sách âm nhạc lớp 3 pdf

 1. Yopovn

  Giáo án ĐIỆN TỬ âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

  Giáo án ĐIỆN TỬ âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint, Giáo án âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho năm học mới với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng cùng...
 2. Yopovn

  Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

  Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint , Giáo án Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint được biên soạn rất chi tiết, từ hình ảnh cho đến âm thanh , lời bài hát.. đém đến những tiết dạy sôi nỗi . Bộ tài liệu được chúng tôi siêu tầm từ các thầ cô giáo...
 3. Yopovn

  Giáo án điện tử lớp 3 môn âm nhạc TIẾT 23: HỌC HÁT BÀI: THẾ GIỚI CỦA TUỔI THƠ, Nhạc: Richard M, Sherman, Robert B. Shert B. Sherman (Mỹ)

  Giáo án điện tử lớp 3 môn âm nhạc TIẾT 23: HỌC HÁT BÀI: THẾ GIỚI CỦA TUỔI THƠ, Nhạc: Richard M, Sherman, Robert B. Shert B. Sherman (Mỹ) được soạn dưới dạng file pptx gồm 21 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 4. Yopovn

  POWERPOINT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CÁNH DIỀU; TIẾT 12: CHỌN NHẠC CỤ GÕ YÊU THÍCH, MÔ PHỎNG CÁC ĐỘNG TÁC CHƠI CÁC NHẠC CỤ

  POWERPOINT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CÁNH DIỀU; TIẾT 12: CHỌN NHẠC CỤ GÕ YÊU THÍCH, MÔ PHỎNG CÁC ĐỘNG TÁC CHƠI CÁC NHẠC CỤ được soạn dưới dạng file pptx gồm 15 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 5. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CẢ NĂM THEO CHỦ ĐỀ

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CẢ NĂM THEO CHỦ ĐỀ GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CẢ NĂM THEO CHỦ ĐỀ được soạn dưới dạng file word gồm 9 file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PASS GIẢI NÉN: YopoVn.Com XEM THÊM...
 6. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Âm nhạc lớp 3 bài quốc ca việt nam SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Âm nhạc lớp 3 bài quốc ca việt nam SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Âm nhạc lớp 3 bài quốc ca việt nam SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC được soạn dưới dạng file pptx gồm 20 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM THÊM...
 7. Yopovn

  BEAT NHẠC LỚP 3 BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT

  BEAT NHẠC LỚP 3 BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT BEAT NHẠC LỚP 3 BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file MP3 gồm các file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Pass giải nén: yopOVN.COM XEM THÊM...
 8. Yopovn

  POWERPOINT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3: TIẾT 20: HỌC BÀI HÁT EM YÊU TRƯỜNG EM(LỜI 2) ÔN TẬP TÊN NỐT NHẠC ( DỰ GIỜ GIÁO VIÊN)

  POWERPOINT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3: TIẾT 20: HỌC BÀI HÁT EM YÊU TRƯỜNG EM(LỜI 2) ÔN TẬP TÊN NỐT NHẠC ( DỰ GIỜ GIÁO VIÊN) POWERPOINT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3: TIẾT 20: HỌC BÀI HÁT EM YÊU TRƯỜNG EM(LỜI 2) ÔN TẬP TÊN NỐT NHẠC ( DỰ GIỜ GIÁO VIÊN) được soạn dưới dạng file word gồm 17 trang. Các bạn xem...
 9. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO CẢ NĂM MỚI NHẤT

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO CẢ NĂM MỚI NHẤT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO CẢ NĂM MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 70 trang. Các bạn xem và tải giáo án âm nhạc lớp 3 chân trời sáng tạo cả năm về ở dưới.
 10. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CÁNH DIỀU MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CÁNH DIỀU MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CÁNH DIỀU MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ được soạn dưới dạng file word gồm các file trang. Các bạn xem và tải giáo án âm nhạc lớp 3 cánh diều về ở dưới. PASS GIẢI NÉN: yopOvn.Com
 11. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 THEO CÔNG VĂN 2345 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 THEO CÔNG VĂN 2345 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 THEO CÔNG VĂN 2345 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 được soạn dưới dạng file word gồm các file. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 12. Yopovn

  Giáo án âm nhạc lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống BỘ MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

  Giáo án âm nhạc lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống BỘ MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ Giáo án âm nhạc lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống BỘ MỚI NHẤT THEO CHỦ ĐỀ được soạn dưới dạng file word gồm CÁC FILE. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 13. Yopovn

  Kế hoạch bài dạy âm nhạc lớp 3 cánh diều MỚI NHẤT

  Kế hoạch bài dạy âm nhạc lớp 3 cánh diều MỚI NHẤT Kế hoạch bài dạy âm nhạc lớp 3 cánh diều MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm các file bài giảng. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 14. Yopovn

  Kế hoạch môn âm nhạc lớp 3 NĂM 2022 - 2023 CHỦ ĐỀ 1, 2 KNTT

  Kế hoạch môn âm nhạc lớp 3 NĂM 2022 - 2023 CHỦ ĐỀ 1, 2 KNTT Kế hoạch môn âm nhạc lớp 3 NĂM 2022 - 2023 CHỦ ĐỀ 1, 2 KNTT được soạn bằng file word gồm 2 file word. Các bạn download file tại mục đính kèm cuối bài.
 15. Yopovn

  Giáo án âm nhạc lớp 3 kết nối tri thức BỘ MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023

  Giáo án âm nhạc lớp 3 kết nối tri thức BỘ MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 Giáo án âm nhạc lớp 3 kết nối tri thức BỘ MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 được soạn theo file word gồm 74 trang. Các bạn download file Giáo án âm nhạc lớp 3 kết nối tri thức BỘ MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 tại mục đính kèm cuối bài. BỘ...
 16. Yopovn

  TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC LỚP 3 MỚI NHẤT

  TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC LỚP 3 MỚI NHẤT TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC LỚP 3 MỚI NHẤT được soạn bằng file pdf gồm tập huấn, tài liệu bồi dưỡng....Các bạn downlóad file TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC LỚP 3 MỚI NHẤT tại mục đính kèm. XEM THÊM Giáo án âm nhạc lớp...
 17. Yopovn

  Tài liệu môn Âm nhạc LỚP 3 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023

  Tài liệu môn Âm nhạc LỚP 3 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 Tài liệu môn Âm nhạc LỚP 3 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 giúp các Thầy Cô tham khảo và học sinh chủ động ôn tập Phần download File Tài liệu môn Âm nhạc LỚP 3 Word phía dưới Toàn bộ tài liệu toán sẽ được gửi tặng miễn phí 1. Tài liệu tập huấn...
 18. Yopovn

  Phụ lục 2 TỔNG HỢP NỘI DUNG CẦN TRAO ĐỔI VỀ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2022-2023

  Phụ lục 2 TỔNG HỢP NỘI DUNG CẦN TRAO ĐỔI VỀ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2022-2023 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KON PLÔNG TRƯỜNG PTDTBT-TH NGỌK TEM Phụ lục 2 TỔNG HỢP NỘI DUNG CẦN TRAO ĐỔI VỀ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2022-2023 XEM THÊM: GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 MỚI NHẤT BẢN NHẬN XÉT GÓP...
 19. Yopovn

  Sách âm Nhạc Lớp 3 pdf Tải xuống miễn phí!

  Sách âm Nhạc Lớp 3 pdf Tải xuống miễn phí! Tài liệu Âm nhạc lớp 3 - Ôn Tập Bài Hát: Con Chim Non Mầm non - Tiểu họcTài liệu Âm nhạc lớp 3 - Ôn Tập Bài Hát: Con Chim Non (Dân Ca Pháp) pdf ... lớp 3 - Ôn Tập 2 Bài Hát: - Em Yêu Trường Em - Cùng Múa Hát Dưới Trăng pdf.
 20. Yopovn

  Tài liệu, Sách thiết kế bài giảng âm nhạc lớp 3 (TIẾP PHẦN 5)

  Tài liệu, Sách thiết kế bài giảng âm nhạc lớp 3 (TIẾP PHẦN 5) Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng âm nhạc 3 part 9 + 10', tài liệu phổ thông, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Theo cách hát đối đáp GV chia lóp thành hai nửa mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn