Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

ĐỀ THI TỔNG HỢP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
80,499
Điểm
113
tác giả
TUYỂN TẬP BỘ Đề khảo sát chất lượng lớp 12 Bắc Ninh NĂM 2024 CÁC MÔN, CÓ ĐÁP ÁN được soạn dưới dạng file word gồm CÁC THƯ MỤC FILE trang. Các bạn xem và tải đề khảo sát chất lượng lớp 12 bắc ninh về ở dưới.
MÔN ĐỊA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH


(Đề có 04 trang)​
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
NĂM HỌC 2023 - 2024
Bài: Khoa học xã hội
Môn: Địa lí

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)


Mã đề 301

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................


Câu 41. Ven biển nước ta có dạng địa hình nào sau đây?

A. Sơn nguyên. B. Đầm phá. C. Cao nguyên. D. Núi lửa.

Câu 42. Vùng núi nước ta, làm ruộng bậc thang là biện pháp canh tác để

A. chống ô nhiễm đất. B. cải tạo đất hoang.

C. chống xói mòn đất. D. bảo vệ đất rừng.

Câu 43. Giải pháp chủ yếu để phòng chống lũ quét ở vùng núi nước ta là

A. xây dựng hồ thủy lợi. B. sử dụng đất hợp lí.

C. giao đất, giao rừng. D. định canh, định cư.

Câu 44. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Địa chất khoáng sản, cho biết bồn trầm tích nào sau đây thuộc vùng thềm lục địa phía Nam nước ta?

A. Nam Hải Nam. B. Tri Tôn. C. Nam Côn Sơn. D. Vịnh Bắc Bộ.

Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Địa chất khoáng sản, cho biết địa điểm nào sau đây có đất hiếm?

A. Quỳnh Nhai. B. Phong Thổ. C. Chợ Đồn. D. Cổ Định.

Câu 46. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết vùng khí hậu Đông Bắc Bộ có địa điểm nào sau đây?

A. Thanh Hóa. B. Điện Biên Phủ. C. Sa Pa. D. Hà Nội.

Câu 47. Cho biểu đồ:TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2022

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022, NXB Thống kê, 2023)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của một số quốc gia năm 2022?

A. Cam-pu-chia nhỏ hơn Mi-an-ma. B. Thái Lan lớn hơn Mi-an-ma.

C. Thái Lan thấp hơn Xin-ga-po. D. Mi-an-ma thấp hơn Xin-ga-po.

Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây chảy sang Cam-pu-chia?

A. Sông Trà Khúc. B. Sông Kì Lộ. C. Sông Xê xan. D. Sông Đà Rằng.

Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền địa lí tự nhiên, cho biết vịnh biển nào sau đây nằm ở phía nam vịnh Vân Phong?

A. Nước Ngọt. B. Xuân Đài. C. Cam Ranh. D. Quy Nhơn.

Câu 50.
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền địa lí tự nhiên, cho biết núi Yên Tử nằm ở cánh cung nào sau đây?

A. Ngân Sơn. B. Đông Triều. C. Bắc Sơn. D. Sông Gâm.

Câu 51. Vùng nội thủy của biển nước ta

A. chỉ có ý nghĩa về kinh tế. B. có độ sâu khoảng 200 m.

C. có chiều rộng là 12 hải lí. D. ở phía trong đường cơ sở.

Câu 52. Bão đổ bộ vào vùng ven biển nước ta thường gây ra

A. cháy rừng. B. ngập mặn. C. lũ ống. D. sương muối.

Câu 53. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta

A. có thiên nhiên giống vùng cận nhiệt.

B. có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.

C. chỉ có địa hình núi và cao nguyên.

D.
là miền duy nhất có đủ ba đai cao.

Câu 54. Địa hình nước ta

A. có cấu trúc cổ. B. có nhiều núi cao.

C. cao ở phía đông. D. chỉ có núi thấp.

Câu 55. Vùng biển nước ta tiếp giáp với vùng biển của

A. Mi-an-ma. B. Phi-lip-pin. C. Đông Timo. D. Nhật Bản.

Câu 56. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hình thể, cho biết dãy núi nào sau đây nằm ở biên giới Việt – Lào?

A. Dãy Tam Đảo. B. Dãy Hoàng Liên Sơn.

C. Dãy Pu Đen Đinh. D. Dãy Con Voi.

Câu 57. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hình thể, cho biết đỉnh núi nào sau đây nằm ở vùng Trường Sơn Nam?

A. Núi Mẫu Sơn. B. Núi Phu Hoạt. C. Núi Vọng Phu. D. Núi Rào Cỏ.

Câu 58. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết vào tháng 9 trên vùng biển nước ta bão thường di chuyển về hướng nào?

A. Đông Nam. B. Đông. C. Tây Bắc. D. Tây.

Câu 59. Đất feralit ở vùng đồi núi nước ta có đặc điểm nào sau đây?

A. Có màu đỏ vàng. B. Có màu xám đen.

C. Tầng đất rất mỏng. D. Có tính kiềm mạnh.

Câu 60. Sinh vật tự nhiên nước ta có tính đa dạng sinh học cao thể hiện ở

A. có nhiều kiểu hệ sinh thái. B. có nhiều loài bị tuyệt chủng.

C. đã lập nhiều vườn quốc gia. D. nhiều loài đang bị mất dần.

Câu 61. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết thành phố nào sau đây là thành phố trực thuộc trung ương?

A. Cần Thơ. B. Sa Đéc. C. Vũng Tàu. D. Cà Mau.

Câu 62. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các nhóm đất và các loại đất chính, cho biết vùng núi Trường Sơn Nam có loại đất nào sau đây?

A. Đất feralit. B. Đất cát biển. C. Đất mặn. D. Đất phèn.

Câu 63. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Thực vật và động vật, cho biết vườn quốc gia nào sau đây ở trên đảo?

A. Núi Chúa. B. Cà Mau. C. Cát Tiên. D. Côn Đảo.

Câu 64. Cho bảng số liệu:

NĐL SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2020​

(Đơn vị: nghìn người)

Quốc gia
Việt Nam
Thái Lan
In-đô-nê-xi-a
Phi-lip-pin
Thành thị
36 727​
35 698​
154 189​
52 008​
Nông thôn
60 612​
34 102​
119 335​
57 573​
(Nguồn: www.danso.org)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia năm 2020?

A. Phi-lip-pin cao hơn Việt Nam. B. In-đô-nê-xi-a thấp hơn Thái Lan.

C. Thái Lan thấp hơn Phi-lip-pin. D. Việt Nam cao hơn Thái Lan.Câu 65.
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Thu Bồn?

A. Sông Bồ. B. Sông Côn. C. Sông Bến Hải. D. Sông Cái.

Câu 66. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền địa lí tự nhiên, cho biết lát cắt A-B cắt qua địa điểm nào sau đây?

A. Sơn nguyên Đồng Văn. B. Dãy Con Voi.

C. Thung lũng sông Lô. D. Cao nguyên Mộc Châu.

Câu 67. Khu vực đồng bằng ven biển nước ta

A. do phù sa các sông lớn bồi tụ. B. có hệ thống đê sông ngăn lũ.

C. thường phân chia làm ba dải. D. chủ yếu là đất phù sa màu mỡ.

Câu 68. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết đảo Phú Quý thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây?

A. Bình Thuận. B. Bình Định. C. Ninh Thuận. D. Lâm Đồng.

Câu 69. Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta có biên độ nhiệt cao hơn phần lãnh thổ phía Nam chủ yếu do

A. nằm gần chí tuyến, hoạt động của gió mùa, thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh.

B. nằm ở vùng nội chí tuyến, hoạt động của gió Tín phong, địa hình nhiều đồi núi.

C. nằm xa xích đạo, hoạt động của gió đông bắc, số lần Mặt trời lên thiên đỉnh.

D. nằm gần vùng xích đạo, hoạt động của gió đông bắc, núi có hướng cánh cung.

Câu 70. Cho biểu đồ về lượng mưa và lưu lượng nước sông Hồng tại trạm Sơn Tây (Hà Nội)(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022, NXB Thống kê, 2023)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu lượng mưa và tốc độ tăng lưu lượng nước.

B. Lượng mưa và lưu lượng nước theo các tháng.

C. Tốc độ tăng lượng mưa và cơ cấu lưu lượng nước.

D. So sánh lượng mưa và nhiệt độ theo các tháng.

Câu 71. Vùng núi Đông Bắc có nhiều đồi núi thấp chủ yếu do

A. cấu trúc nền cổ, quá trình phong hóa và bồi tụ mạnh, con người.

B. vị trí địa lí, vận động Tân kiến tạo, quá trình xâm thực mạnh.

C. cấu trúc nền cổ, vận động hạ xuống, quá trình phong hóa yếu.

D. vận động nâng lên, quá trình xâm thực và bồi tụ xảy ra mạnh.

Câu 72. Nhiệt độ nước biển nước ta không đồng nhất chủ yếu do

A. biển rộng, hoạt động của gió mùa, độ sâu vùng biển.

B. nằm trong vùng nội chí tuyến, có gió mùa hoạt động.

C. biển kín, gió Mậu dịch hoạt động, độ muối khác nhau.

D. nằm ở nhiều vĩ độ, có dòng biển nóng, lạnh hoạt động.

Câu 73.
Thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Đông sang Tây chủ yếu do tác động của các yếu tố

A. vị trí địa lí, hình thể lãnh thổ, gió.

B. hình dạng lãnh thổ, gió mùa, bão.

C. địa hình, gió, hướng các dãy núi.

D. hướng núi, gió mùa, Biển Đông.

Câu 74. Địa hình bề mặt đồng bằng sông Hồng bị chia cắt thành nhiều ô chủ yếu do

A. chế độ nước sông theo mùa và lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.

B. mạng lưới sông ngòi dày đặc và có hệ thống đê biển ngăn mặn.

C. nằm ở hạ lưu của sông lớn và có nhiều đê sông, đê biển bao bọc.

D. xây dựng hệ thống đê sông và hoạt động sản xuất của con người.

Câu 75. Thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ khác với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu do

A. vị trí gần chí tuyến, gió đông bắc, địa hình vùng núi, áp thấp.

B. gió mùa, nằm trong vùng nội chí tuyến, ngoại lực, địa hình núi.

C. vị trí xa xích đạo, gió, hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh, nội lực.

D. gió tây nam và gió mùa Đông Bắc, nằm xa xích đạo, địa hình.

Câu 76. Ven biển Trung Bộ nước ta mùa mưa đến muộn hơn các khu vực khác chủ yếu do

A. gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc, dải hội tụ nhiệt đới, dãy Trường Sơn.

B. gió tây nam từ Bắc Ấn Độ dương, Tín phong, dải hội tụ nhiệt đới, áp thấp.

C. gió phơn Tây Nam, gió mùa Tây Nam, gió đông bắc, dải hội tụ nhiệt đới, bão.

D. Tín phong bán cầu Bắc, gió mùa Tây Nam, dải hội tụ nhiệt đới, bão, áp thấp.

Câu 77. Đai nhiệt đới gió mùa ở nước ta có hệ sinh thái phong phú đa dạng chủ yếu do

A. khí hậu mát mẻ, lượng mưa lớn theo mùa, nhiều núi.

B. nhiệt độ phân hóa đa dạng, mưa nhiều, đất màu mỡ.

C. có mùa hạ nóng, mưa theo mùa, địa hình núi đa dạng.

D. nền nhiệt độ cao, mưa và ẩm phân hóa, đất đa dạng.

Câu 78. Vùng núi đá vôi ở nước ta có nhiều hang động chủ yếu do

A. nhiều đá trầm tích, phong hóa lí học mạnh, mưa theo mùa.

B. đá dễ hòa tan, nhiệt độ cao, mưa nhiều, phong hóa mạnh.

C. địa hình dốc, nhiều nắng, mưa theo mùa, xâm thực mạnh.

D. thực vật giảm, nhiệt độ thấp, mưa nhiều, bóc mòn mạnh.

Câu 79. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH RỪNG CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2008 - 2021​

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm
Tổng diện tích rừng
Trong đó
Rừng tự nhiên
Rừng trồng
2008​
13 118,3​
10 348,6​
2 770,2​
2015​
14 061,9​
10 175,5​
3 886,3​
2019​
14 609,2​
10 292,4​
4 316,8​
2021​
14 745,2​
10 171,7​
4 573,5​
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)

Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô diện tích rừng của nước ta giai đoạn 2008 – 2021, các dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

A. cột, đường. B. tròn, đường. C. miền, tròn. D. cột, tròn.

Câu 80. Trung Bộ nước ta có mưa vào tháng IX chủ yếu do tác động của

A. gió mùa Đông Bắc, dải hội tụ nhiệt đới, bão.

B. gió tây nam, gió đông bắc, bão và áp thấp.

C. gió phơn Tây Nam, áp thấp nhiệt đới, frông.

D. gió mùa Tây Nam, dải hội tụ nhiệt đới, bão.

------ HẾT ------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXBGD Việt Nam xuất bản.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH


(Đề có 04 trang)​
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
NĂM HỌC 2023 - 2024
Bài: Khoa học xã hội
Môn: Giáo dục công dân

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)


Mã đề 301

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................


Câu 81. Hành vi trái pháp luật là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho các

A. quan hệ chính trị của nhà nước. B. nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

C. hoạt động của các tổ chức, cá nhân. D. quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Câu 82. Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc

A. trấn áp bằng bạo lực. B. đe dọa bức cung.

C. giáo dục là chủ yếu. D. tăng thêm hình phạt.

Câu 83. Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Làm nhân chứng cho một vụ án. B. Vận chuyển pháo nổ từ 06 kilôgam trở lên.

C. Công khai đấu giá tài sản cá nhân. D. Tham gia hoạt động tôn giáo.

Câu 84. Đặc trưng nào sau đây của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác?

A. Tính quyền lực bắt buộc chung. B. Tính xác định về hình thức.

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định về nội dung.

Câu 85. Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về loại tội phạm nào sau đây?

A. Nghiêm trọng do cố ý. B. Ít nghiêm trọng.

C. Nghiêm trọng do vô ý. D. Rất nghiêm trọng.

Câu 86. Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau được quyền

A. cạnh tranh lành mạnh. B. đầu cơ gây rối loạn thị trường.

C. bảo vệ môi trường. D. kinh doanh mọi ngành nghề.

Câu 87. Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là bình đẳng

A. về lợi nhuận. B. về quyền và nghĩa vụ.

C. trước nhà nước và xã hội. D. trước pháp luật.

Câu 88. Năng lực trách nhiệm pháp lí của một người phụ thuộc vào các yếu tố: độ tuổi và tình trạng

A. sức khỏe - tâm lí. B. sức khỏe - tâm sinh lí.

C. nhận thức - tâm lí. D. sức khỏe - sinh lí.

Câu 89. Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự do tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng của mình là thực hiện

A. đầu tư kinh tế. B. nghĩa vụ lao động.

C. quyền quản lí. D. quyền lao động.

Câu 90. Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ cho rằng bị can gây khó khăn cho việc điều tra, cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt?

A. Viện kiểm sát nhân dân. B. Mặt trận Tổ quốc.

C. Hội đồng nhân dân. D. Cảnh sát điều tra và Tòa án.

Câu 91. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc công dân các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được

A. đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp. B. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng.

C. bảo tồn trang phục dân tộc. D. tổ chức lễ hội truyền thống.

Câu 92. Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa

A. quy phạm pháp luật. B. quy định bắt buộc.

C. quy tắc chung. D. chuẩn mực chung.

Câu 93. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục thể hiện ở việc công dân thuộc các dân tộc khác nhau đều được bình đẳng về

A. cơ hội học tập. B. đời sống xã hội.

C. phát triển văn hóa. D. phát triển chính trị.

Câu 94. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính trong trường hợp nào sau đây?

A. Vay tiền không trả. B. Sử dụng ma túy.

C. Thường xuyên đi làm muộn. D. Mua bán nội tạng người.

Câu 95. Cặp câu nào sau đây không thể hiện nội dung bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A. Đói lòng ăn hột chà là/Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.

B. Trăng khuya trăng rụng xuống cầu/Vì con cha mẹ dãi dầu nắng mưa.

C. Mẹ già ở túp lều tranh/Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.

D. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng/Con nuôi cha mẹ kể tháng, kể ngày.

Câu 96. Việc làm nào sau đây là thực hiện đúng nghĩa vụ của các chủ thể sản xuất kinh doanh?

A. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa. B. Gian lận trong việc nộp thuế.

C. Đối xử công bằng với nhân viên. D. Chủ động mở rộng quy mô.

Câu 97. Trong nền kinh tế thị trường, nếu công nghệ và kĩ thuật chưa được ứng dụng phổ biến thì năng suất lao động thấp và chi phí lao động sản xuất ra hàng hoá tăng điều đó dẫn đến lượng cung hàng hóa thay đổi như thế nào sau đây?

A. Cung không đổi. B. Cung bằng cầu. C. Cung giảm xuống. D. Cung tăng lên.

Câu 98. Quá trình sản xuất bao gồm các yếu tố nào sau đây?

A. Sức lao động và tư liệu lao động. B. Tư liệu lao động và đối tượng lao động.

C. Sức lao động và tư liệu sản xuất. D. Tư liệu lao động và công cụ lao động.

Câu 99. Anh V bán mảnh đất được 2 tỉ đồng. Vào ngày vía thần tài, anh mua vàng hết 500 triệu đồng, 500 triệu trả nợ, 900 triệu đầu tư kinh doanh quần áo, 100 triệu biếu bố mẹ dưỡng già. Số tiền nào sau đây của anh V đã thực hiện chức năng phương tiện lưu thông và cất trữ?

A. 01 tỉ đồng. B. 02 tỉ đồng. C. 1,5 tỉ đồng. D. 1,4 tỉ đồng.

Câu 100. Nội dung nào sau đây không thuộc quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân?

A.
Không ai được làm thiệt hại tới danh dự và uy tín của người khác.

B.
Không ai được xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm của người khác.

C.
Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác.

D.
Không ai được xâm phạm tới bí mật đời tư của người khác.

Câu 101.
Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khắc phục

A. trình độ phát triển quá thấp của một số dân tộc.

B. khoảng cách về trình độ phát triển xã hội giữa các dân tộc.

C. sự phân hóa giàu nghèo giữa các dân tộc.

D. sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc.

Câu 102. Bất kì ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp người đó

A.
chưa thực hiện hành vi phạm tội. B. phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

C.
chuẩn bị thực hiện tội phạm nghiêm trọng. D. đang thực hiện hành vi phạm tội.

Câu 103.
Tác động tiêu cực của quy luật giá trị đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa là làm

A. năng suất lao động tăng lên. B. tổ chức độc quyền phát triển.

C. phân hóa giàu nghèo gia tăng. D. tình trạng lạm phát xuất hiện.

Câu 104.
Theo quy định của pháp luật, việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo và

A. năng lực, trách nhiệm pháp lí. B. giới tính, địa vị.

C. thu nhập, độ tuổi. D. giới tính, độ tuổi.

Câu 105. Lao động nam và lao động nữ không được bình đẳng ở nội dung nào sau đây?

A. Làm mọi công việc. B. Hưởng bảo hiểm.

C. Độ tuổi tuyển dụng. D. Tiêu chuẩn tuyển dụng.

Câu 106. Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Ủy quyền bầu cử. B. Tiêu thụ hàng giả.

C. Giải cứu đồng phạm. D. Đăng kí kinh doanh.

Câu 107. Cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ của anh H thường xuyên xả trực tiếp chất thải ra môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và canh tác nông nghiệp của bà con trong vùng. Sau khi xem xét, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục hậu quả nên được bà con đánh giá cao. Việc xử phạt của cơ quan chức năng đã thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính quyền lực bắt buộc chung.

Câu 108. Hành vi vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ, hoàn cảnh như nhau thì từ người giữ chức vụ trong chính quyền đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí

A. không giống nhau. B. khác nhau.

C. như nhau. D. bằng nhau.

Câu 109. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc

A. dân chủ, công bằng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

B. dân chủ, công bằng, bình đẳng, không phân biệt đối xử.

C. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

D. tự do, tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

Câu 110. Chung cư Y đang được xây dựng do ông Q là chủ đầu tư, ông P là chủ thầu xây dựng, anh T là trưởng nhóm thi công và anh B, anh C là công nhân. Vì ông Q trì hoãn việc chi trả tiền công như đã thỏa thuận từ trước nên ông P đã giảm bớt chi phí mua vật liệu bằng cách chỉ đạo anh T không mua bạt che chắn công trình. Khi anh B và anh C thi công đã vô ý để rơi vật liệu xây dựng làm một người tham gia giao thông bị thương nhẹ phải vào viện sơ cứu. Sau phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã kiểm tra quá trình thi công thì ông Q và ông P không xuất trình được giấy phép xây dựng. Ông Q và ông P cùng phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Kỉ luật và hành chính. B. Hình sự và kỉ luật.

C. Hành chính và hình sự. D. Hành chính và dân sự.

Câu 111. Phát hiện B lẻn vào nhà mình bắt trộm chó, ông T đã hô hoán người dân xung quanh đuổi bắt. Sau khi bắt được B, ông T cùng anh S và anh N, hàng xóm, rất tức giận vừa chửi mắng vừa đánh B bị thương tích 2%. Bà G, vợ ông T, bắt B quỳ trước mặt mọi người để nhận lỗi. Chị V lấy điện thoại phát trực tiếp trên mạng những hình ảnh đó. Sau khi bình tĩnh trở lại, bà G khuyên chồng giải B lên trụ sở công an, nhưng do quá tức giận ông T không nghe và bắt bà G giam B ở nhà kho, bỏ đói đến ngày hôm sau khiến B phải đi cấp cứu. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự của công dân?

A. Chị V, ông T và bà G. B. Anh S, anh N và ông T.

C. Chị V và anh S. D. Bà G và ông T.

Câu 112. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh H, một thanh niên người dân tộc thiểu số được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng. Sau 3 năm triển khai dự án, mô hình của anh H đã mang lại thu nhập cho gia đình và các hộ dân trong bản. Thấy anh H là thanh niên có khát vọng, Ủy ban nhân dân huyện đã đề cử anh đi học đại học theo chế độ cử tuyển. Nhận thấy đây là cơ hội để nâng cao trình độ và có thể góp phần giúp địa phương nhiều hơn nên anh đã đồng ý. Anh H được nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng trong các lĩnh vực nào sau đây?

A. Văn hóa - chính trị. B. Kinh tế - giáo dục.

C. Kinh tế - chính trị. D. Chính trị - giáo dục.

Câu 113. Bà K và ông H có bốn người con là chị T, M, N và anh X. Sau khi chồng mất, bà K họp gia đình và tuyên bố cho anh X toàn bộ căn nhà ngoài mặt phố, còn căn nhà trong làng cho chị T mượn để ở vì vợ chồng chị đã li hôn. Sau một thời gian ở nhờ nhà mẹ đẻ, chị T bàn với M và N yêu cầu mẹ phải chia căn nhà làm ba cho mỗi chị em một phần. Bà K không đồng ý nên bốn mẹ con mâu thuẫn gay gắt với nhau. Một tuần sau, ba chị em bàn bạc phân công nhiệm vụ. Chị N đi mua xăng, chị M đi đón bà K rồi tất cả cùng vào nhà trong nơi chị T đang ở. Tại đây, bốn mẹ con lại tranh luận tiếp về việc phân chia tài sản. Bà K vẫn nhất quyết không đồng ý. Bức xúc, chị M đã đổ can xăng xuống sàn nhà và châm lửa đốt. Cả bốn mẹ con cùng bị bỏng và được người dân đưa đi cấp cứu. Sau 5 ngày điều trị, chị M do bị bỏng nặng nên không qua khỏi. Những ai sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Chị M và chị N. B. Chị T và chị N.

C. Anh X, chị M và bà K. D. Chị M, chị N và chị T.

Câu 114. Chị H được bố mẹ cho 100 triệu đồng và 10 chỉ vàng để làm của hồi môn. Sau khi kết hôn, chị bán hết số vàng để góp vốn cùng anh V (chồng chị) mua ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Việc kinh doanh thuận lợi nên vợ chồng anh chị đã mua được một căn hộ. Vào dịp tết, chị đã mua xổ số và trúng giải trị giá 60 triệu đồng. Tài sản nào sau đây thuộc sở hữu riêng của chị H?

A. 160 triệu đồng. B. 100 triệu và 10 chỉ vàng.

C. 100 triệu đồng. D. Ô tô và căn hộ.

Câu 115. Anh N là nhân viên bưu chính đã liên lạc với khách hàng là anh K để giao bưu phẩm. Vì đang đi vắng nên anh K nhờ anh N giao bưu phẩm cho chị Y là hàng xóm nhận hộ. Khi sang nhà chị Y để nhận lại bưu phẩm, anh K phát hiện chị Y đã mở bưu phẩm của mình ra xem nên rất tức giận và vô ý đẩy chị Y ngã khiến chị bị thương. Chị Y đã bị vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Bất khả xâm phạm về địa vị. D. Được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín.

Câu 116. Theo quy định của pháp luật, người chồng thường xuyên đánh chửi và khinh thường vợ vì vợ không làm ra tiền mà chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái là vi phạm quyền tự do cơ bản nào của công dân và ở lĩnh vực nào sau đây?

A. Bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe/ Hôn nhân và gia đình.

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm/ Nhân thân giữa vợ và chồng.

C. Được bảo hộ về tính mạng sức khỏe, danh dự và nhân phẩm/ Hôn nhân và gia đình.

D. Bất khả xâm phạm về thân thể/ Giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Câu 117. Do kinh doanh thua lỗ, anh D đã đề nghị chị H cầm cố ngôi nhà mà bố mẹ chị để lại cho chị sau khi qua đời nhưng chị không đồng ý. Vốn có định kiến với chị H, cùng với việc kinh doanh của anh D gặp khó khăn, bà M (mẹ anh D) đã tung tin chị H có quan hệ bất chính với một đồng nghiệp cùng công ty rồi ép con trai ly hôn nhưng anh D từ chối. Trong một lần đi dự hội nghị khách hàng, anh K, em trai anh D vô tình bắt gặp chị H đang dự tiệc cùng với anh Q giám đốc. Vốn nghi ngờ từ trước, anh K đã lăng mạ, sỉ nhục chị H và anh Q rồi gọi điện cho vợ anh Q là chị T đến hội nghị. Do ghen tuông nên chị T đã lao vào đánh chị H đồng thời mắng chửi anh Q và yêu cầu anh đuổi việc chị H. Những ai sau đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Bà M, chị T và anh K. B. Chị T, anh D và anh K.

C. Anh D, chị H và bà M. D. Anh K, bà M và anh Q.

Câu 118. Hai cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược của anh P và anh K cùng bí mật bán thêm thực phẩm chức năng ngoài danh mục được cấp phép. Trước đợt kiểm tra định kì, anh P đã nhờ chị S chuyển mười triệu đồng cho ông H trưởng đoàn thanh tra liên ngành để ông bỏ qua chuyện này. Vì vậy, khi tiến hành kiểm tra hai quầy thuốc trên, ông H chỉ lập biên bản xử phạt cửa hàng của anh K, còn ông M cán bộ phòng cháy chữa cháy đã xử phạt 2 cửa hàng về hành vi chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Ông H thực hiện chưa đúng hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

A. Tuân thủ quy tắc. B. Áp dụng pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật. D. Phổ biến pháp luật.

Câu 119. Vợ chồng chị M, anh P có con trai 8 tuổi là cháu H. Anh Q, anh N là nhân viên của một công ty nhà nước, anh N là anh họ của chị M. Một lần, được chị M nhờ trông giữ cháu H là bạn cùng lớp với con trai mình, anh Q đã đưa con trai và cháu H đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu H bật công tắc điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh Q đã đến gặp chị M yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị M tránh mặt, anh Q đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị M. Biết được thông tin từ vợ, anh P là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh N đến nhà anh Q để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh P, anh N vội vàng bỏ ca trực để cùng anh P đến nhà anh Q. Tại đây, do anh Q không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh N và anh P vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh Q. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật?

A. Anh P và anh N. B. Anh Q và anh N. C. Anh Q và anh P. D. Chị M và anh Q.

Câu 120. Anh H và chị K sống với nhau không có hôn thú đã được 1 năm. Do thường xuyên bị anh H đánh đập, chị K đã về nhà bố mẹ đẻ là ông G, bà Y xin ở tạm. Nhưng bị ông G, bà Y đuổi đi vì trước nay ông bà phản đối việc chị K sống chung với anh H. Hôm sau, anh H cầm dao xông vào nhà ông G để đe dọa. Quá hoảng sợ, bà Y chạy vội ra vườn và ngã đập đầu vào tường rào dẫn đến chấn thương sọ não. Ông G chạy vào bếp vớ được cây gậy sắt xông ra đánh vào lưng anh H. Bị đánh bất ngờ, anh H quay lại chửi rủa rồi cầm dao đuổi chém ông G. Biết không đánh lại được H nên ông chạy sang hàng xóm kêu cứu. Đúng lúc đó, con trai ông G là anh T về nhà, vớ được cây gậy ông G đưa cho liền đập một gậy vào đầu khiến anh H ngất tại chỗ. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe vừa vi phạm bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Ông G, bà Y và anh T. B. Anh H, anh T và ông G.

C. Chỉ mình ông G. D. Chị K, anh H và ông G.

------ HẾT ------
MỖI MÔN GỒM 24 ĐỀ THI!
1707191858080.png

CHI TIẾT CÁC MÔN
MÔN TOÁN
1707191878712.png

VẬT LÝ
1707191895860.png

TIẾNG ANH
1707191911255.png


THẦY CÔ TẢI FILE ĐÍNH KÈM!

 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY.

 • YOPO.VN--ĐỀ KHẢO SÁT 12--Địa lí.zip
  1 MB · Lượt xem: 1
 • YOPO.VN--ĐỀ KHẢO SÁT 12--GDCD.zip
  466.3 KB · Lượt xem: 1
 • YOPO.VN--ĐỀ KHẢO SÁT 12--Hoá học.zip
  488.6 KB · Lượt xem: 1
 • YOPO.VN--ĐỀ KHẢO SÁT 12--Lịch sử.zip
  403.1 KB · Lượt xem: 1
 • YOPO.VN--ĐỀ KHẢO SÁT 12--Ngữ văn.zip
  32.4 KB · Lượt xem: 1
 • YOPO.VN--ĐỀ KHẢO SÁT 12-Sinh học.zip
  1 MB · Lượt xem: 1
 • YOPO.VN--ĐỀ KHẢO SÁT 12Tiếng Anh.zip
  476.3 KB · Lượt xem: 1
 • YOPO.VN--ĐỀ KHẢO SÁT 12--Toán.zip
  8.9 MB · Lượt xem: 2
 • YOPO.VN--ĐỀ KHẢO SÁT 12--Vật lí.zip
  6.3 MB · Lượt xem: 2
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ:
ZALO:0979702422

TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

BÀI VIẾT MỚI

Thống kê

Chủ đề
32,454
Bài viết
33,905
Thành viên
126,169
Thành viên mới nhất
ankoha

Thành viên Online

Top