chân trời sáng tạo)
Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ biên), Đinh Thị Thu Hương (Chủ biên), Lục Văn Hào, Võ Ngọc Hà Sơn, Võ Thạch Chí Trường, Nguyễn Đặng Thế Vinh
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính
(Chân trời sáng tạo)
Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ biên), Ngô Quốc Việt (Chủ biên), Trần Quang Vĩnh Chánh, Trần Hà Sơn, Nguyễn Đặng Trí Tín
3Tin học 12, Tin học ứng dụng
(Cánh Diều)
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lệ, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh Ngọc
Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)​
1. Hình thức: sách trình bày đẹp, chữ in to rõ ràng, chất lượng giấy in tốt sử dụng được lâu dài, hình ảnh đẹp, màu sắc phù hợp giúp học sinh dễ quan sát, tạo ấn tượng tốt cho học sinh và giáo viên.
2. Cấu trúc: nội dung sách giáo khoa có tính mở giúp nhà trường, tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên linh hoạt, tự chủ khi bổ sung những nội dung kiến thức đặc thù, gắn với tình hình thực tế dạy học
3. Nội dung: nội dung bài học đươc trình bày liên hệ gần gũi với các bài toán tin học trong thực tế
Tin học 12, Khoa học máy tính
(Cánh Diều)
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Phạm Văn Đại, Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc
Chuyên đề học tập Tin học 12, Tin học ứng dụng
(Cánh Diều)
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà Mạnh Hùng
Chuyên đề học tập Tin học 12, Khoa học máy tính
(Cánh Diều)
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Đỗ Phan Thuận (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Khánh Phương


b) Hạn chế
TT
Tên sách
(tên bộ sách)
Tên tác giả
Tổ chức, cá nhân
Đánh giá, nhận xét
1Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt
NXB Giáo Dục Việt Nam​
Không có ý kiến​
Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn
2Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
(Chân trời sáng tạo)
Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ biên), Đinh Thị Thu Hương, Ngô Quốc Việt (đồng Chủ biên), Trần Quang Vĩnh Chánh, Lục Văn Hào, Võ Ngọc Hà Sơn, Võ Thạch Chí Trường, Phạm Văn Tú, Nguyễn Đặng Thế Vinh
NXB Giáo Dục Việt Nam​
Không có ý kiến​
Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính
(Chân trời sáng tạo)
Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ biên), Đinh Thị Thu Hương, Ngô Quốc Việt (đồng Chủ biên), Trần Quang Vĩnh Chánh, Lục Văn Hào, Võ Ngọc Hà Sơn, Hoàng Ngọc Thanh, Huỳnh Đệ Thủ, Võ Thạch Chí Trường, Phạm Văn Tú, Nguyễn Đặng Thế Vinh
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
(Chân trời sáng tạo)
Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ biên), Đinh Thị Thu Hương (Chủ biên), Lục Văn Hào, Võ Ngọc Hà Sơn, Võ Thạch Chí Trường, Nguyễn Đặng Thế Vinh
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính
(Chân trời sáng tạo)
Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ biên), Ngô Quốc Việt (Chủ biên), Trần Quang Vĩnh Chánh, Trần Hà Sơn, Nguyễn Đặng Trí Tín
3Tin học 12, Tin học ứng dụng
(Cánh Diều)
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lệ, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh Ngọc
Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)​
Không có ý kiến​
Tin học 12, Khoa học máy tính
(Cánh Diều)
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Phạm Văn Đại, Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc
Chuyên đề học tập Tin học 12, Tin học ứng dụng
(Cánh Diều)
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà Mạnh Hùng
Chuyên đề học tập Tin học 12, Khoa học máy tính
(Chân trời sáng tạo)
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Đỗ Phan Thuận (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Khánh Phương
Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

1712065954146.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

  • YOPO.VN---phu luc tin hoc 12.zip
    118.3 KB · Lượt xem: 2
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
ZALO:0979702422

BÀI VIẾT MỚI

Thống kê

Chủ đề
35,713
Bài viết
37,181
Thành viên
138,519
Thành viên mới nhất
Lâm Thành Dương

Thành viên Online

Top
CHỈ THÀNH VIÊN VIP MỚI ẨN ĐƯỢC QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo đã loại bỏ quảng cáo của diễn đàn. Điều này là không được phép đối với người dùng truy cập. Chỉ THÀNH VIÊN VIP mới có thể ẩn tính năng quảng cáo.

XEM THƯ MỤC MIỄN PHÍ❌❌DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ UPDATE 2024!!!Hãy tắt chức năng ẩn quảng cáo từ trình duyệt của bạn để tiếp tục sử dụng chức năng của website.

ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN VIP ⏱ DỊP 30/4 - 1/5
ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO    KHÔNG. CẢM ƠN!