Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
ĐỀ THI TỔNG HỢP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,032
Điểm
113
tác giả
BỘ ĐỀ CƯƠNG/ Đề kiểm tra tin học lớp 7 giữa học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023-2024 TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG, ỦY BAN NHÂN DÂN TP.BIÊN HÒA được soạn dưới dạng file word, PDF gồm 6 file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.BIÊN HÒA
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quang Vinh, ngày … tháng … năm 2024​

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN TIN HỌC LỚP 7

Thời gian làm bài 45 phút


Không tính thời gian phát đề

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Kết quả hiển thị trong ô tính có công thức =13% là bao nhiêu?

A. 13B. 0.13C. 1300D. 13%
Câu 2. Cho số liệu như trong bảng sau, muốn tính tổng của ô A1 và ô B1 ta gõ công thức vào cột C1 là gì?

A. A1+B1
B. A1+B1=
C. =A1+B1
D. =A+B
Câu 3. Trong Microsoft Excel, hàm MAX dùng để làm gì?

A. Tính tổng các giá trị được chọn.
B. Tính trung bình cộng của các giá trị được chọn.
C. Tìm giá trị nhỏ nhất trong các giá trị được chọn.
D. Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị được chọn.
Câu 4. Trong Excel, các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán cộng, trừ, nhân, chia lần lượt là?

A. “+”, “-”, “.”, “/”B. “+”, “-”, “*”, “/”
C. “^”, “/”, “:”, “x”D. “+”, “-”, “^”, “\”
Câu 5. Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?

A. =(12+8)/2^2+5*6B. =(12+8):22+5×6
C. =(12+8):2^2+5*6D. (12+8)/22+5*6
Câu 6. Một trang chiếu là một trang có thể hiện thị những gì?

A. Văn bản.
B. Văn bản và biểu đồ.
C. Văn bản, biểu đồ và hình ảnh.
D. Văn bản, biểu đồ, hình ảnh và video.
Câu 7. Để tính tổng các giá trị từ ô A1 đến ô A5 ta gõ công thức là?

A. SUM(A1,A5)B. =SUM(A1,A5)
C. =SUM(A1:A5)D. SUM(A1:A5)
Câu 8. Quy tắc chung viết một hàm trong công thức là gì?

A. Sau tên cột là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc đơn.
B. Sau tên hàng là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc đơn.
C. Sau tên hàm là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc đơn.
D. Sau tên hằng là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc đơn.
Câu 9. Để in một trang tính ta chọn lệnh nào?

A. Print PreviewB. PrintC. PasteD. Copy
Câu 10. Để căn chỉnh tiêu đề của bảng “PHIẾU ĐIỂM CÁ NHÂN” vào giữa đoạn A1:E1 như hình, ta cần chọn khối ô A1:E1 rồi nháy chuột vào nút lệnh nào?

A.
B.
C.
D.
Câu 11. Để chọn màu nền cho trang chiếu, em cần nháy chuột phải vào trang chiếu được chọn ở cột bên trái, sau đó chọn lệnh nào?

A.B.
C.D.
Câu 12. Lệnh nào để căn phải dữ liệu trong ô tính?

A.B.C.D.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. Hãy nêu cách nhận biết ô tính có chứa một công thức là gì?

Câu 2. Bài trình chiếu thường gồm những trang chiếu nào?

Câu 3. Em hãy nêu các bước định dạng văn bản cho trang chiếu?

Câu 4. Các công thức sau đây sai ở vị trí nào, em hãy sửa lại cho đúng?

a. =SUM(1.5A1:A5)
b. =SUM(K1:H 1)
c. =SUM B1:B3
d. =SUM(45+24)
&

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
KT.HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)​
(Ký, ghi rõ họ tên)​
P.HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Khánh Linh​
Nguyễn Thị Kiều Oanh​


ỦY BAN NHÂN DÂN TP.BIÊN HÒA
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Quang Vinh, ngày … tháng … năm 2024​

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN TIN HỌC LỚP 7

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm

Câu
1​
2​
3​
4​
5​
6​
7​
8​
9​
10​
11​
12​
Đáp án
B​
C​
D​
B​
A​
D​
C​
C​
B​
A​
C​
C​
II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu hỏi
Nội dung đáp án
Điểm
Câu 1
(2 điểm)​
Để nhận biết ô tính có chứa một công thức ta thực hiện.
Bước 1. Nháy chuột còn vào ô đó.
Bước 2. Quan sát thanh công thức nếu nội dung bắt đầu với dấu “=”, đó là ô có chứa một công thức.
2​
Câu 2
(2 điểm)​
Bài trình chiếu thường gồm.
- Trang tiêu đề là trang đầu tiên của bài trình chiếu, có tên bài trình bài và tác giả.
- Các trang tiếp theo trình bày chi tiết nhưng ngắn gọn, súc tích về từng nội dung.
- Trang kết thúc bài trình chiếu thường là lời cám ơn người tham dự.
2​
Câu 3
(2 điểm)​
Bước 1. Chọn đoạn văn bản cần định dạng.
Bước 2. Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Font, trên dải lệnh Home để thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ và màu nền.
Bước 3. Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Paragraph, trên dải lệnh Home để căn lề và giãn dòng.
2​
Câu 4
(1 điểm)​
a. Thiếu dấu “,” giữa 2 hai tham số. Sửa lại =SUM(1.5,A1:A5)
b. Thừa dấu cách ở địa chỉ ô H1. Sửa lại =SUM(K1:H1)
c. Thiếu dấu đóng mở ngoặc đơn. Sửa lại =SUM(B1:B3)
d. Sai dấu phân cách giữa hai tham số. Sửa lại =SUM(45,24)
1​


1712119946190.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn--GHKII 23-24.rar
  1.6 MB · Lượt xem: 0
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  chuyên đề tin học 7 chuyên đề tin học 7 violet dạy học theo chủ đề tin học 7 giải đề cương tin học 7 tin học 7 chủ đề 1 phần mềm bảng tính tin học 7 chủ đề 2 tin học 7 chủ đề 3 tin học 7 chủ đề 5 định dạng trang tính đề cương môn tin học lớp 7 kì 1 đề cương môn tin học lớp 7 kì 2 đề cương ôn tập cuối kì 1 tin học 7 đề cương ôn tập học kì 1 môn tin học 7 đề cương ôn tập môn tin học 7 học kì 2 đề cương ôn tập môn tin học lớp 7 đề cương ôn tập môn tin học lớp 7 hk2 đề cương on tập tin 7 học kì 1 đề cương ôn tập tin 7 học kì 1 violet đề cương ôn tập tin 7 học kì 2 đề cương ôn tập tin học 7 đề cương ôn tập tin học 7 giữa kì 1 đề cương ôn tập tin học 7 hk1 đề cương ôn tập tin học 7 hk2 đề cương ôn tập tin học 7 hk2 violet đề cương ôn tập tin học 7 học kì 2 đề cương ôn tập tin học lớp 7 đề cương on tập tin học lớp 7 học kì 1 đề cương tin 7 học kì 2 đề cương tin học 7 đề cương tin học 7 cuối kì 1 đề cương tin học 7 giữa kì 1 đề cương tin học 7 hk1 đề cương tin học 7 hk1 có đáp án đề cương tin học 7 hk2 đề cương tin học 7 hk2 có đáp án đề cương tin học 7 học kì 1 đề cương tin học 7 học kì 2 đề cương tin học 7 học kỳ 2 đề cương tin học 7 trắc nghiệm đề cương tin học lớp 7 đề cương tin học lớp 7 cuối kì 2 đề cương tin học lớp 7 giữa học kì 1 đề cương tin học lớp 7 giữa học kì 2 đề cương tin học lớp 7 hk2 đề cương tin học lớp 7 học kì 1 đề cương tin học lớp 7 học kì 2 đề cương tin học lớp 7 trắc nghiệm đề kiểm tra 15 phút môn tin học 7 đề kiểm tra 15 phút tin học 7 kì 1 đề kiểm tra 15 phút tin học 7 kì 2 đề kiểm tra cuối kì 1 môn tin học 7 đề kiểm tra cuối kì 1 tin học 7 đề kiểm tra giữa kì 1 môn tin học 7 đề kiểm tra giữa kì ii tin học 7 đề kiểm tra tin 7 học kì 2 đề kiểm tra tin 7 học kì 2 violet đề kiểm tra tin học 7 15 phút đề kiểm tra tin học 7 có ma trận đề kiểm tra tin học 7 giữa học kì 1 violet đề kiểm tra tin học 7 giữa kì 2 đề kiểm tra tin học cuối kì 1 lớp 7 đề kiểm tra tin học giữa kì 1 lớp 7 đề kiểm tra tin học lớp 7 cuối học kì 1 đề kiểm tra tin học lớp 7 cuối học kì 2 đề kiểm tra tin học lớp 7 giữa học kì 1 đề kiểm tra tin học lớp 7 giữa kì 1 đề kiểm tra trắc nghiệm tin học 7 đề thi cuối học kì 1 môn tin 7 đề thi cuối học kì 1 môn tin học 7 đề thi giữa học kì 1 môn tin học 7 đề thi giữa kì 1 môn tin học 7 đề thi giữa kì môn tin học 7 đề thi học kì 2 tin 7 violet đề thi học kì 2 tin học 7 có đáp án đề thi học sinh giỏi môn tin học 7 đề thi học sinh giỏi tin học 7 đề thi học sinh giỏi tin học lớp 7 đề thi môn tin 7 học kì 1 đề thi môn tin học lớp 7 cuối học kì 1 đề thi môn tin học lớp 7 cuối học kì 2 đề thi môn tin học lớp 7 cuối kì 1 đề thi môn tin học lớp 7 giữa học kì 1 đề thi môn tin học lớp 7 hk1 đề thi thực hành tin 7 học kì 2 đề thi tin 7 học kì 1 đề thi tin 7 học kì 2 đề thi tin học 7 đề thi tin học 7 cuối học kì 1 đề thi tin học 7 cuối kì 1 đề thi tin học 7 giữa học kì 1 đề thi tin học 7 giữa kì 1 đề thi tin học 7 hk1 đề thi tin học 7 hk1 có đáp án đề thi tin học 7 hk2 đề thi tin học 7 hk2 có đáp án 2020 đề thi tin học 7 hk2 có đáp án violet đề thi tin học 7 học kì 1 violet đề thi tin học 7 trắc nghiệm đề thi tin học lớp 7 đề thi tin học lớp 7 cuối học kì 1 đề thi tin học lớp 7 cuối kì 1 đề thi tin học lớp 7 giữa kì đề thi tin học lớp 7 giữa kì 1 đề thi tin học lớp 7 hk1 đề thi tin học lớp 7 hk1 2020 đề thi tin học lớp 7 kì 1 đề thi tin học lớp 7 kì 2 đề thi tin học lớp 7 kì 2 năm 2021 đề thi tin lớp 7 cuối học kì 2 đề thi tin lớp 7 học kì 1 năm 2020 đề thi tin lớp 7 học kì 2 đề thi trắc nghiệm tin học 7 hk2 đề tin 7 học kì 2 đề tin học 7 đề tin học 7 cuối kì 1 đề tin học 7 giữa kì 1 đề tin học 7 học kì 1 đề tin học giữa kì 1 lớp 7 đề tin học lớp 7 đề tin học lớp 7 cuối học kì 1 đề tin học lớp 7 giữa kì 1 đề tin học lớp 7 hk2 đề trắc nghiệm tin học 7 đề trắc nghiệm tin học 7 giữa kì 1
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  35,713
  Bài viết
  37,181
  Thành viên
  138,527
  Thành viên mới nhất
  mailun

  Thành viên Online

  Top
  CHỈ THÀNH VIÊN VIP MỚI ẨN ĐƯỢC QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

  Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo đã loại bỏ quảng cáo của diễn đàn. Điều này là không được phép đối với người dùng truy cập. Chỉ THÀNH VIÊN VIP mới có thể ẩn tính năng quảng cáo.

  XEM THƯ MỤC MIỄN PHÍ❌❌DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ UPDATE 2024!!!Hãy tắt chức năng ẩn quảng cáo từ trình duyệt của bạn để tiếp tục sử dụng chức năng của website.

  ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN VIP ⏱ DỊP 30/4 - 1/5
  ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO    KHÔNG. CẢM ƠN!