âm nhạc lớp 9 lý kéo chài

 1. Yopovn

  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC- Lớp 9 kì I NĂM 2021 - 2022

  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC- Lớp 9 kì I NĂM 2021 - 2022 KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày tháng 1 năm 2021 của Bộ GDĐT) KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC- Lớp 9 kì I (Năm học 2021- 2022) I. Đặc điểm tình hình 1. Số lớp...
 2. Yopovn

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ÂM NHẠC CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN NĂM HỌC 2020-2021

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ÂM NHẠC CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN NĂM HỌC 2020-2021 PHÒNG GD-ĐT NẬM PỒ TRƯỜNG PTDTBT THCS NÀ KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ÂM NHẠC CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢNNĂM HỌC 2020-2021 I. Căn cứ thực hiện Căn cứ...
 3. Yopovn

  KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY ÂM NHẠC LỚP 9 Kèm theo công văn số 5512

  KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY ÂM NHẠC LỚP 9 Kèm theo công văn số 5512 KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY (Kèm theo công văn số 5512 /BGDĐT- GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT) Trường: Tổ:......................................... Họ và tên giáo viên:................................... Tuần 1...
 4. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 9 TIẾT 4: Học hát: Bài Nụ cười Nhạc: Nga Lời Việt: Phạm Tuyên

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 9 TIẾT 4: Học hát: Bài Nụ cười Nhạc: Nga Lời Việt: Phạm Tuyên LINK DOWLOAD
 5. Yopovn

  KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC, KHỐI LỚP 9 (Năm học 2021 - 2022)

  KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC, KHỐI LỚP 9 (Năm học 2021 - 2022) Giáo viên: Vũ Thị Luyện I. Đặc điểm tình hình 1. Số lớp: 3 ; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):…………… 2. Tình hình đội ngũ: Số giáo...
 6. Yopovn

  GIÁO ÁN Giáo án Âm nhạc lớp 9 : TĐN số 1 :Âm nhạc thường thức: CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ

  Giáo án Âm nhạc lớp 9 : TĐN số 1 :Âm nhạc thường thức: CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ Âm nhạc thường thức: CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ A/ Mục tiêu: - Y/c cá nhân hoặc từng nhóm hát thuộc và có thể đứng biểu diển trước lớp.Thể hiện đúng t/c : say sưa, lôi cuốn , hát với sắc thái to nhỏ khác nhau ở mỗi...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn