gam fa thứ

 1. Yopovn

  Quãng của điệu trưởng hòa thanh và điệu thứ hòa thanh. Các quãng đặc biệt.

  Quãng của điệu trưởng hòa thanh và điệu thứ hòa thanh. Các quãng đặc biệt. HÒA THANH. VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG ÂM NHẠC 1. Định nghĩa: Hòa thanh là một môn học đề cập tới các mối liên hệ qua lại giữa các âm và chồng âm, hợp âm mà những mối lien hệ này được xác lập dựa trên những cơ sở vật lý của âm...
 2. Yopovn

  Các quãng của điệu trưởng tự nhiên và điệu thứ tự nhiên.

  Các quãng của điệu trưởng tự nhiên và điệu thứ tự nhiên. Điệu thức trưởng hòa thanh & Điệu thức trưởng giai điệu 1. Điệu thức trưởng hòa âm Khi tác phẩm âm nhạc được...
 3. Yopovn

  Các giọng cùng tên. Một vài nét giống và khác nhau của điệu trưởng và thứ. Ý nghĩa của điệu thức trưởng và thứ trong âm nhạc.

  Các giọng cùng tên. Một vài nét giống và khác nhau của điệu trưởng và thứ. Ý nghĩa của điệu thức trưởng và thứ trong âm nhạc. Cách xác định giọng 1. Cách xác định giọng Xác định giọng là việc rất cần thiết khi tìm hiểu hoặc luyện tập một tác phẩm âm nhạc. Điều này giúp...
 4. Yopovn

  Điệu thứ hòa thanh và điệu thứ giai điệu. Các giọng thứ. Các giọng song song. Vòng quảng năm của các giọng thứ.

  Điệu thứ hòa thanh và điệu thứ giai điệu. Các giọng thứ. Các giọng song song. Vòng quảng năm của các giọng thứ. 1. Điệu thức thứ hòa âm (hòa thanh) Đây là dạng điệu thức rất phổ biến, ở đó tác phẩm âm nhạc được viết ở điệu thức thứ (điệu tthứ) có âm bậc VII nâng lên ½ cung so với điệu thức...
 5. Yopovn

  Điệu thứ. Gam thứ tự nhiên. Các bậc của điệu thứ và các thuộc tính của chúng.

  Điệu thứ. Gam thứ tự nhiên. Các bậc của điệu thứ và các thuộc tính của chúng. Điệu Thức Thứ, Gam Thứ Tự Nhiên 1. Điệu thức thứ Điệu thức thứ là điệu thức gồm có bảy bậc âm, trong đó có âm I, âm III và âm V là âm ổn định. Bậc I và bậc III tạo thành quãng 3 thứ, bậc III và...
 6. Yopovn

  Giọng trưởng hòa thanh và giọng trưởng giai điệu.

  Giọng trưởng hòa thanh và giọng trưởng giai điệu. Điệu trưởng hòa thanh và điệu trưởng giai điệu 1. Điệu trưởng hòa thanh Ngoài điệu trưởng tự nhiên, trong nhiều tác phẩm âm nhạc còn gặp dạng điệu thức trưởng có bậc VI hạ thấp xuống nửa cung. Điệu thức này gọi là điệu...
 7. Yopovn

  Giọng điệu. Các giọng trưởng có dấu thăng và dấu giáng. Vòng quãng năm. Sự trùng âm của các giọng trưởng.

  Giọng điệu. Các giọng trưởng có dấu thăng và dấu giáng. Vòng quãng năm. Sự trùng âm của các giọng trưởng. Các giọng trưởng có dấu thăng, dấu giáng 1. Khái niệm về giọng Giọng (còn gọi là điệu tính) là điệu thức được thể hiện ở một độ cao nhất định. Tên một giọng bao gồm...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn