Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
MÔN TOÁN

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,032
Điểm
113
tác giả
TUYỂN TẬP 12 Đề thi toán lớp 7 giữa học kì 2 2023 CÓ ĐÁP ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỚI được soạn dưới dạng file word gồm 12 FILE trang. Các bạn xem và tải đề thi toán lớp 7 giữa học kì 2 2023 Về ở dưới.
đề thi toán lớp 7 giữa học kì 2 2023
A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7


TT
Chủ đề
Nội dung/
Đơn vị kiến thức
Mức độ đánh giá
Tổng
%
điểm
Nhận biết
Thông hiểu
Vận
dụng
Vận dụng cao
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
1​
Thu thập và tổ chức dữ liệu
Thu thập, phân loại,
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
1​
2,5
Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
1​
1​
10
2​
Phân tích và xử lí dữ liệu
Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
2​
1​
1​
2
20
3​
Một số yếu tố xác suất
Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
1​
1​
1​
22,5
4​
Các hình hình học cơ bản
Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
6​
1​
1​
2​
45
Tổng
10
2​
2​
3
3
2​
Tỉ lệ %
25
10
5
30
20
10
100
Tỉ lệ chung
70%
30%
100

B. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7
TT
Chủ đề
Mức độ đánh giá
Số câu hỏi theo mức độ
nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ
1
Thu thập và tổ chức dữ liệu
Thu thập, phân loại,
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
Thông hiểu :
– Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo;...).
1
TN
Vận dụng:
– Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.
Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
Nhận biết:
– Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
1
TN
Thông hiểu:
– Đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
1
TL
Vận dụng:
– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
2
TL
2
Phân tích và xử lí dữ liệu
Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
Nhận biết:
– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 7 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 7, Khoa học tự nhiên lớp 7,...) và trong thực tiễn (ví dụ: môi trường, y học, tài chính,...).
TN
2
TL
1
Thông hiểu:
– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
1
TN
MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT
3
Một số yếu tố xác suất
Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
Nhận biết:
– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
1
TN
1
TL
Thông hiểu:
– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).
1
TL
HÌNH HỌC PHẲNG
4
Các hình hình học cơ bản
Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.Nhận biết:
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.
– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt
6
TN
Thông hiểu:
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.
– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
1
TL
Vận dụng:
– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
1
TL
Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
2
TL

BÀI ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Chọn phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1.
Tam giác ABC ở hình vẽ là tam giác gì?A. Tam giác vuông cân. B. Tam giác vuông. C. Tam giác cân D. Tam giác đều
 • Câu 2. Biểu đồ sau đây (Hình 1) cho biết tỉ lệ các đồ ăn sáng của học sinh lớp 7B vào ngày Thứ Hai.

 • Hình 1
 • Có bao nhiêu thành phần trong biểu đồ trên?
A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Biểu đồ ở Hình 2 là
A. biểu đồ cột.
B. biểu đồ đoạn thẳng.
C. biểu đồ hình quạt.
D. biểu đồ cột kép.

Hình 2
Câu 4. Cho và có . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 5. Khi tìm hiểu trái cây được yêu thích nhất trong các loại (ổi, xoài, mận, cam) của các bạn học sinh lớp 7B, Bình thu được bảng dữ liệu (Bảng 1) như sau:
: ổi; : xoài;: mận; : cam.
Bảng 1​
Loại trái cây được yêu thích nhiều nhất của lớp 7B là gì?
A. Mận. B.Ổi. C. Cam. D. Xoài.
Câu 6. Trong các loại biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn), loại biểu đồ nào thích hợp để biểu diễn bảng số liệu thống kê bên dưới (Bảng2)?
 • Tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực học sinh lớp 7A
 • Loại
 • Tốt
 • Khá
 • Đạt
 • Chưa đạt
 • Tổng
 • Tỉ lệ
 • Bảng 2
A. Biểu đồ tranh. B. Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ đoạn thẳng. D. Biểu đồ hình quạt tròn.
Câu 7. Cho biết . Khi đó
A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Cho tam giác và tam giác có ; . Cần thêm một điều kiện gì để tam giác và tam giác bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc?
A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 6 mặt cân đối một lần. Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.
A. { chấm; chấm; chấm; chấm; chấm; chấm}
B. { chấm; chấm; chấm; chấm; chấm; chấm}.
C. { chấm; chấm; chấm; chấm; chấm; chấm}.
D. { chấm; chấm; chấm; chấm; chấm; 7 chấm}.
Câu 10. Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D, mỗi lớp có học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp đăng kí tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Phòng không – Không quân. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn Minh lập biểu đồ cột kép ở Hình 3 biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp.

Hình 3​
Bạn Minh đã biểu diễn nhầm số liệu của một lớp trong biểu đồ cột ghép ở Hình 1. Theo em, bạn Minh đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào?
A. Lớp 7A. B. Lớp 7B. C. Lớp 7C. D. Lớp 7D.
Câu 11. Cho hình vẽ 4. Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định sai?
 • A. . B. .
 • C. . D. .

Hình 4​
Câu 12. Tam giác có hai cạnh bằng nhau được gọi là tam giác gì?
 • A. Tam giác cân. B. Tam giác đều.
 • C. Tam giác vuông. D. Tam giác vuông cân.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm).
Câu 13.
Biểu đồ đoạn thẳng bên dưới (Hình 5) biểu diễn số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ năm đến năm .
Hình 5 (Nguồn: Tổng cục thống kê)
a) Trong giai đoạn từ năm đến năm , năm nào có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất? Năm nào có số học sinh mẫu giáo ít nhất?
b) Hoàn thiện bảng số liệu thống kê số học sinh mẫu giáo của nước ta theo mẫu sau:
 • Năm
 • Số học sinh
 • (nghìn học sinh)
c) Nhận xét về số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ đến năm
d) Số học sinh mẫu giáo năm giảm bao nhiêu phần trăm so với năm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
Câu 14. Một hộp có cái thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là 1; 2; 4; 7; 11. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.
a) Viết tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.
b) Tính xác suất của các biến cố:
: “ Rút được thẻ ghi số là số chẵn” ;
: “ Rút được thẻ ghi số là số nguyên tố” .
Câu 16. Cho tam giác cân ở . Lấy điểm thuộc cạnh và điểm thuộc cạnh sao cho .
a) Chứng minh .
b) Gọi là giao điểm của và . Tam giác là tam giác gì? Vì sao?
c) Chứng minh .
Câu 17. Ba địa điểm là ba đỉnh của tam giác với và khoảng cách giữa địa điểm và là m. Người ta đặt một loa truyền thanh tại một địa điểm nằm giữa và thì tại có thể nghe tiếng loa không nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa là m?

HƯỚNG DẪN CHẤM. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
C​
B​
B​
B​
A​
D​
C​
C​
C​
B​
D​
A​
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm).

Câu
Nội dung
Điểm
13
(2,0đ)
a) Trong giai đoạn từ năm đến năm :
Năm có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất.
Năm có số học sinh mẫu giáo ít nhất

0,25
0,25​
b)
 • Năm
 • Số học sinh
 • (nghìn học sinh)


0,5

c) Số học sinh mẫu giáo tăng từ năm đến năm .
Số học sinh mẫu giáo giảm từ năm đến năm .
0,25
0,25​
d) Tỉ số phần trăm giữa số học sinh mẫu giáo năm và số học sinh mẫu giáo năm là: .
Số học sinh mẫu giáo năm đã giảm so với năm .
0,25


0,25​

14
(2,0đ)
a) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: .

1,0
b. + Có kết quả thuận lợi cho biến cố .
Xác suất xảy ra biến cố là .
+ Có kết quả thuận lợi cho biến cố .
Xác suất xảy ra biến cố là .
0,25
0,25
0,25
0,25
15
(2,5đ)

Hình vẽ
a. Xét và có:
(gt);
chung;
( cân tại ).
Suy ra (c-g-c).
0,25
0,25
0,25
0,25​
b. Từ câu a, suy ra (hai góc tương ứng)
Mà (tam giác cân ở )
nên hay .
Do đó cân ở (có hai góc bằng nhau).
0,25
0,25
0,25
0,25​
c. Vì cân tại nên .
Vì (gt) nên cân tại nên .
Suy ra .
Mà hai góc ở vị trí đồng vị nên .

0,25


0,25​

16
(0,5 đ)
Ta có hình vẽ:
Gọi vị trí đặt loa là suy ra nằm giữa và .
Vì nên là đường vuông góc kẻ từ đến đường thẳng và các đoạn thẳng lần lượt là các đường xiên kẻ từ đến đường thẳng.
Do đó là ngắn nhất (Định lí đường xiên và đường vuông góc).
Hay m.
Vậy tại C không thể nghe tiếng loa nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa (tại ) là m.
0,25

0,25​


Ghi chú: Mọi cách giải khác đúng, phù hợp với chương trình đều chấm điểm tối đa.
1708790509016.png

THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • YOPO.VN--BỘ 12 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 GIỮA HỌC KÌ 2 WORD.zip
  2.9 MB · Lượt xem: 16
CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN
CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  bộ đề thi toán 7 học kì 2 bộ đề thi toán lớp 7 giữa học kì 1 các dạng đề thi toán 7 các dạng đề thi toán lớp 7 hk2 các dạng đề thi toán lớp 7 học kì 1 các đề thi giữa kì toán 7 học kì 1 các đề thi toán lớp 7 giữa học kì 1 giải đề thi toán 7 học kì 1 xem đề thi môn toán lớp 7 học kì 2 đề cương ôn thi giữa học kì 1 toán 7 đề thi cuối kì i môn toán 7 đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn toán đề thi giữa học kì 1 toán 7 amsterdam đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn toán đề thi giữa kì 1 môn toán 7 có đáp án đề thi giữa kì 1 toán 7 bắc giang đề thi giữa kì 1 toán 7 bắc ninh đề thi giữa kì 1 toán 7 file word đề thi giữa kì 1 toán 7 hải dương đề thi giữa kì 1 toán 7 pdf đề thi giữa kì 1 toán 7 phú thọ đề thi giữa kì 1 toán 7 sinh học đề thi giữa kì i toán 7 đề thi giữa kì ii toán 7 đề thi giữa kì toán 7 có đáp án đề thi giữa kì toán 7 học kì 1 đề thi giữa kì toán 7 học kì 1 violet đề thi giữa kì toán 7 kì 1 đề thi giữa kì toán lớp 7 kì 1 đề thi hk1 toán 7 đề thi hk1 toán 7 amsterdam đề thi hk1 toán 7 có đáp án đề thi hk1 toán 7 mới nhất đề thi hk1 toán 7 quận 3 đề thi hk1 toán 7 quận tân bình đề thi hk1 toán 7 quận tân phú đề thi hk1 toán 7 tphcm đề thi hk1 toán 7 vietjack đề thi hk1 toán 7 violet đề thi hk2 toán 7 amsterdam đề thi hk2 toán 7 bình dương đề thi hk2 toán 7 có trắc nghiệm đề thi hk2 toán 7 quận 1 đề thi hk2 toán 7 quận 3 đề thi hk2 toán 7 quận tân bình đề thi hk2 toán 7 tphcm đề thi hk2 toán 7 violet đề thi hki toán 7 violet đề thi hkii toán 7 mới nhất đề thi học kì 1 toán 7 bắc ninh đề thi học kì 1 toán 7 có trắc nghiệm đề thi học kì 1 toán 7 giảng võ đề thi học kì 1 toán 7 hải dương đề thi học kì 2 toán 7 bắc giang đề thi học kì 2 toán 7 bắc ninh đề thi học kì ii toán 7 đề thi học sinh giỏi toán 7 cấp huyện đề thi học sinh giỏi toán 7 co dap an đề thi học sinh giỏi toán 7 học kì 1 đề thi học sinh giỏi toán 7 huyện diễn châu đề thi học sinh giỏi toán 7 huyện phú xuyên đề thi học sinh giỏi toán 7 huyện yên định đề thi học sinh giỏi toán 7 mới nhất đề thi hsg toán 7 có đáp án đề thi hsg toán 7 huyện như xuân đề thi hsg toán 7 huyện phù ninh đề thi hsg toán 7 huyện phú xuyên đề thi hsg toán 7 huyện tam dương đề thi hsg toán 7 huyện việt yên đề thi hsg toán 7 huyện vĩnh yên đề thi hsg toán 7 huyện xuân trường đề thi hsg toán 7 huyện yên lạc đề thi hsg toán 7 huyện yên thành đề thi hsg toán 7 năm 2020 đề thi hsg toán 7 năm 2021 đề thi hsg toán 7 quận hà đông đề thi hsg toán 7 thành phố đề thi hsg toán 7 thành phố bắc giang đề thi hsg toán 7 thành phố vinh đề thi hsg toán 7 tỉnh bắc giang đề thi hsg toán 7 violet đề thi hsg toán 7 vndoc đề thi khảo sát toán 7 đề thi khảo sát toán 7 học kì 1 đề thi khảo sát toán 7 kì 2 đề thi lại toán 7 violet đề thi môn toán 7 giữa học kì 1 đề thi môn toán 7 học kì 1 đề thi môn toán 7 giữa kì 1 đề thi môn toán 7 học kì 2 đề thi olympic toán 7 có đáp án đề thi olympic toán 7 tphcm đề thi thử toán 7 giữa học kì 1 đề thi thử toán lớp 7 giữa học kì 1 đề thi toán 7 đề thi toán 7 cấp thành phố đề thi toán 7 chương 1 đề thi toán 7 có đáp án đề thi toán 7 cuối học kì 1 đề thi toán 7 cuối học kì 1 có đáp án đề thi toán 7 cuối học kì 2 đề thi toán 7 cuối kì 1 đề thi toán 7 cuối kì 2 đề thi toán 7 cuối năm đề thi toán 7 giữa hk1 đề thi toán 7 giữa học kì 1 đề thi toán 7 giữa học kì 1 2021 đề thi toán 7 giữa học kì 1 bắc ninh đề thi toán 7 giữa học kì 1 có trắc nghiệm đề thi toán 7 giữa học kì 1 có đáp án đề thi toán 7 giữa học kì 1 năm 2021 đề thi toán 7 giữa học kì 1 nam định đề thi toán 7 giữa học kì 1 online đề thi toán 7 giữa học kì 1 trắc nghiệm đề thi toán 7 giữa học kì 1 tự luận đề thi toán 7 giữa kì 1 đề thi toán 7 giữa kì 1 247 đề thi toán 7 giữa kì 1 có đáp án đề thi toán 7 giữa kì 1 năm 2021 đề thi toán 7 giữa kì 1 trắc nghiệm đề thi toán 7 giữa kì 2 đề thi toán 7 hk 2 đề thi toán 7 hk1 đề thi toán 7 hk2 đề thi toán 7 hk2 có đáp an đề thi toán 7 hk2 có đáp án violet đề thi toán 7 học kì 1 đề thi toán 7 học kì 1 có đáp án đề thi toán 7 học kì 1 học kì 1 đề thi toán 7 học kì 1 năm 2020 đề thi toán 7 học kì 1 nam định đề thi toán 7 học kì 1 violet đề thi toán 7 học kì 2 đề thi toán 7 học kì i đề thi toán 7 học sinh giỏi đề thi toán 7 hsg đề thi toán 7 kì 1 đề thi toán 7 kì 1 có đáp án đề thi toán 7 kì 2 đề thi toán 7 kì 2 có đáp án đề thi toán 7 kì 2 năm 2021 đề thi toán 7 lên 8 đề thi toán 7 năm 2020 đề thi toán 7 năm 2021 đề thi toán 7 nâng cao đề thi toán 7 online đề thi toán 7 trắc nghiệm đề thi toán 7 trắc nghiệm giữa kì 1 đề thi toán 7 violet đề thi toán khối 7 đề thi toán lớp 7 đề thi toán lớp 7 cuối học kì 1 đề thi toán lớp 7 giữa học kì 1 đề thi toán lớp 7 giữa học kì 1 có đáp án đề thi toán lớp 7 giữa học kì 1 hình học đề thi toán lớp 7 giữa kì 1 đề thi toán lớp 7 hk2 đề thi toán lớp 7 học kì 1 đề thi toán lớp 7 học kì 1 co dap an đề thi toán lớp 7 học kì 1 năm 2019 đề thi toán lớp 7 học kì 1 năm 2020 đề thi toán lớp 7 học kì i đề thi toán lớp 7 học kì ii đề thi toán lớp 7 kì 1 đề thi toán lớp 7 mới nhất đề thi toán lớp 7 năm 2019 đề thi toán lớp 7 năm 2021 đề thi toán lớp 7 quận bình tân đề thi toán lớp 7 tập 2 đề thi toán lớp 7 trường ams đề thi toán sasmo lớp 7 đề thi toán số lớp 7 đề thi toán đại số lớp 7 học kì 1
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  35,713
  Bài viết
  37,181
  Thành viên
  138,519
  Thành viên mới nhất
  Lâm Thành Dương

  Thành viên Online

  Top
  CHỈ THÀNH VIÊN VIP MỚI ẨN ĐƯỢC QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

  Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo đã loại bỏ quảng cáo của diễn đàn. Điều này là không được phép đối với người dùng truy cập. Chỉ THÀNH VIÊN VIP mới có thể ẩn tính năng quảng cáo.

  XEM THƯ MỤC MIỄN PHÍ❌❌DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ UPDATE 2024!!!Hãy tắt chức năng ẩn quảng cáo từ trình duyệt của bạn để tiếp tục sử dụng chức năng của website.

  ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN VIP ⏱ DỊP 30/4 - 1/5
  ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO    KHÔNG. CẢM ƠN!