Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,032
Điểm
113
tác giả
TÀI LIỆU Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học năm 2023-2024 LINK DRIVE được soạn dưới dạng file word gồm 8 trang. Các bạn xem và tải kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học năm 2023 về ở dưới.
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG BIÊN
Tổ khối …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Tiến, ngày 22 tháng 09 năm 2023


KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2023 – 2024
Họ và tên giáo viên:

Ngày sinh:

Ngày vào ngành:

Trình độ chuyên môn:

Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

Căn cứ kế hoạch số 69/KH-THQB ngày 16/09/2023 của trường Tiểu học Quảng Biên về việc Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2023 – 2024.

Căn cứ vào tình hình thực tế, năng lực của bản thân, tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2023 - 2024 như sau:

I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên:

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm;

- Nâng cao mức độ đáp ứng của bản thân đối với yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

- Phát triển năng lực quản lý, tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của bản thân.

- Bản thân tôi tham gia BDTX với ý thức tự giác, trách nhiệm; đủ nội dung, thời lượng bồi dưỡng và lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm.

II. Thời lượng, nội dung bồi dưỡng thường xuyên:

- Thời lượng: 120 tiết/năm học.

Cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX trong đó xác định các nội dung sau:

- Nội dung theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT thông qua các đợt bồi dưỡng, tập huấn thay sách giáo khoa lớp 4, tập huấn của Phòng GDĐT, nhà trường;

- Nội dung của địa phương và nội dung tự chọn là 03 mô đun bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (GDPT 2018) do Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức, mỗi mô đun được quy định 40 tiết và các đợt tập huấn, bồi dưỡng khác do Sở GDĐT/ Phòng GDĐT/Trường tổ chức; bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 4, lớp 8; GV Tiểu học tham gia và hoàn thành khoá học trực tuyến “Học thông qua chơi” trên hệ thống TEMIS tại công văn số: 2814/SGDĐT-NV1 ngày 17/07/2023 của Sở GDĐT thì được tính 15 tiết. (Theo TT17; 19 về BDTX Phụ lục tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng do giáo viên tự chọn trong 15 tiểu mô đun).

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hình thức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm, bao gồm:

a. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học của giáo dục phổ thông (gọi là Chương trình bồi dưỡng 01): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

b. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (gọi là Chương trình bồi dưỡng 02): Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục phổ thông của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

c. Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm (gọi là Chương trình bồi dưỡng 03): Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Số lượng mô đun tự chọn đảm bảo quy định về thời lượng bồi dưỡng tại Khoản 2 Mục IV của Chương trình này. Nội dung bồ

1712115157318.png


https://yopo.vn/attachments/download-jpg.296997/

THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  app kế hoạch cá nhân app lập kế hoạch cá nhân miễn phí bản kế hoạch cá nhân bản kế hoạch cá nhân của học sinh bản kế hoạch cá nhân không đảng viên năm 2023 bản kế hoạch cá nhân năm 2020 bản kế hoạch cá nhân năm 2020 của đảng viên bản kế hoạch cá nhân năm 2021 của đảng viên bản kế hoạch cá nhân năm 2022 của giáo viên bản kế hoạch cá nhân năm 2022 mẫu số 2 bản kế hoạch cá nhân năm 2023 của giáo viên bản kế hoạch cá nhân năm 2023 của đảng viên bản kế hoạch cá nhân năm 2023 mẫu số 2 bản kế hoạch cá nhân đảng viên năm 2023 bảng kế hoạch cá nhân bảng kế hoạch cá nhân theo tuần bảng kế hoạch chi tiêu cá nhân excel bìa kế hoạch cá nhân file excel kế hoạch tài chính cá nhân form kế hoạch tài chính cá nhân kế hoạch bdtx cá nhân giáo viên tiểu học kế hoạch cá nhân kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên kế hoạch cá nhân cho học sinh khuyết tật kế hoạch cá nhân cho trẻ khiếm thị kế hoạch cá nhân cho trẻ khuyết tật kế hoạch cá nhân chuyên đề 2023 kế hoạch cá nhân cơ bản kế hoạch cá nhân của bảo vệ trường học kế hoạch cá nhân của giáo viên kế hoạch cá nhân của giáo viên chủ nhiệm kế hoạch cá nhân của giáo viên là phiên bản kế hoạch cá nhân của giáo viên là phiên bản từ kế hoạch tổ chuyên môn kế hoạch cá nhân của giáo viên thcs kế hoạch cá nhân của giáo viên thpt kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học violet kế hoạch cá nhân của nhân viên kinh doanh kế hoạch cá nhân của nhân viên thư viện kế hoạch cá nhân của phó hiệu trưởng kế hoạch cá nhân của phó hiệu trưởng mầm non kế hoạch cá nhân của phó hiệu trưởng thcs kế hoạch cá nhân của phó hiệu trưởng thpt kế hoạch cá nhân của phó hiệu trưởng tiểu học kế hoạch cá nhân của tổng phụ trách đội kế hoạch cá nhân dạy học sinh khuyết tật kế hoạch cá nhân giáo dục học sinh khuyết tật kế hoạch cá nhân giáo viên kế hoạch cá nhân giáo viên mầm non kế hoạch cá nhân giáo viên thcs violet kế hoạch cá nhân giáo viên thpt mới nhất kế hoạch cá nhân giáo viên thpt violet kế hoạch cá nhân giáo viên tiểu học kế hoạch cá nhân gv thpt kế hoạch cá nhân học sinh khuyết tật thcs kế hoạch cá nhân học tập kế hoạch cá nhân học tập chuyên đề 2023 kế hoạch cá nhân học tập chuyên đề năm 2022 kế hoạch cá nhân học tập làm theo bác 2022 kế hoạch cá nhân học tập và làm theo kế hoạch cá nhân học tập và làm theo bác kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm 2023 kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế khuyết điểm kế hoạch cá nhân kinh doanh kế hoạch cá nhân là gì kế hoạch cá nhân làm theo bác năm 2023 kế hoạch cá nhân lớp 2 kế hoạch cá nhân lớp 3 kế hoạch cá nhân mầm non kế hoạch cá nhân module 2 kế hoạch cá nhân môn âm nhạc tiểu học kế hoạch cá nhân môn giáo dục the chất kế hoạch cá nhân môn giáo dục the chất tiểu học kế hoạch cá nhân môn lịch sử thcs kế hoạch cá nhân môn mĩ thuật thcs kế hoạch cá nhân môn mĩ thuật tiểu học kế hoạch cá nhân môn mĩ thuật tiểu học violet kế hoạch cá nhân môn thể dục kế hoạch cá nhân môn thể dục thcs kế hoạch cá nhân môn the dục tiểu học kế hoạch cá nhân môn tiếng anh thpt kế hoạch cá nhân môn tiếng anh tiểu học kế hoạch cá nhân môn tin học thcs kế hoạch cá nhân môn tin học tiểu học kế hoạch cá nhân môn vật lý thpt kế hoạch cá nhân năm 2022 kế hoạch cá nhân năm 2023 kế hoạch cá nhân năm học kế hoạch cá nhân năm học 2022 kế hoạch cá nhân phó hiệu trưởng mầm non kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05 năm 2023 kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên de toàn khóa kế hoạch cá nhân thực hiện kết luận số 01 kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết tw4 kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết đại hội kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết đại hội xiii của đảng kế hoạch cá nhân toán 8 violet kế hoạch cá nhân trẻ khuyết tật mầm non kế hoạch cá nhân tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023 kế hoạch cá nhân tự học tập tự bồi dưỡng để phát triển bản thân năm 2023 kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2021 kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2023 kế hoạch cá nhân về phòng chống tham nhũng kế hoạch cá nhân xây dựng văn hóa nhà trường kế hoạch cá nhân địa lý kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình kế hoạch giáo dục cá nhân kế hoạch giáo dục cá nhân bao gồm những gì kế hoạch giáo dục cá nhân cấp tiểu học kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ mầm non kế hoạch giáo dục cá nhân khuyết tật kế hoạch giáo dục cá nhân là gì kế hoạch giáo dục cá nhân lớp 5 kế hoạch giáo dục cá nhân môn tiếng anh kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khiếm thính kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật thcs kế hoạch hành đông cá nhân thực hiện nghị quyết kế hoạch phát triển cá nhân kế hoạch phát triển cá nhân idp kế hoạch quản lý tài chính cá nhân kế hoạch quản lý tài chính cá nhân ebook kế hoạch quản lý tài chính cá nhân epub kế hoạch quản lý tài chính cá nhân pdf kế hoạch quản lý tài chính cá nhân sách kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn kế hoạch tài chính cá nhân là gì kế hoạch tài chính cá nhân lớp 10 kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn kế hoạch tài chính cá nhân pdf kế hoạch thực tập cá nhân ngành sư phạm kế hoạch tu dưỡng cá nhân năm 2023 lập kế hoạch cá nhân lập kế hoạch cá nhân cho bản thân lập kế hoạch cá nhân online lập kế hoạch cá nhân trong 1 ngày lập kế hoạch quản lý tài chính cá nhân review lập kế hoạch tài chính cá nhân ktpl 10 lập kế hoạch tài chính cá nhân pdf lập kế hoạch tài chính của cá nhân em mẫu kế hoạch kinh doanh cá nhân excel mẫu kế hoạch phát triển cá nhân idp phần mềm lập kế hoạch cá nhân cho iphone phần mềm lập kế hoạch cá nhân free phần mềm lập kế hoạch cá nhân trên android phần mềm lập kế hoạch cá nhân trên iphone phần mềm lên kế hoạch cá nhân trên iphone
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  35,713
  Bài viết
  37,181
  Thành viên
  138,519
  Thành viên mới nhất
  Lâm Thành Dương

  Thành viên Online

  Top
  CHỈ THÀNH VIÊN VIP MỚI ẨN ĐƯỢC QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

  Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo đã loại bỏ quảng cáo của diễn đàn. Điều này là không được phép đối với người dùng truy cập. Chỉ THÀNH VIÊN VIP mới có thể ẩn tính năng quảng cáo.

  XEM THƯ MỤC MIỄN PHÍ❌❌DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ UPDATE 2024!!!Hãy tắt chức năng ẩn quảng cáo từ trình duyệt của bạn để tiếp tục sử dụng chức năng của website.

  ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN VIP ⏱ DỊP 30/4 - 1/5
  ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO    KHÔNG. CẢM ƠN!