Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

mslanh

Ban quản trị Team YOPO
Tham gia
13/3/24
Bài viết
1,145
Điểm
36
tác giả
TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA SOẠN THEO BÀI được soạn dưới dạng file word gồm 73 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)

I. Nhận biết

Câu 1. Từ ngày 4 đến 11-2-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

A. Hội nghị Ianta (Liên Xô). B. Hội nghị Pốtxđam (Đức).

C. Hội nghị Niu Oóc (Mĩ). D. Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ).

Câu 2. Dự Hội nghị Ianta (2-1945) có nguyên thủ của những quốc gia nào dưới đây?

A. Anh, Pháp, Mĩ. B. Anh, Pháp, Đức. C. Liên Xô, Mĩ, Anh. D. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc.

Câu 3. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh (2/1945), được tổ chức tại quốc gia nào dưới đây?

A. Oasinhtơn (Mĩ). B. Ianta (Liên Xô). C. Pốtxđam (Đức). D. Luân Đôn (Anh).

Câu 4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội nước nào sẽ vào chiếm đóng Nhật Bản và Nam Triều Tiên?

A. Anh. B. Mĩ. C. Pháp. D. Liên Xô.

Câu 5. Ngày 24-10-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

A. Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực.

B. Mĩ và Liên Xô phê chuẩn bản Hiến chương Liên hợp quốc.

C. Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua Hiến chương Liên hợp quốc.

D. Năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an thông qua bản Hiến chương.

Câu 6. Tháng 9-1977, Việt Nam đã chính thức tham gia vào tổ chức nào dưới đây?

A. Liên hợp quốc (UN). B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

C. Tổ chức thương mại thế giới (WTO). D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Câu 7. Từ ngày 25-4 đến ngày 26-6-1945, Đại biểu 50 nước họp hội nghị quốc tế ở Xan Phranxcô (Mĩ) nhằm

A. thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít.

B. phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

C. thông qua hiến chương thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

D. Liên Xô sẽ tham chiến chống phát xít Nhật ở châu Á.

Câu 8. Cơ quan nào dưới đây của Liên hợp quốc có đầy đủ đại diện các nước thành viên, mỗi năm họp một lần?

A. Ban Thư kí. B. Đại hội đồng. C. Hội đồng Bảo an. D. Hội đồng Quản thác.

Câu 9. Hiến chương Liên hợp quốc được chính thức thông qua tại hội nghị nào dưới đây?

A. Hội nghị Ianta (Liên Xô). B. Hội nghị Niu Oóc (Mĩ).

C. Hội nghị Pốtxđam (Đức). D. Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ).

Câu 10. Tổ chức nào dưới đây là tiền thân của tổ chức Liên hợp quốc ngày nay?

A. Hội Quốc liên. B. Đệ tam quốc tế. C. Liên minh tiến bộ quốc tế. D. Khối Đồng minh chống phát xít.

Câu 11. Hội đồng Bảo an có vai trò như thế nào trong tổ chức Liên hợp quốc?

A. Phải phục tùng Đại hội đồng. B. Giữ vai trò trọng yếu. C. Là quan sát viên. D. Giữ vai trò cố vấn.

Câu 12. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, nước nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ. B. Anh. C. Liên Xô. D. Trung Quốc.

Câu 13. “Duy trì hòa bình và an ninh thế giới” là mục đích hoạt động của tổ chức nào dưới đây?

A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). B. Hiệp ước Đông Nam Á (SEATO).

C. Liên minh châu Âu (EU). D. Liên hợp quốc (UN).

Câu 14. Cơ quan nào dưới đây không thuộc tổ chức Liên hợp quốc?

A. Ban Thư kí. B. Đại hội đồng. C. Hội đồng bộ trưởng. D. Hồi đồng Kinh tế và Xã hội.

Câu 15. Hội nghị Ianta (2-1945) được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào dưới đây?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc. B. Chiến tranh thế giới thứ hai mới bùng nổ.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra quyết liệt.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.

Câu 16. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội của những nước nào sẽ đóng quân ở Đức?

A. Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô. B. Liên Xô, Mĩ, Canada và Pháp.

C. Anh, Liên Xô, Trung Quốc và Mĩ. D. Anh, Pháp, Mĩ, Pháp, Anh và Canada.

II. Thông hiểu

Câu 17. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

B. Chung sống hòa bình với sự nhất trí của năm cường quốc.

C. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dung vũ lực với nhau.

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

Câu 18. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945)?

A. Các nước Đồng minh đàm phán, ký kết các hiệp ước với các nước bại trận.

B. Các nước phát xít Đức, Italia ký văn kiện đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.

C. Các nước Đồng minh thỏa thuận chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức.

D. Các nước Đồng minh thỏa thuận khu vực đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng.

Câu 19. Việc Liên Xô là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ quốc tế?

A. Thể hiện là tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng duy trì hòa bình an ninh thế giới.

B. Góp phần hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản ở tổ chức Liên hợp quốc.

C. Tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau năm 1945.

D. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.

Câu 20. Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào tháng 9-1949 vì lí do nào dưới đây?

A. Do cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của người Đức.

B. Do sự thỏa thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị Ianta.

C. Do âm mưu của Anh, Pháp, Mĩ nhằm chia cắt lâu dài nước Đức.

D. Do chính sách phản động mà chủ nghĩa phát xít đã thi hành ở nước này.

Câu 21. Một trong những vấn đề cấp bách đòi hỏi các nước lớn phải giải quyết khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc là

A. thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

B. thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít.

C. phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

D. Liên Xô sẽ tham chiến chống phát xít Nhật ở châu Á.

Câu 22. Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945)?

A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

B. Nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh.

C. Thống nhất chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D. Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít.

Câu 23. Sự kiện nào dưới đây góp phần hình thành khuôn khổ trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Hội nghị Ianta (2 – 1945). B. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

C. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập. D. Tuyên bố của Tổng thống Mĩ Truman (3 – 1947).

Câu 24. Mục đích hoạt động chủ yếu của tổ chức Liên hợp quốc là

A. khắc phục hậu quả sau chiến tranh. B. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

C. giúp đỡ các nước thành viên về kinh tế, văn hóa.

D. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Câu 25. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

B. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

C. Hợp tác có hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục.

D. Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.

Câu 26. Cơ quan nào dưới đây giữ vai trò trọng yếu trong duy trì hòa bình và an ninh thế giới của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Đại hội đồng. B. Toà án quốc tế. C. Hội đồng Bảo an. D. Hội đồng quản thác.

Câu 27. Hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc vì

A. đã được các nước thành viên phê chuẩn. B. đã quy định bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc.

C. đề ra nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

D. đã nêu rõ mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

III. Vận dụng

Câu 28. Để nhanh chóng kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã

thống nhất nội dung nào dưới đây?

A. Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. Liên Xô sẽ vào giải giáp quân phiệt Nhật ở Bắc Triều Tiên.

C. Hồng quân Liên Xô sẽ tấn công vào sào huyệt Béc-lin của Đức.

D. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

Câu 29. Trật tự hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào dưới đây?

A. Những quyết định của Hội nghị Ianta và thỏa thuận sau đó của ba cường quốc.

B. Những quyết định của các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

C. Những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

D. Những quyết định của Hội nghị Pốtxđam.

Câu 30. Quyết định nào dưới đây tại Hội nghị Ianta (2-1945) đã tạo điều kiện cho Pháp trở lại xâm lược Đông Dương?

A. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.

B. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.

C. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

D. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương.

Câu 31. Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Pốtxđam (7– 1945) tạo ra những khó khăn mới cho cách mạng Đông Dương sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.

B. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.

C. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

D. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương.

1712108624749.png
 

DOWNLOAD FILE

 • YOPO.VN---TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA SOẠN THEO BÀI.doc
  1.1 MB · Lượt xem: 0
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  app làm trắc nghiệm lịch sử 12 ios bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 học kì 1 bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 phần 1 bài tập trắc nghiệm sử 12 bài 16 câu hỏi trắc nghiệm sử 12 bài 1 câu hỏi trắc nghiệm sử 12 bài 16 file câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 giải trắc nghiệm sử 12 bài 1 những câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 16 sách trắc nghiệm lịch sử 12 pdf sách trắc nghiệm sử 12 trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1 (có đáp an) trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1 nâng cao trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1 phần 2 trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1 vndoc trắc nghiệm lịch sử 12 bài 11 phần 1 trắc nghiệm lịch sử 12 bài 14 15 16 trắc nghiệm lịch sử 12 bài 16 trắc nghiệm lịch sử 12 bài 16 vietjack trắc nghiệm lịch sử 12 bài 16 vndoc trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21 phần 1 trắc nghiệm lịch sử 12 bài 9 phần 1 trắc nghiệm lịch sử 12 giai đoạn 30-45 trắc nghiệm lịch sử 12 giai đoạn 54-75 trắc nghiệm lịch sử 12 giữa kì 1 trắc nghiệm lịch sử 12 liên hợp quốc trắc nghiệm lịch sử 12 nguyễn xuân trường pdf trắc nghiệm lịch sử 12 on thi thpt quốc gia 2020 trắc nghiệm lịch sử 12 theo chuyên de trắc nghiệm lịch sử 12 theo chuyên de pdf trắc nghiệm lịch sử 12 từ 1919 đến 1930 trắc nghiệm lịch sử 12 từ 1945 đến 1954 trắc nghiệm lịch sử 12 từ 1954 đến 1975 trắc nghiệm lịch sử 12 từ 1975 đến 2000 trắc nghiệm lịch sử 12 từ bài 1 đến bài 13 trắc nghiệm lịch sử 12 vận dụng cao trắc nghiệm môn sử 12 bài 1 trắc nghiệm môn sử 12 bài 21 trắc nghiệm sử 12 trắc nghiệm sử 12 1 tiết trắc nghiệm sử 12 asean trắc nghiệm sử 12 bài 1 trắc nghiệm sử 12 bài 1 2 trắc nghiệm sử 12 bài 1 2 3 trắc nghiệm sử 12 bài 1 bài 2 trắc nghiệm sử 12 bài 1 có đáp án trắc nghiệm sử 12 bài 1 file trắc nghiệm sử 12 bài 1 hoc247 trắc nghiệm sử 12 bài 1 nâng cao trắc nghiệm sử 12 bài 1 online trắc nghiệm sử 12 bài 1 phần 2 trắc nghiệm sử 12 bài 1 tech12h trắc nghiệm sử 12 bài 1 theo mục độ trắc nghiệm sử 12 bài 1 thuvienhoclieu trắc nghiệm sử 12 bài 1 vietjack trắc nghiệm sử 12 bài 1 vndoc trắc nghiệm sử 12 bài 10 trắc nghiệm sử 12 bài 10 phần 1 trắc nghiệm sử 12 bài 12 trắc nghiệm sử 12 bài 13 trắc nghiệm sử 12 bài 14 trắc nghiệm sử 12 bài 14 15 16 trắc nghiệm sử 12 bài 15 trắc nghiệm sử 12 bài 16 trắc nghiệm sử 12 bài 16 17 trắc nghiệm sử 12 bài 16 có đáp án trắc nghiệm sử 12 bài 16 phần 2 trắc nghiệm sử 12 bài 16 thuvienhoclieu trắc nghiệm sử 12 bài 16 vungoi trắc nghiệm sử 12 bài 17 trắc nghiệm sử 12 bài 18 trắc nghiệm sử 12 bài 18 phần 1 trắc nghiệm sử 12 bài 2 trắc nghiệm sử 12 bài 2 online trắc nghiệm sử 12 bài 20 online trắc nghiệm sử 12 bài 22 - phần 2 trắc nghiệm sử 12 bài 3 phần 2 trắc nghiệm sử 12 bài 4 trắc nghiệm sử 12 bài 4 phần 1 trắc nghiệm sử 12 bài 4 phần 2 trắc nghiệm sử 12 bài 6 trắc nghiệm sử 12 bài 6 phần 2 trắc nghiệm sử 12 bài 8 trắc nghiệm sử 12 bài 9 trắc nghiệm sử 12 bài liên xô trắc nghiệm sử 12 bài một trắc nghiệm sử 12 bài trung quốc trắc nghiệm sử 12 chủ đề 1 trắc nghiệm sử 12 chủ đề 2 trắc nghiệm sử 12 chương 1 trắc nghiệm sử 12 chương 2 trắc nghiệm sử 12 chương 3 trắc nghiệm sử 12 chương 4 trắc nghiệm sử 12 có đáp án trắc nghiệm sử 12 có đáp an theo bài trắc nghiệm sử 12 cuối học kì 1 trắc nghiệm sử 12 file trắc nghiệm sử 12 giai đoạn 1919 đến 1930 trắc nghiệm sử 12 giai đoạn 1930 đến 1945 trắc nghiệm sử 12 giữa kì 1 trắc nghiệm sử 12 giữa kì 1 online trắc nghiệm sử 12 giữa kì 2 trắc nghiệm sử 12 hk1 có đáp án trắc nghiệm sử 12 hk2 trắc nghiệm sử 12 học kì 1 trắc nghiệm sử 12 học kì 1 có đáp án trắc nghiệm sử 12 học kì 1 online trắc nghiệm sử 12 học kì 2 trắc nghiệm sử 12 học kì 2 có đáp án trắc nghiệm sử 12 hocmai trắc nghiệm sử 12 hội nghị ianta trắc nghiệm sử 12 kì 1 trắc nghiệm sử 12 kì 2 trắc nghiệm sử 12 kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm sử 12 kiểm tra 15 phút trắc nghiệm sử 12 kiểm tra 15p trắc nghiệm sử 12 kiểm tra cuối kì 1 trắc nghiệm sử 12 kiểm tra giữa kì trắc nghiệm sử 12 kiểm tra giữa kì 1 trắc nghiệm sử 12 kiểm tra học kì 1 trắc nghiệm sử 12 lịch sử thế giới trắc nghiệm sử 12 lịch sử việt nam trắc nghiệm sử 12 liên xô trắc nghiệm sử 12 loga trắc nghiệm sử 12 mĩ trắc nghiệm sử 12 mĩ la tinh trắc nghiệm sử 12 mĩ tây âu nhật bản trắc nghiệm sử 12 mới nhất trắc nghiệm sử 12 moon.vn trắc nghiệm sử 12 mỹ trắc nghiệm sử 12 nâng cao trắc nghiệm sử 12 nước mỹ trắc nghiệm sử 12 nhật bản trắc nghiệm sử 12 ôn thi thpt quốc gia trắc nghiệm sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2020 trắc nghiệm sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2021 trắc nghiệm sử 12 on thi thpt quốc gia có đáp an trắc nghiệm sử 12 online trắc nghiệm sử 12 pdf trắc nghiệm sử 12 phần 2 trắc nghiệm sử 12 phần lịch sử thế giới trắc nghiệm sử 12 phong trào đồng khởi trắc nghiệm sử 12 quan hệ quốc tế trắc nghiệm sử 12 quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh trắc nghiệm sử 12 sự thành lập liên hợp quốc trắc nghiệm sử 12 tây âu trắc nghiệm sử 12 theo bài trắc nghiệm sử 12 theo chủ đề trắc nghiệm sử 12 theo mức độ trắc nghiệm sử 12 thi giữa học kì 1 trắc nghiệm sử 12 thi giữa kì trắc nghiệm sử 12 thi học kì 1 trắc nghiệm sử 12 từ bài 1 đến bài 10 trắc nghiệm sử 12 từ bài 1 đến bài 16 trắc nghiệm sử 12 từ bài 1 đến bài 8 trắc nghiệm sử 12 từ bài 3 trắc nghiệm sử 12 việt nam trắc nghiệm sử 12 việt nam từ 1919 đến 1930 trắc nghiệm sử 12 việt nam từ 1930 đến 1945 trắc nghiệm sử 12 việt nam từ 1945 đến 1954 trắc nghiệm sử 12 việt nam từ 1954 đến 1975 trắc nghiệm sử 12 vietjack trắc nghiệm sử 12 vndoc trắc nghiệm sử 12 vungoi trắc nghiệm sử bài 1 lớp 12 trắc nghiệm sử bài 16 lớp 12 trắc nghiệm sử bài 16 sử 12 trắc nghiệm sử bài 21 sử 12 trắc nghiệm sử bài 23 sử 12 trắc nghiệm sử bài 8 sử 12 trắc nghiệm sử lớp 12 trắc nghiệm sử lớp 12 bài 1 trắc nghiệm sử lớp 12 bài 16 trắc nghiệm sử lớp 12 bài 21 trắc nghiệm sử lớp 12 bài 22 trắc nghiệm sử lớp 12 bài 4 trắc nghiệm.sử 12 đề kiểm tra trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1 đề trắc nghiệm sử 12
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  35,713
  Bài viết
  37,181
  Thành viên
  138,522
  Thành viên mới nhất
  ngancute

  Thành viên Online

  Top
  CHỈ THÀNH VIÊN VIP MỚI ẨN ĐƯỢC QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

  Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo đã loại bỏ quảng cáo của diễn đàn. Điều này là không được phép đối với người dùng truy cập. Chỉ THÀNH VIÊN VIP mới có thể ẩn tính năng quảng cáo.

  XEM THƯ MỤC MIỄN PHÍ❌❌DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ UPDATE 2024!!!Hãy tắt chức năng ẩn quảng cáo từ trình duyệt của bạn để tiếp tục sử dụng chức năng của website.

  ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN VIP ⏱ DỊP 30/4 - 1/5
  ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO    KHÔNG. CẢM ƠN!