Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
77,932
Điểm
113
tác giả
TUYỂN TẬP BỘ Đề thi đấu trường toán học vioedu lớp 1,2,3,4,5 cấp trường, cấp huyện CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ GOM được soạn dưới dạng file word, PDF gồm các file, thư mục trang. Các bạn xem và tải đề thi đấu trường toán học vioedu lớp 1, đề thi đấu trường toán học vioedu lớp 2, đề thi đấu trường toán học vioedu lớp 3, đề thi đấu trường toán học vioedu lớp 4, đề thi đấu trường toán học vioedu lớp 5...về ở dưới.
ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3- CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT


Câu 1: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Thùng thứ nhất có 5 gói hàng. Thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 9 gói hàng. Cả hai thùng có bao nhiêu gói hàng?

4 gói hàng

19 gói hàng

9 gói hàng

14 gói hàng

Câu 2: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Phương chạy được 400 m. Đăng chạy được nhiều hơn Phương 80m. Cả hai bạn chạy được bao nhiêu mét?

880m 440m 800m 480m

Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Con mèo cân nặng 4 kg. Con chó nặng hơn con mèo 2 kg. Cả hai con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

4kg 6kg 8kg 10kg

Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Tủ trên có 8 chiếc cốc, tủ dưới có ít hơn tổ trên 5 chiếc cốc. Cả hai tủ có mấy chiếc cốc?

5 chiếc cốc

11 chiếc cốc

3 chiếc cốc

15 chiếc cốc

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống để được đáp án đúng

Cho hình vẽChu vi hình chữ nhật trên là ……………….m

Câu 6: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Cho hình chữ nhật có chiều rộng 9dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

36dm 72dm 720dm 30dm

Câu 7: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24m và chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó?

44m 64m 64dm 44dm

Câu 8: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 120m và chiều rộng bằng chiều dài. Hỏi chu vi mảnh đất đó là bao nhiêu?

600m 720m 480dm 360dm

Câu 9: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống

Giá trị của biểu thức 462 : 3 – 134 là …………………

Câu 10: Bạn hãy điền số 1 vào phép tính đúng, số 0 vào phép tính sai

318 – 15 + 17 = 303 + 17 = 320 ………..

318 – 17 + 15 = 318 – 32 = 286 ………….

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống

Giá trị của biểu thức 148 + 65 : 5 là …………………

Câu 12: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống

89 x 3 – 124 …………………..143

= < >

Câu 13: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống

Người ta uốn cong một đoạn dây đồng thành vừa đủ một hình vuông cạnh 24m.

Độ dài đoạn dây đồng đó là ………………….cm

Câu 14: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống

Biết mảnh vườn hình vuông có chu vi 72m

Độ dài cạnh của mảnh vườn hình vuông là …………………..m

Câu 15: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống

Chu vi hình vuông có độ dài một cạnh 25cm là ………….m

1 100 50

Chu vi hình vuông có độ dài một cạnh 3m là ………….dm

120 12 1200

Câu 16: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống để được khẳng định đúng

Cho hai hình vuông như sau:Vậy hình vuông bé có chu vi là ……………….cm,

chu vi hình vuông lớn là …………..cm

Câu 17: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống

Nhà Linh thu hoạch được 21 quả bưởi,sau khi đem bán thì số quả bưởi của nhà Linh giảm đi 7 lần.Khi đó,nhà Linh đã bán được……..quả bưởi

Câu 18: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng.Biết rằng chiều dài của thửa ruộng bằng 60m, hỏi chu vi thửa ruộng bằng bao nhiêu mét?

64m 58m 144m

Câu 19: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Cho biểu thức: A=(126+24) x 3 -250

Chọn biểu thức có giá trị bằng biểu thức A

(127+173) x 3 -175 x 4

120 : 5 + 90 x 2

Câu 20: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống

Hình chữ nhật có chiều dài 12cm,chiều rộng 6cm.Hình vuông có cạnh là 9cm.Vậy chu vi hình chữ nhật…….chu vi hình vuông

Lớn hơn Bằng nhỏ hơn

Câu 21: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống

Mua 3 hộp bút bi thì được 36 cái. Vậy mỗi hộp đựng …………..cái,

13 39 108 12

mua 5 hộp như thế thì được ………………cái

65 44 50 60

Câu 22: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Xe thứ nhất chở 42l dầu. Xe thứ hai chở được ít hơn xe thứ nhất số lít dầu bằng số lớn nhất có một chữ số. Hỏi hai xe chở được bao nhiêu lít dầu?

33l 93l 9l 75l

Câu 23: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Một hình chữ nhật có chu vi 526cm và chiều rộng của hình chữ nhật là 120cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó?

143cm 334cm 406cm 286cm

Câu 24: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Một hình chữ nhật có chiều dài 3m5dm, chiều rộng bằng chiều dài.

Chu vi của hình chữ nhật trên là …………….dm

Câu 25: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Cho B = 114 x 5 – 150

Giá trị của biểu thức B là …………..

Câu 26: Bạn hãy điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống

Cho A = 123 x 4 – 42

B = 206 + 976 : 4

Khi đó: A …………..B

Câu 27: Điền số thích hợp vào chỗ trống

An có một tấm bìa dạng hình vuông. An mở rộng tấm bìa như hình vẽ, sau khi mở rộng tấm bìa có chu vi là 100cm. Tấm bìa ban đầu của An có cạnh dài ………………. xăng-ti-mét.Câu 28: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Một viên gạch hình vuông có cạnh 27cm. Người ta dùng 4 viên ghép lại với nhau như hình dưới đây:Chu vi của hình này là ……………….cm

Câu 29: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Một hình chữ nhật có chiều rộng là 14dm, hai lần chiều dài hơn chiều rộng là 18dm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

680cm 640cm 620cm 600cm

Câu 30: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Một người có 4 can mật ong, mỗi can chứa 15 lít mật ong. Người đó đã bán đi số mật ong. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu lít mật ong?

Trả lời: Người đó còn lại ……………………lít mật ong

Câu 31: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Người ta cần làm hàng rào cho một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 234 m, chiều rộng bằng chiều dài. Biết mảnh vườn có hai cửa ra vào, mỗi cửa rộng 2 m. Vậy người ta cần dùng bao nhiêu mét hàng rào?

626m 624m 620m 622m

Câu 32: Điền số thích hợp vào chỗ trống để được đáp án đúng

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 120m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Chu vi mảnh đất đó là ……………………..m

Câu 33: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Trong biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị bằng 60?

18 +2 x 9 : 3

72 : 9 + 12 x 2

15 + 10 x 2 : 5

45 + 5 x 3

Câu 34: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Giá trị của X để: X – 45 : 9 x 3 = 18 : 3 là ……………..

Câu 35: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 3cm thì được một hình vuông có chu vi bằng 36cm. Chu vi hình chữ nhật ban đầu là:

44cm 62cm 24cm 42cm

Câu 36: Ghép 16 hình vuông nhỏ có cạnh 2cm ta được hình vuông ABCD dưới đâyHỏi chu vi hình vuông ABCD gấp bao nhiêu lần chu vi hình vuông nhỏ có cạnh 2cm?

Trả lời: ……………lần

6 3 4

Câu 37: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống

Một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật có chu vi bằng 56cm, chiều dài bằng 20cm.

Chu vi hình vuông là …………………….cm

Câu 38: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống

Cho hình vẽ sau:Biết chu vi hình chữ nhật ABCP là 140cm. Vậy chu vi hình chữ nhật PDMN là

…………………….xăng-ti-mét.

Câu 39: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Cho một số, biết rằng số đó giảm hai lần rồi cộng với 127 thì được kết quả là 561. Vậy khi lấy số đó chia cho 7 rồi cộng với 36 thì ta được kết quả là:

155 160 145 150

Câu 40: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Cho hình vẽ sau:Biết hình vuông lớn có cạnh là 56 cm

Hình vuông nhỏ có cạnh bằng một nửa cạnh của hình vuông lớn.

Hiệu của chu vi hình vuông lớn và chu vi hình vuông nhỏ là

122cm 112cm 211cm 121cm

Câu 41: Bạn hãy chọn đáp án đúng

ở hành tình Xa lạ, một năm có 3 tháng một tháng có 8 ngày. Hỏi 6 năm phi hành gia Mike ở trên hành tình đó tương ứng với bao nhiêu ngày?

221 ngày 265 ngày 144 ngày

Câu 42: Bạn điền số thích hợp vào chỗ trống

Mẹ lấy ra một cái cân, có hai đĩa cân. Mẹ đặt lên cân bên trái 4 quả dứa, đặt lên cân bên phải 2 quả dứa cùng với 2 quả cân, một quả nặng 1kg, một quả nặng 3kg. Sau khi đặt như vậy thì hai đĩa cân ngang bằng nhau. Em hãy giúp mẹ tính khối lượng của một quả dứa nhé (Biết khối lượng của mỗi quả dứa là bằng nhau)

Trả lời: khối lượng của một quả dứa là …………………kg

Câu 43: Điền số thích hợp vào ô trống

Mẹ nhờ Minh đi lấy đủ 28l nước ở giếng gần nhà về cho mẹ, Minh vâng lời và đi lấy can. Ở nhà chỉ còn các can loại đựng được 4l nước. Biết mỗi lần Minh chỉ xách được 1 can. Hỏi Minh cần phải đi ít nhất bao nhiêu lần quãng đường từ nhà tới giếng?

Trả lời: ………………lần

Câu 44: Điền số thích hợp vào ô trống

Có một sợi dây dài 126cm. Bình lấy đinh đóng cố định sợi dây thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6cm và đóng từ hai đầu dây.

Vậy Bình cần phải đóng ……………………cái đinh

Câu 45: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Hùng có 12 viên bi gồm 3 màu Đỏ, xanh, vàng. Biết số viên bi màu xanh gấp 8 lần số viên bi màu đỏ. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi màu vàng?

3 viên bi 2 viên bi 5 viên bi

Câu 46: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Có hai xô đựng nước (như hình vẽ sau). Xô A đang đựng 10l và xô B đang đựng 16l. Hỏi phải rót từ xô B sang xô A bao nhiêu lít nước để lượng nước ở hai xô bằng nhau?10 lít 6 lít 3 lít

Câu 47: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Bạn bình đặt một số túi đường và quả cân như hình vẽ dưới đâyBiết cân đang ở trạng thái thăng bằng, hỏi 1 túi đường nặng bao nhiêu?

100 g 200g 300g 500g

Câu 48: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Lan đến nhà Minh chơi. Bạn có hai con đường để đi: Con đường A gồm một đoạn lên dốc 1456m, một đoạn xuống dốc 720m, con đường B gồm một đoạn lên dốc 610m, một đoạn xuống dốc 1380m. Hỏi Lan nên đi con đường nào thì ngắn hơn?

Lan nên đi con đường A

Lan nên đi con đường B

Lan đi con đường nào cũng có độ dài bằng nhau

Câu 49: Bạn hãy chọn tất cả đáp án đúng

Hai bạn An và Linh sưu tầm tổng cộng chưa đến 12 con tem. Số con tem của Linh gấp 7 lần số con tem của An. Khẳng định nào sau đây đúng

Linh sưu tầm được 2 con tem

Linh sưu tầm được 7 con tem

An sưu tầm được 7 con tem

An sưu tầm được 1 con tem

Câu 50: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Lớp 3A có 18 bạn nữ tổng số học sinh cả lớp nhiều hơn số học sinh nữ là 13 bạn.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Không thể so sánh được

Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam

Số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ

Số bạn nam bằng số bạn nữ


ĐÁP ÁN

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3-VÒNG 3- TRẬN TỰ LUYỆN 2

Câu 1: ĐA : 19 gói hàng

Câu 2: ĐA : 880m

Câu 3: ĐA : 10kg

Câu 4: ĐA : 11 chiếc cốc

Câu 5: ĐA : 18

Câu 6: ĐA : 72dm

Câu 7: ĐA : 64m

Câu 8: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 120m và chiều rộng bằng chiều dài. Hỏi chu vi mảnh đất đó là bao nhiêu?

600m 720m 480dm 360dm

Câu 9: ĐA : 20

Câu 10: ĐA : 318 – 15 + 17 = 303 + 17 = 320 …1……..

318 – 17 + 15 = 318 – 32 = 286 …0……….

Câu 11: ĐA : 161

Câu 12: ĐA : =

Câu 13: ĐA : 2400

Câu 14: ĐA : 18

Câu 15: ĐA : 100 ; 1200

Câu 16:ĐA : Vậy hình vuông bé có chu vi là .12.cm, chu vi hình vuông lớn là .16.cm

Câu 17: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống

Nhà Linh thu hoạch được 21 quả bưởi,sau khi đem bán thì số quả bưởi của nhà Linh giảm đi 7 lần.Khi đó,nhà Linh đã bán được……..quả bưởi

Câu 18: ĐA : 144m

Câu 19: ĐA : (127+173) x 3 -175 x 4

Câu 20: ĐA : BằngCâu 21: ĐA : 12 ; 60

Câu 22: ĐA : 75l

Câu 23: ĐA : 143cm

Câu 24: ĐA : 84

Câu 25: ĐA : 420

Câu 26: ĐA : =

Câu 27: Điền số thích hợp vào chỗ trống

An có một tấm bìa dạng hình vuông. An mở rộng tấm bìa như hình vẽ, sau khi mở rộng tấm bìa có chu vi là 100cm. Tấm bìa ban đầu của An có cạnh dài ………………. xăng-ti-mét.Câu 28: ĐA : 108

Câu 29: ĐA : 600cm

Câu 30: ĐA : 50

Câu 31: ĐA : 620m

Câu 32: ĐA : 400

Câu 33: ĐA : 45 + 5 x 3

Câu 34: ĐA : 21

Câu 35: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 3cm thì được một hình vuông có chu vi bằng 36cm. Chu vi hình chữ nhật ban đầu là:

44cm 62cm 24cm 42cm

Câu 36: ĐA : 6

Câu 37: ĐA : 32

Câu 38: ĐA : 220

Câu 39: ĐA : 160

Câu 40: ĐA : 112cm

HD : Cạnh của hình vuông nhỏ = 56 : 2 = 28

Chu vi hình vuông lớn = 56 x 4 = 224

Chu vi hình vuông nhỏ = 28 x 4 = 112

Hiệu của chu vi hình vuông lớn và chu vi hình vuông nhỏ là : 224 – 112 = 112

Câu 41: ĐA : 144 ngày

Câu 42: Bạn điền số thích hợp vào chỗ trống

Mẹ lấy ra một cái cân, có hai đĩa cân. Mẹ đặt lên cân bên trái 4 quả dứa, đặt lên cân bên phải 2 quả dứa cùng với 2 quả cân, một quả nặng 1kg, một quả nặng 3kg. Sau khi đặt như vậy thì hai đĩa cân ngang bằng nhau. Em hãy giúp mẹ tính khối lượng của một quả dứa nhé (Biết khối lượng của mỗi quả dứa là bằng nhau)

Trả lời: khối lượng của một quả dứa là …………………kg

Câu 43: ĐA : 7

Câu 44: Điền số thích hợp vào ô trống

Có một sợi dây dài 126cm. Bình lấy đinh đóng cố định sợi dây thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6cm và đóng từ hai đầu dây.

Vậy Bình cần phải đóng ……………………cái đinh

Câu 45: ĐA : 3 viên bi

HD : Vì số bi xanh gấp 8 lần số bi đỏ ⇒ tổng số bi xanh và bi đỏ gấp số lần số bi đỏ là: 8 + 1 = 9 (lần)
⇒ Tổng số bi đỏ và bi xanh chia hết cho 9
⇒ Tổng số bi đỏ và bi xanh là 9 (9 ⋮ 9, 9 < 12)
Vậy số bi vàng là: 12 - 9 = 3 (viên)

Câu 46: ĐA : 3 lít

Câu 47: ĐA : 300g

Câu 48: ĐA : Lan nên đi con đường B

Câu 49: ĐA : Linh sưu tầm được 7 con tem

An sưu tầm được 1 con tem

Câu 50: ĐA : Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam1695095641270.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!

 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY.

 • YOPO.VN---VIOEDU CẤP TIỂU HỌC.zip
  6.3 MB · Lượt xem: 2
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  ảnh robot vnedu anh vioedu app vioedu học sinh app đấu trường toán học avatar vioedu halloween balo vioedu bảng xếp hạng đấu trường toán học bộ de thi đấu trường toán học lớp 1 bộ đề thi vioedu lớp 2 cách xem điểm đấu trường toán học chinh phục đấu trường toán học chủ đề vioedu code vioedu free de thi thức đấu trường toán học lớp 3 de thi đấu trường toán học lớp 5 cấp huyện download vioedu for pc download vioedu về máy tính edutech vioedu em yêu đấu trường toán học facebook đấu trường toán học game đấu trường toán học gấu bông vioedu giá vioedu giải vioedu giải đấu trường toán học hướng dẫn đấu trường toán học icon vioedu mẹo thi đấu trường toán học minigame vioedu mở đấu trường toán học nhạc vioedu nhật ký vioedu olm.vn đấu trường toán học phim vioedu quà vioedu shop vioedu tài khoản vnedu free thi đấu trường toán violympic trang web vioedu ứng dụng đấu trường toán học vaio pc vẽ robot vnedu video download vio edu vio.edu.vn/arena-battle vio.edu.vn/skill-list vioedu vioedu admin vioedu apk vioedu app vioedu arena vioedu avatar vioedu bài tập về nhà vioedu cách kiếm kim cương vioedu cách đăng nhập vioedu cài đặt vioedu cho máy tính vioedu cho pc vioedu classroom vioedu có tốt không vioedu com đăng nhập vioedu dang nhap vioedu danh sách bạn vioedu dau truong toan hoc vioedu download vioedu download pc vioedu english vioedu facebook vioedu fb vioedu for pc vioedu fpt vioedu game vioedu giáo viên vioedu giáo viên đăng nhập vioedu goi y hoc tap vioedu group vioedu ha noi vioedu hack vioedu hack kc vioedu hack kim cương vioedu hack đáp án vioedu hoc sinh vioedu học sinh download vioedu học sinh đăng nhập vioedu hưng yên vioedu kết bạn vioedu khuyen mai vioedu kim cương vioedu là gì vioedu lớp vioedu lớp 1 vioedu lớp 2 vioedu lớp 3 vioedu lớp 4 vioedu lớp 6 vioedu microsoft vioedu miễn phí vioedu mini game vioedu mod apk vioedu mới vioedu môn tiếng việt vioedu mua khóa học vioedu nhật ký học tập vioedu olympic vioedu.comic vioedu online vioedu pc vioedu phần mềm vioedu piggy vioedu quận ba đình vioedu quản lý học sinh vioedu quận tây hồ vioedu quang bình vioedu sân chơi toán học vioedu school vioedu shopee vioedu skill list vioedu thách đấu vioedu tiếng anh vioedu tiếng việt vioedu tỉnh hưng yên vioedu toán vioedu toán lớp 2 vioedu toán lớp 3 vioedu toán lớp 4 vioedu tv vioedu violympic vioedu vn vioedu vn đăng nhập vioedu vòng quay may mắn vioedu youtube vioedu đăng ký vioedu đề thi thử toán vioedu đổi quà vioedu-hs vioedu.nv vioedu.vn lớp 1 vioedu.vn lớp 3 vioedu.vn lớp 4 vioedu.vn lớp 5 vioedu.vn tiếng anh vioedu.vn đăng kí vioedu.vn đăng nhập vioedu.vn đấu trường vioedu.vn đấu trường toán học vip n vnedu bị lỗi vnedu ra mắt vnedu.exe vòng festival vioedu vòng quay vnedu web vioedu website vioedu ww.vioedu www đấu trường toán học www.vioedu.vn đăng nhập xem điểm vnedu youtube vioedu lớp 3 youtube vioedu tv zalo oa vnedu zalo vioedu zing vioedu đăng xuất vioedu đấu trường toán đấu trường toán edu đấu trường toan học đấu trường toán học 2 đấu trường toán học 3 đấu trường toán học 4 đấu trường toán học 6 đấu trường toán học 8 đấu trường toán học aimo đấu trường toán học ba đình đấu trường toán học bắc giang đấu trường toán học bắc ninh đấu trường toán học cấp huyện đấu trường toán học cấp quận đấu trường toán học cấp tỉnh đấu trường toán học cấp trường đấu trường toán học chấm vn đấu trường toán học châu á đấu trường toán học clevai đấu trường toán học có bao nhiêu câu đấu trường toán học có bao nhiêu vòng đấu trường toán học có bao nhiêu vòng sơ loại đấu trường toán học có mấy vòng sơ loại đấu trường toán học dang nhap đấu trường toán học download đấu trường toán học edu đấu trường toán học edu lớp 2 đấu trường toán học edu lớp 4 đấu trường toán học fpt đấu trường toán học giáo viên đấu trường toán học gợi ý học tập đấu trường toán học hà nội đấu trường toán học hack đấu trường toán học hải dương đấu trường toán học hè 2021 đấu trường toán học huyện chương mỹ đấu trường toán học huyện phú xuyên đấu trường toán học huyện thanh trì đấu trường toán học huyện thường tín đấu trường toán học huyện đông anh đấu trường toán học ioe đấu trường toán học khu vực đấu trường toán học kỳ 2 đấu trường toán học là gì đấu trường toán học là j đấu trường toán học lớp đấu trường toán học lớp 1 đấu trường toán học lớp 1 đăng nhập đấu trường toán học lớp 2 đấu trường toán học lớp 2 kì 2 đấu trường toán học lớp 3 đấu trường toán học lớp 3 kì 2 đấu trường toán học lớp 4 đấu trường toán học lớp 4 kì 2 đấu trường toán học lớp 5 đấu trường toán học math captain đấu trường toán học mới đấu trường toán học mùa hè 2021 đấu trường toán học mùa hè 2022 đấu trường toán học mùa hè kỳ thú đấu trường toán học năm 2020 đấu trường toán học năm 2022 đấu trường toán học nam định đấu trường toán học nghệ an đấu trường toán học nhật ký học tập đấu trường toán học olm đấu trường toán học online đấu trường toán học phú xuyên đấu trường toán học piano đấu trường toán học quận ba đình đấu trường toán học quận ba đình 2022 đấu trường toán học quận hoàn kiếm đấu trường toán học quận tây hồ đấu trường toán học quận thanh xuân đấu trường toán học quận đống đa đấu trường toán học quốc gia đấu trường toán học quốc tế đấu trường toán học thanh oai đấu trường toán học thành phố hồ chí minh đấu trường toán học thành phố lào cai đấu trường toán học thành phố vinh đấu trường toán học thi thử đấu trường toán học tỉnh bắc giang đấu trường toán học tỉnh hưng yên đấu trường toán học tỉnh nam định đấu trường toán học tỉnh thái bình đấu trường toán học tỉnh thái nguyên đấu trường toán học tự luyện đấu trường toán học upu đấu trường toán học vioedu đấu trường toán học vioedu 2022 đấu trường toán học vioedu có khó không đấu trường toán học vioedu hè 2021 đấu trường toán học vioedu huyện phúc thọ đấu trường toán học vioedu là gì đấu trường toán học vioedu lớp 1 đấu trường toán học vioedu lớp 2 đấu trường toán học vioedu lớp 3 đấu trường toán học vioedu lớp 4 đấu trường toán học vioedu lớp 5 đấu trường toán học vioedu lớp 7 đấu trường toán học vioedu năm 2022 đấu trường toán học vioedu quận ba đình đấu trường toán học vioedu quận thanh xuân đấu trường toán học vioedu tỉnh hưng yên đấu trường toán học vioedu vòng sơ loại 02 đấu trường toán học vioedu vòng sơ loại 03 đấu trường toán học vioedu vòng sơ loại 1 đấu trường toán học vioedu đăng ký đấu trường toán học vioedu đăng nhập đấu trường toán học vioedutrận đấu diễn ra hôm nay đấu trường toán học vòng sơ loại 1 đấu trường toán học vòng sơ loại 8 đấu trường toán học yoyo đấu trường toán học đà nẵng đấu trường toán học đi đấu trường toán lớp 1 đấu trường toán lớp 2 đấu trường toán lớp 3 đấu trường toán lớp 4 đấu trường toán lớp 5 đấu trường toán lớp 7 đấu trường toán mạng đấu trường toán nào đấu trường toán qua mạng đấu trường toán tiểu học đấu trường toán vioedu đấu trường toán vioedu lớp 5 đấu trường violympic toán đề luyện thi vioedu lớp 2 đề thi toán vioedu lớp 2 đề thi vioedu đề thi vioedu lớp 1 đề thi vioedu lớp 2 đề thi vioedu lớp 3 đề thi vioedu lớp 4 đề thi vioedu lớp 5 đề thi vioedu lớp 6 đề thi vioedu lớp 7 đề vioedu đề vioedu lớp 2 đề vioedu lớp 8
 • TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Bài viết mới

  Thống kê

  Chủ đề
  27,830
  Bài viết
  29,323
  Thành viên
  101,593
  Thành viên mới nhất
  chauuu87
  Top